Andrej Repše

Člani

19. April 2021

Andrej Repše

Andrej Repše

Andrej Repše svojo poslovno pot prične v Metalni v Krmelju. Dokonča uk in srednjo šolo tehnične usmeritve. Leta 1972 zapusti Metalno in se vključi kot vodja proizvodnje v Inkot v Trebnjem. Po pripojitvi firme Inkot k Trimu, pa od leta 1973 naslednjih štiriindvajset let ostane zvest trebanjskemu Trimu, kjer ob delu na Fakulteti za Strojništvo leta 1985, z uspešnim zagovorom diplomskega dela, pridobi poklic inženirja strojništva.


V Trimu prevzema različna področja dela. Najprej prevzame za eno leto dela izmenovodje v proizvodnji jeklenih konstrukcij, nato funkcijo prodajnega referenta v komerciali, za naslednje desetletje prevzame dela vodje gradbišč za področje Slovenije. Nato za štiriletni mandat napreduje v vodjo operativnega sektorja za področje takratne Jugoslavije. V tem času prevzame tudi vodenje, za Trimo prvega izvoznega projekta v Nemčiji.


Pred razpadom nekdanje skupne države leta 1987, do reorganiziranja Trima v enovito delniško družbo, prevzame vodenje TOZD montaža, nato pa poslovodenje vseh združenih TOZD v trebanjskem Trimu. Ob menjavi glavnega direktorja leta 1992, do junija 1996, postane član uprave Trimo. Pred pričetkom prvega velikega investicijskega projekta, izgradnje nove procesne tehnološke linije za proizvodnjo ognjevarnih ovojev objektov, prevzame vodenje razvojno investicijskega sektorja v tej delniški družbi. Ob delu se ves čas izobražuje. Vso svojo poslovno pot ostaja tako ali drugače povezan z gradbeništvom.


V Trimu leta 1993 sodeluje pri pričetku lastninskega preoblikovanja družbe. Kot ostali člani uprave tudi sam pri banki najame osebni kredit za nakup prvih delnic. Z naslednjimi postopki lastninjenja in nekaterimi organizacijskimi usmeritvami, se ne sprijazni. Predlaga spremembe in ker jih poslovodstvo ne sprejme, kljub takrat relativno varni, predvsem pa udobni službi, napove odhod iz Trima in ustanovi družbo ARMAT.


S skromnim prihrankom junija 1996 odide novim izzivom naproti. Verjame v uspeh. Z zaupanjem vase in z iskrenimi prijateljskimi vezmi mnogih posameznikov iz njegovega dotedanjega poslovnega sveta, razvija takrat hitrorastoče podjetje Armat, s katerim gradi sodobne montažne objekte.
Leta 2003 ustanovi še hčerinsko podjetje v Srbiji. V skupini ima zaposlenih že 47 sodelavcev in preko 150 podjemnikov.


Leta 2012 med osmimi gospodarstveniki v Sloveniji, kot edini predstavnik območne Gospodarske zbornice Dolenjske, Posavja in Bele krajine, prejme nagrado Gospodarske zbornice Slovenije za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke.
Po dvajsetih letih rasti in uspešnega vodenja podjetja ARMAT in po petinštiridesetih letih polne delovne dobe, prvega maja 2014 preda funkcijo prvega direktorja nasledniku, sam pa prevzame funkcijo prokurista.

 

E-novice

Naročite se na ključne informacije in praktične nasvete.

Zahtevano
Zahtevano
To spletno mesto varuje Google reCAPTCHA in veljata Politika zasebnosti in Pogoji storitve.