INFO KORONAVIRUS: (nasvet) Kako izkoristiti vse prednosti partnerstva z banko za zagotovitev likvidnosti v negotovih časih

Izbrani nasveti

22. Junij 2020

INFO KORONAVIRUS: (nasvet) Kako izkoristiti vse prednosti partnerstva z banko za zagotovitev likvidnosti v negotovih časih

INFO KORONAVIRUS: (nasvet) Kako izkoristiti vse prednosti partnerstva z banko za zagotovitev likvidnosti v negotovih časih

V času negotovosti je izjemno pomembno, da imajo podjetja ves čas intenzivno komunikacijo s strateškimi partnerji, poudarja Nataša Zemljič Pangerc, vodja poslovanja z malimi podjetji pri NLB.

Objavljamo uporabne nasvete z webinarja Kako do likvidnostnih kreditov?, ki ga je SBC 22. junija 2020 organiziral z vsebinskima partnerjema SID banko in NLB. V času pandemije covid-19 se je namreč za podjetja kot ključno pokazalo ravno vprašanje zagotavljanja likvidnosti. Likvidnost je imela in ima še vedno eno od bistvenih vlog pri zagotavljanju odpornosti podjetij na otežene razmere za poslovanje.

Nataša Zemljič Pangerc, vodja poslovanja z malimi podjetji pri NLB, podjetjem svetuje, naj v aktualnih razmerah skrbno pazijo na tekočo likvidnost. Objavljamo njen nasvet, kako naj podjetja bdijo nad likvidnostjo in izkoristijo partnerstva z bankami.    

4 nasveti za pripravljenost na aktualne razmere

1. Nadzorujte denarne tokove

Zaradi posledic širjenja koronavirusa po svetu prihaja do občasnih nihanj denarnih tokov, zato je zelo pomembno, da ves čas skrbno spremljate in nadzorujete denarne tokove podjetja. Tako boste lahko pravočasno ukrepali. Preverite, ali lahko pričakujete zamike plačil oziroma odpovedi naročil in pa tudi kako finančno in poslovno kaže vašim partnerjem. Hitro se odzivajte na pridobljene informacije.

2. Zagotovite si tekočo likvidnost

Za to poskrbite že danes, ko še ni težav. Obrnite se na banko, preverite možnosti, ki so na voljo.

3. Poskrbite za zavarovanje poslov

Pomembno je, da poskrbite za obvladovanje poslovnih tveganj v časih, ko je negotovost večja. Tveganja lahko zmanjšate z instrumenti trgovinskega bančništva, predvsem plačilnimi garancijami in akreditivi. Pri NLB poudarjajo, da je bilo v zadnjih mesecih povečano unovčevanje menic, ki pa pogosto niso bile dobro zavarovanje.

4. Vzdržujte odnose s strateškimi partnerji.

Pridobite mnenje partnerja, kot je NLB, in prisluhnite mnenju z drugega vidika. Tako lahko dobite mnenje, ki vam bo v pomoč in temelji na poslovnem modelu podjetja in individualnem pristopu. S poslovnimi partnerji ostanite v stikih, zlasti s strateškimi partnerji, s katerimi dolgoročno sodelujete.

Podjetjem so pri bankah na voljo različne možnosti za blažitev posledic likvidnostnih nihanj. Pri NLB izpostavljajo naslednje:

>>> ODLOG PLAČILA OBVEZNOSTI IZ KREDITNIH POGODB

Pri banki lahko preverite, ali bi bilo smotrno zaprositi za odlog. Časa za to imate podjetja še dobrih 5 mesecev.

>>> ODKUP TERJATEV

Namenjen je hitremu dostopu do denarnih sredstev iz naslova odprtih terjatev. Plačilo za prodano blago ali storitve tako dobite pred rokom zapadlosti računa.

>>>  FINANČNI PRODUKTI ZA ZAGOTAVLJANJE LIKVIDNOSTI

  • Finančni produkti NLB d.d.; NLB Lease&Go
  • Finančni produkt — kredit z jamstvom SID banke
  • Finančni produkti Slovenskega podjetniškega sklada (SPS): (P1 + 2020 — namen: za nove investicije in za namen odpravljanja likvidnostnih krčev zaradi koronavirusa. Za prijavo je potrebno pripraviti poslovni načrt. Sredstva so na voljo po ugodni obrestni meri in z dodatnim zavarovanjem preko Slovenskega podjetniškega sklada)
  • Finančni produkti Razvojnega centra Novo mesto (RCNM) Krediti z različno ročnostjo, do 7 let, višina od pet tisoč do 120 tisoč evrov.
  • Novi likvidnostni krediti nekaterih Območnih obrtnih zbornic (OOZ) (Produkt — kratkoročni kredit od 10 do 20 tisoč evrov sredstev)
Za več informacij se lahko obrnete na Natašo Zemljič Pangerc, vodjo poslovanja z malimi podjetji pri NLB. Kontakt: natasa.zemljicpangerc@nlb.si

https://www.youtube.com/watch?v=hOFlNID5qMk

 

E-novice

Naročite se na ključne informacije in praktične nasvete.

Zahtevano
Zahtevano