To so ključne novosti, ki jih prinaša 4. paket protikoronske zakonodaje

Izbrani nasveti

16. Julij 2020

To so ključne novosti, ki jih prinaša 4. paket protikoronske zakonodaje

Zakon o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val COVID-19 (ZIUPDV) oziroma 4. protikoronski paket (PKP4), ki je začel veljati pred dnevi in v katerem so upoštevani tudi predlogi SBC, prinaša novosti na področju povračila za začasno čakanje na delo, povračila za delavce, ki zaradi karantene ne morejo opravljati dela, širi pa tudi nabor ponudnikov turističnih storitev, pri katerih je mogoče uveljavljati turistične bone.  4. protikoronski paket prinaša naslednje ključne ukrepe za podjetja:

>>> Nadomestilo plače za delavce na začasnem čakanju

  • Zakon podaljšuje trajanje ukrepa delnega povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delu do 31. julija 2020, glede na stanje in potrebe na trgu dela. Vlada lahko ukrep pred iztekom s sklepom največ dvakrat podaljša za obdobje enega meseca, vendar ne dlje kot do 30. septembra 2020. Več na tej povezavi.

>>> Nadomestilo plače za delavce v karanteni

  • Delavci, ki zaradi odrejene karantene v skladu z zakonom, ki ureja nalezljive bolezni, ne morejo opravljati dela, so upravičeni do nadomestila plače. Pravico do povračila izplačanih nadomestil plače delavcem, ki zaradi karantene ne morejo opravljati dela, lahko uveljavlja delodajalec v skladu s predpisi, ki urejajo delovna razmerja, če izjavi da ne more organizirati dela na domu za delavce, ki jim je bila odrejena karantena. Določila zakona glede nadomestila plač delavcem zaradi odrejene karantene so začela veljati v soboto, 11. julija 2020. Več na tej povezavi.

>>> Razširjen seznam ponudnikov, ki sprejemajo turistične bone

  • Z zakonom se širi nabor ponudnikov turističnih storitev, pri katerih je mogoče uveljavljati turistične bone. Te je mogoče unovčiti pri vseh ponudnikih storitev na področju turizma, ki: a.) so vpisani v Poslovni register Slovenije in b.) so vpisani v register nastanitvenih obratov, ki ga vodi Agencija Republike Slovenije za javno pravne evidence in storitve, kot izvajalec dejavnosti nastanitvenega obrata, ob tem pa c.) opravljajo eno od predpisanih dejavnosti (seznam dejavnosti lahko preverite v članku na tej povezavi). Ukrep je začel veljati v soboto, 11. julija 2020. Tudi ta ukrep, tako kot oba predhodno omenjena, sledi predlogu, ki ga je SBC naslovil na odločevalce v času oblikovanja četrtega protikoronskega paketa ukrepov.

 

E-novice

Naročite se na ključne informacije in praktične nasvete.

Zahtevano
Zahtevano