INFO KORONAVIRUS: (covid-19) Krediti, zavarovanja in brezplačna jamstva, ki so na voljo pri SID banki

Izbrani nasveti

09. Junij 2020

INFO KORONAVIRUS: (covid-19) Krediti, zavarovanja in brezplačna jamstva, ki so na voljo pri SID banki

Pomoč za podjetja iz naslova covid-19: pri SID banki so na voljo krediti in zavarovanja za podjetja  ter brezpogojna in brezplačna jamstva za kredite za MSP.

- KORONA KREDITI

Poleg likvidnostnega kredita covid-19, ki junija še ne bo zaprt, sajo pri SID banki povečali sredstva na 130 milijonov evrov, so pri SID banki na voljo tudi:

Neposredno financiranje podjetij v času izbruha COVID-19

Financiranje naložb in obratnega kapitala za trajnostno rast turizma

 • Namen: Poleg naložb za izgradnjo, obnovo ali nakup gostinskih zmogljivosti, turistične infrastrukture in turističnih znamenitosti je mogoče tudi likvidnostno financiranje za celotno dejavnost Gostinstva (I:), ki obsega poleg dejavnosti turizma, tudi gostinstvo ali opravljanje dejavnost potovalnih agencij oziroma organizatorjev.
 • Upravičenci: samostojni podjetniki, mala in srednje velika podjetja, velika podjetja, zadruge
 • Znesek in doba kreditiranja: za naložbe od 100.000 EUR do 20 milijonov EUR (6-30 let), za obratni kapital od 100.000 EUR do 7 milijonov EUR (2-12 let)
 • Cenovni pogoji: se opredelijo glede na znesek in ročnost kredita, zavarovanja, izkoriščenost pomoči de minimis.
 • Več o kreditu: https://www.sid.si/mala-srednja-podjetja/financiranje-nalozb-obratnega-kapitala-za-trajnostno-rast-turizma-turizem-1

Financiranje poslovanja in kapitalskega utrjevanja (MSP 7)

- KORONA ZAVAROVANJE

Poleg storitvenih je mogoče tudi zavarovanje plačilnih garancij:

 Zavarovanje kreditov za pripravo na izvoz z daljšo ročnostjo instrumenta:

Pri vseh instrumentih zavarovanja, ki so na voljo pri SID banki, je odslej:

 • Mogoče večje, 95 % zavarovalno kritje za izvoznike za poslovne terjatve.
 • Znižana, 20 % zahtevana slovenska komponenta (pri nekaterih zavarovanjih te zahteve sploh ni).

- POSREDNO FINANCIRANJE PREKO POSLOVNIH BANK

Prilagojene linije posrednega financiranja preko poslovnih bank

 • Programi namenjeni: financiranju razvoja konkurenčnega gospodarstva in internacionalizacije, regionalnega in družbenega razvoja, razvoja družbe znanja in inovativnega podjetništva, razvoja okolju prijazne družbe in proizvodnje.
 • Upravičenci: vse gospodarske družbe, tudi samostojni podjetniki in samozaposleni.
 • Znesek in doba kreditiranja: ni omejitve najvišjega oz. najnižjega zneska (od 1 do 15 let).
 • Stalna ponudba preko bank in hranilnic, ki so posrednice dolgoročnih namenskih virov SID banke, brez omejitve glede števila zaposlenih.
 • V času ukrepov ob izbruhu COVID-19 omogočeno do 100% (doslej 85 %) financiranje stroškov oz. poslovanja, in tudi v celoti poraba kredita za refinanciranje (doslej 50%) za nove in obstoječe kredite (k prilagoditvi pristopile Abanka, NKBM, Addiko, Sberbank), hkrati pa bodo banke lahko odobravale kredite tudi v kombinaciji s poroštveno shemo po ZDLGPE.
 • Cenovne in ostale pogoje opredeli poslovna banka skladno s pogoji instrumenta.
 • Namen kreditov: za financiranje tekočega poslovanja oziroma investicij in sicer za namene krepitve splošnih dejavnosti podjetja ali za izvedbo novih projektov, preboja na nove trge ali dosežke, ki prispevajo k izboljšanju konkurenčnosti podjetja ter k ustvarjanju in ohranjanju trajnih delovnih mest.
 • Finančni posredniki: Nova Ljubljanska banka, Delavska hranilnica, Primorska hranilnica Vipava.
 • Upravičenci: samostojni podjetniki, mikro podjetja, MSP.
 • Znesek in doba kreditiranja: od 30.000 evrov do 10 milijonov evrov (3 do 10 let).
 • V okviru finančnega instrumenta je zagotovljeno do 62,5 % kritje tveganja izgube iz naslova kreditov danih podjetjem (kar za podjetja pomeni lažjo dostopnost do financiranja, nižjo obrestno mero ter nižje zahtevano zavarovanje kreditov).
 • Cenovne in ostale pogoje opredeli poslovna banka skladno s pogoji instrumenta.
Več informacij: Saša Podpeskar, direktorica oddelka za marketing in odnose z javnostmi E: sasa.podpeskar@sid.si W: www.sid.si

 

E-novice

Naročite se na ključne informacije in praktične nasvete.

Zahtevano
Zahtevano