Kaj prinaša v parlamentu sprejeti PKP10?

Izbrani nasveti

28. December 2021

Kaj prinaša v parlamentu sprejeti PKP10?

Kaj prinaša v parlamentu sprejeti PKP10? Parlamentarci so pred zaključkom leta potrdili Zakon o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic Covid-19 - tako imenovani PKP10. Zakon med drugim prinaša: nove ukrepe pomoči pri nakupu antigenskih hitrih testov in dodatek za nevarnost in obremenitve za prostovoljce. Zakon podaljšuje tudi veljavnost turističnih bonov in vzpostavlja podlago za denarno odškodnino osebam, ki jim je s cepljenem nastala škoda na zdravju.  Začetek veljavnosti zakona: naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS. (Celotno besedilo zakona je na voljo tukaj).
 
Državni zbor je v ponedeljek, 27. decembra, sprejel Zakon o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic Covid-19 (ZDUPŠOP) — tako imenovani #PKP10. Zakon bo začel veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.

Predlog zakona ureja dodatne ukrepe za omilitev in odpravo posledic nalezljive bolezni covid-19 na področju zdravstva, gospodarstva in socialnega varstva. Med poglavitne rešitve zakona tako spadajo:
- ukrepi pomoči pri nakup antigenskih hitrih testov za samotestiranje,
- dodatek za izpostavljenost nevarnosti in posebne obremenitve za prostovoljne poklicne pripadnike sil za zaščito in reševanje,
- podaljšanje veljavnosti turističnih bonov in 
- denarna odškodnina osebam, ki jim je s cepljenjem nastala škoda na zdravju.

Do celotnega besedila zakona lahko dostopate na tej povezavi.

Spremembe in dopolnitve zakonov: 

INTERVENTNI ZAKON ZA ODPRAVO OVIR PRI IZVEDBI POMEMBNIH INVESTICIJ ZA ZAGON GOSPODARSTVA PO EPIDEMIJI COVID-19

Za eno leto, torej do 31. decembra 2022 se podaljšuje veljavnost interventnega zakona. Zakon določa prednostno obravnavo pri pristojnih organih za naložbe s seznama, na katerega je vlada najprej uvrstila 349 projektov in ga nato še razširila.

 

Odstop od določb posameznih zakonov:

ZAKON O DELOVNIH RAZMERJIH

 • Podaljšuje se poenostavitev načina obveščanja dela na domu: S predlogom določbe se podaljšuje že uveljavljen poenostavljen način obveščanja in vsebina, ki jo morajo delodajalci posredovati Inšpektoratu Republike Slovenije za delo v okviru obveščanja o nameravanem organiziranju dela na domu, kot je že določena z interventno zakonodajo (ZDUOP). Delodajalci, ki so vpisani v Poslovni register Slovenije, enostavno in hitro posredujejo obvestilo o nameravanem organiziranju dela na domu elektronsko, preko portala SPOT.
   
 • Podaljšuje se obdobje izrabe še neizrabljenega dopusta: Delavcem, ki v letu 2021 zaradi vseh podanih okoliščin niso mogli izrabiti vsega preostalega dopusta iz leta 2020 se omogoča, da ta dopust izrabijo najkasneje do 1.aprila 2022.
  Prav tako se določa, da ima delavec, ki zaradi nujnih delovnih potreb, povezanih z obvladovanjem virusa SARS-CoV-2, ni mogel izrabiti letnega dopusta za leto 2021 v rokih, kot jih določa ZDR-1, pravico letni dopust za leto 2021 izrabiti do 31. decembra 2022.

 

Spremembe in dopolnitve zakonov:

ZAKON O DODATNIH UKREPIH ZA OMILITEV POSLEDIC COVID-19

 • Podaljšuje se ukrep koriščenja odsotnosti brez potrdila o upravičeni zadržanosti:  Do 28. februarja 2022 (z možnostjo podaljšanja še za tri mesece) se podaljšuje ukrep koriščenja odsotnosti zaradi bolezni brez potrdila o upravičeni zadržanosti (do tri zaporedne dni v kosu, in sicer največ enkrat v posameznem koledarskem letu).

 

Začasni ukrepi:

 • Pomoč za nakup hitrih antigenskih testov na virus  SARS COV-2 za samotestiranje: 
  - Upravičenec za nakup hitrih testov je pravna ali fizična oseba javnega ali zasebnega prava.
  - Upravičenec je upravičen do pomoči za nakup hitrih testov v višini 92,50 EUR na delavca ali na osebo, ki na kakršni koli drugi pravni podlagi opravlja delo pri delodajalcu in se po predpisih za preprečevanje in obvladovanje okužb s COVID-19 mora samotestirati.  
  - Število delavcev se šteje na dan oddaje izjave. Upravičenec pa lahko v izjavi zaprosi samo za tiste delavce, ki se po predpisih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 mora samotestirati.
  - Upravičeno obdobje je od 8. novembra 2021 do 31. januarja 2022, saj je z 8. novembrom pričel veljati Odlok o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19, ki je opredelil obvezo samotestiranja in povračilo sredstev iz proračuna RS tudi za delodajalce. Vzpostavlja se tudi možnost podaljšanja ukrepa za obdobje največ petih mesecev zaradi možnosti trajanja negativnih posledic epidemije COVID-19 tudi v prihodnjem letu.
   
 • Podaljšuje se veljavnost turističnih bonov: Podaljšuje se veljavnosti unovčitve prvih turističnih bonov, in sicer do najdlje do 30. junija 2022.
   
 • Zagotavljanje likvidnostnih sredstev za podjetja: Preko Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo je predvidena nova posojilna linija za likvidnost. Predvidena sredstva so tako v letu 2021, kot v letu 2022 po 10 mio EUR.
   
 • Odgovornost za škodo, ki nastane osebi zaradi cepljenja  proti COVID-19: Upravičenci, ki imajo pravico do denarne odškodnine po tem zakonu so:
  1. oseba, ki je bila v Republiki Sloveniji cepljena proti COVID-19, ali ki je bila v Republiki Sloveniji zdravljena z zdravilom za zdravljenje COVID-19, ki ima začasno dovoljenje za promet in ji je nastala škoda na zdravju, ki se kaže v resnem in trajnem zmanjšanju življenjskih funkcij v skladu s predpisom, ki ureja odškodninsko odgovornost za škodo, ki nastane osebi zaradi obveznega cepljenja;
  2. v primeru smrti osebe, ki je bila v Republiki Sloveniji cepljena proti COVID-19, ali ki je bila v Republiki Sloveniji zdravljena z zdravilom za zdravljenje COVID-19, ki ima začasno dovoljenje za promet , njen zakonec oziroma partner, s katerim je ta oseba živela v zunajzakonski skupnosti, in starši pod pogojem, da je bila umrla oseba otrok do 18. leta starosti ali otrok nad 18. letom starosti, če so ga bili starši dolžni preživljati ali je z njimi živel v trajnejši življenjski skupnosti;
  3. v primeru smrti osebe, ki je bila v Republiki Sloveniji cepljena proti COVID-19, ali ki je bila v Republiki Sloveniji zdravljena z zdravilom za zdravljenje nalezljive bolezni COVID-19, ki ima začasno dovoljenje za promet , njeni otroci do 18. leta starosti ali otroci nad 18. letom starosti, ki jih je bila ta oseba dolžna preživljati ali so z njo živeli v trajnejši življenjski skupnosti.
  *O načinu in postopku za uveljavljanje pravice do odškodnine in višini odškodnine se uporablja predpis, ki ureja odškodninsko odgovornost za škodo, ki nastane osebi zaradi obveznega cepljenja.

Foto: Državni zbor RS (avtor: Matija Sušnik)

 

E-novice

Naročite se na ključne informacije in praktične nasvete.

Zahtevano
Zahtevano