Kako pametno privarčevati pri energiji?

Izbrani nasveti

13. December 2021

Kako pametno privarčevati pri energiji?

Kako pametno privarčevati pri energiji?

Kako lahko podjetja privarčujejo pri različnih energetskih trgovcih in kako so se prilagodila, da je njihovo poslovanje energetsko varčno? Slovenski menedžerji imajo rešitve.

Marko Lukić, direktor in solastnik podjetja Lumar

»Pri vsakodnevni uporabi spodbujamo skrb za varčevanje energije z ugašanjem luči, zamenjavo razsvetljave za bolj varčno, ogrevanje prostorov skladno z zasedenostjo pisarn ter ugašanje računalnikov in drugih naprav izven delovnega časa. Z namestitvijo prezračevalnega sistema nismo zagotovili le boljše kakovosti zraka in s tem povezanih delovnih razmer, ampak tudi manjše toplotne izgube v hladnem delu leta.
Smo v zaključni fazi energetske prenove naše poslovne stavbe, izvedena je nova toplotna izolacija ovoja, streho ob dodatni toplotni izolaciji dopolnjuje tudi zelena streha. Z njo ne prispevamo le k varčevanju energije, ampak ima tudi pozitivne okoljske vplive: manjšo obremenitev kanalizacije z meteornimi vodami, zmanjšanje izpusta ogljikovega dioksida in čistejši zrak.
Na streho proizvodne hale in streho stavbe tehničnega sektorja smo namestili sončno elektrarno. Z njo proizvedemo vso električno energijo za proizvodnjo naših hiš. Hkrati z namestitvijo sončne elektrarne smo tudi naš vozni park posodobili z novimi električnimi avtomobili, za katere potrebno električno energijo proizvedemo sami.«

Boris Pipan, lastnik in direktor podjetja TRO

 

 

 

»Pred tremi leti smo vpeljali digitalno spremljanje vseh večjih porabnikov električne energije. S posebnim SW-programom poskušamo porabo električne energije v največji možni meri (v okvirih zagotavljanja nemotenega proizvodnega procesa) ohranjati kar se da linearno. Tako poskušamo zmanjšati vpliv tako imenovanih špic, ki navadno bistveno vplivajo na strošek električne energije. Veliko se da narediti tudi pri stroških ogrevanja, npr. z uporabo lastnih neizkoriščenih virov, kot je toplota, ki se sprošča pri delovanju kompresorja ali peči. V načrtu pa imamo tudi namestitev solarne elektrarne na objekt podjetja.«

Mag. Sabina Sobočan, direktorica podjetja Varis Lendava

»Obstoječi solarni elektrarni smo letos dodali še eno. Tako zdaj že več kot 80 odstotkov električne energije, ki jo porabimo, proizvedemo sami. To je del naše trajnostne naravnanosti.

Rafko Atelšek, direktor družbe Impol Infrastruktura

 

 

»Imamo energetski sistem ENIS, s katerim spremljamo sprotno specifično porabo po strojih in s tem optimiziramo čezmerno rabo energije. Prav tako imamo vpeljan sistem varovanja okolja ISO 14001, ki nas prav tako zavezuje k povečevanju učinkovitosti rabe energije. Izvedli smo tudi nekaj učinkovitih investicij, v katerih smo potratnejše porabnike energije zamenjali z manj potratnimi (ogrevanje, razsvetljava). Vse nove tehnologije, ki jih kupujemo, so skladne z BAT (Best Available Technologies), kar vključuje tudi optimizacijo porabe energentov. Periodično naročimo izvedbo energetskih pregledov in tako pridobimo dodatno izvedensko mnenje za uvajanje optimizacij za zmanjševanje porabe energije. Pomembno je redno spremljanje borznih cen in premišljeno odločanje. Nakup energije razpršimo in s tem zmanjšamo tveganje ekstremnega porasta cen.«

Talum Kidričevo : Podatke spremljamo vsakih 15 minut.

»Pomembna aktivnost je razvoj energetskega monitoringa in menedžmenta, ki v Talumu vključuje okoli 850 števcev in merilnikov vseh energentov za vse končne porabnike energije. Zagotavlja nam podatke vsakih 15 minut za električno energijo in vsako uro za vse druge energente. Sistem tako omogoča vpogled v rabo energije v realnem času in s tem učenje na dobrih in slabih praksah. Dostop je mogoč prek interneta z oddaljenih lokacij. Na tak način je vsak trenutek zagotovljeno obvladovanje rabe energije in priložnost za izboljšave energetske učinkovitosti.
V Talumu energente sicer kupujemo za do tri leta vnaprej, če nam to omogoča likvidnost energetskih borz. V zadnjih obdobjih spreminjamo oziroma prilagajamo strategijo nakupov električne energije. Z delnimi zakupi celotnih potreb poskušamo glede na stanje na borzi energentov v kombinaciji s stanjem na borzi aluminija LME optimizirati svojo povprečno ceno za posamezna obdobja in leta.
Na področju oskrbe z zemeljskim plinom ponujamo pogoje, primerljive s konkurenco. Dokaj predvidljiv sistemski okvir nam daje možnost zakupov za naslednja leta – še posebej za obdobja, ko so cene ugodne in je razmerje med ceno aluminija LME in ceno plina ekonomsko upravičeno. Pri nabavi zemeljskega plina izvajamo strategijo razpršene nabave, kar pomeni, da imamo določene količine plina zakupljene že za leto 2024. Zakup prenosa zemeljskega plina izvajamo na letni ravni.«

Nasvet je iz decembrske številke revije SBC Podjetnik. Za izvod revije pišite na info@podjetnaslovenija.si.

E-novice

Naročite se na ključne informacije in praktične nasvete.

Zahtevano
Zahtevano
To spletno mesto varuje Google reCAPTCHA in veljata Politika zasebnosti in Pogoji storitve.