Ali veste, s kom poslujete?

Izbrani nasveti

06. December 2021

Ali veste, s kom poslujete?

Ali veste, s kom poslujete?

Izzivov in tveganj je zdaj za podjetja več kot v preteklosti. Pandemija koronavirusa je namreč karte precej premešala. Kot kažejo podatki analitične hiše Dun & Bradstreet, je slovensko gospodarstvo trpežno in zrelo. Obenem je v določenih delih ranljivo, vendar se kažejo tudi priložnosti. Pri Dun & Bradstreet naštevajo tri pomembne korake, ki lahko podjetjem pomagajo rasti in krepiti poslovanje.

Rezultati analize, ki jo je pripravila družba Dun & Bradstreet, kažejo, da si je slovensko gospodarstvo od zadnje finančno-gospodarske krize iz leta 2008 v celoti opomoglo in je v finančnem letu 2019 doseglo najvišje vrednosti ključnih kazalnikov poslovanja. 

»Do leta 2017 je gospodarstvo temeljilo na finančni stabilnosti in rasti. Od začetka pandemije pa se sooča z negotovostjo posledic, izzivi v dobaviteljskih verigah, geopolitičnimi izzivi in ESG (okoljskimi, socialnimi in upravljavskimi) tveganji skladnosti in trajnosti poslovanja,« izpostavljajo pri analitični hiši. 

Podjetja lahko s pomočjo pametnih globalnih podatkov in analitičnih vpogledov z dobrimi obeti nadaljujejo varno in uspešno rast. Z inovativnostjo lahko navdihnejo še ostala podjetja, da se v iskanju donosnih in varnih poslovnih priložnosti ozrejo onkraj meja države ali regije. Trije poglavitni nasveti analitikov Dun &Bradstreet so:

1.     Ozrite se na tuje, tam lahko rastete.

Tuji trgi - poleg pasti in izzivov - predstavljajo donosne poslovne priložnosti: Zaradi majhnosti slovenskega trga je rast podjetij na domačem trgu že v osnovi omejena, zato je smiselno poslovanje usmeriti onkraj meja domače države. Tega se je marsikatero podjetje začelo zavedati šele v času izrednih razmer. Mednarodni trgi — poleg pasti in izzivov — namreč predstavljajo tudi donosne poslovne priložnosti.
Vse več podjetij tako išče poslovne priložnosti v tujini. Poleg majhnosti slovenskega trga, je pandemija covida-19 številna podjetja skoraj čez noč potisnila v iskanje novih dobaviteljev in poslovnih partnerjev onkraj meja Slovenije. Ob vstopu na nove trge pa se vselej pojavijo novi izzivi, saj je vsak trg nekoliko specifičen.

2.     Temeljito preverite vaše poslovne partnerje.

Ali veste, kdo se skriva za vašim obstoječim ali potencialnim poslovnim partnerjem? V analitičnem orodju Dun & Bradstreet lahko enostavno in hitro poiščete trenutne in pretekle povezave slovenskih in regijskih podjetij ter njihov lastnikov in zastopnikov.
Z globalnimi Dun & Bradstreet rešitvami pa lahko razširite sliko lastniških povezav tudi izven regije in preglejte lastništva in povezave zastopnikov s podjetji v svetovni lastniški mreži.

3.       Ocenite tveganja v dobavi in prodaji.

»Ocenite potencialna tveganja, povezana z dobavno verigo in prodajnimi priložnostmi v celotnem portfelju vaših poslovnih partnerjev,« svetujejo pri Dun &Bradstreet.

Več o analitičnem orodju z aktualnimi in prediktivnimi finančnimi podatki, ki so ga za obvladovanje tveganj razvili pri Dun & Bradstreet, na tej povezavi.

Z orodjem lahko brezplačno preverite stabilnost in lastniške povezave vaših poslovnih partnerjev doma in v tujini ter ocenite potencialna tveganja.

 

Lekcije iz prejšnje krize: kaj je pripomoglo k okrevanju?

Kaj se je dogajalo od zadnje velike krize do izbruha pandemije? Analiza je pokazala, da so bili po skromnih letih 2010 in 2021 za rast čvrstosti slovenskega gospodarstva pomembni zlasti štirje ukrepi: 
- osredotočenje na osnovno dejavnost poslovanja,
- povečanje izvoza in preusmeritev na razvitejše trge,
- dvig učinkovitosti poslovanja in
- sprememba strukture virov financiranja iz dolžniških v lastniške.

»Kljub nižjim prihodkom vse do leta 2017 v primerjavi z letom 2008 lahko rečemo, da je do pandemije naše gospodarstvo temeljilo na finančno stabilnejših temeljih. Podatki potrjujejo visoko stopnjo zrelosti slovenskega gospodarstva, toda izbruh pandemije koronavirusa je karte dodobra premešal,« ugotavljajo analitiki pri Dun & Bradstreet.

 

E-novice

Naročite se na ključne informacije in praktične nasvete.

Zahtevano
Zahtevano