INFO KORONAVIRUS: (Bisnode in SBC) Izzivi in priložnosti za uspešna slovenska podjetja v času koronakrize in v prihodnje #nasvet

Izbrani nasveti

06. Junij 2020

INFO KORONAVIRUS: (Bisnode in SBC) Izzivi in priložnosti za uspešna slovenska podjetja v času koronakrize in v prihodnje #nasvet

Kako v času med in po pandemiji covid-19 preverjati boniteto podjetij in kako do kupcev? Kje so v tem pogledu izzivi in priložnosti za uspešna slovenska podjetja? Kje je v krizi največja priložnost? Objavljamo nasvete, ki so jih na webinarju analitične hiše Bisnode in SBC predstavili trije uspešni podjetniki, člani SBC - Kluba slovenskih podjetnikov. Podjetja so bila v času pandemije covid-19 primorana spremeniti način delovanja in se prilagoditi, da bi ublažila negativen učinek ukrepov za zajezitev širjenja virusa. V času pandemije so se za bistvene izkazali analitika in preverjanje podatkov o poslovnih partnerjih ter iskanje novih ciljnih skupin za pospešitev prodaje za podjetja.

Nasvet: kako preverjati boniteto in kako iskati nove poslovne priložnosti

O tem, kako preverjati stanje pri dobaviteljih in kupcih, kje so danes za poslovanje največji izzivi in kako do novih kupcev in dobaviteljev, so na webinarju, ki ga je v sodelovanju s SBC v začetku junija pripravila analitična hiša Bisnode, spregovorili Jernej Zupančič (Cleangrad), Miran Rauter (Hermi) in Andrej Repše (Armat projekt), ki vodijo izvrstna podjetja - prejemnike certifikatov bonitetne odličnosti in zanesljivosti ter trajnosti poslovanja.

Anketa, ki jo je z ekipo Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani med slovenskimi gospodarstveniki izvedla dr. Tjaša Redek, je pokazala, da se je 71 % anketirancev strinjalo ali povsem strinjalo s tem, da se bodo plačilni roki podaljšali. 79 % jih je odgovorilo, da se bo plačilna disciplina poslabšala.

>> KAKO PREVERJATI BONITETO POSLOVNIH PARTNERJEV

- Intenzivna komunikacija z dobavitelji

V podjetju Hermi velikih nihanj poslovanja niso občutili. Takoj po začetku koronaukrepov so od dveh večjih trgovcev v Sloveniji prejeli sporočilo, da bosta zamujala pri plačilnih rokih. V tujini se je zamik plačil zgodil Bosni in Hercegovini in Srbiji. Ohladitev so najbolj občutili pri projektih v Avstriji. Na Hrvaškem se vpliv krize pozna pri projektih, povezanih s turizmom; ti so se bodisi ustavili bodisi so se izvedbeni roki podaljšali ali pa se je začetek projektov prestavil v prihodnost.
 • Poleg sistema opozarjanja kupcev (v primeru težav s plačili) so od marca naprej poseben poudarek namenili komunikaciji z dobavitelji, predvsem za dobavo materialov.
 • Imeli so dogovorjene projekte, zato so najprej pri dobaviteljih preverili, ali bodo lahko izpolnili naročila.
 • Niso preverjali le izvedbe pri dobaviteljih, ampak tudi transport materialov oziroma surovin.

- Zagotovitev zalog, iskanje alternativnih dobaviteljev

Povpraševanje po storitvah podjetja Cleangrad, ki pretežno posluje s farmacevtsko panogo, je bilo v času covid-19 še večje.
 • Že v času pred krizo so v podjetju naredili večje zaloge, na zalogi so imeli za mesec in pol materialov, ki jih potrebujejo za proizvodnjo. Januarja in februarja so že preverjali alternativne dobavitelje za osnovne surovine.
 • Najbolj jih je skrbelo za materiale, ki jih dobavljajo italijanska podjetja, vendar večjih zamikov ni bilo.
 • Poslovne partnerje preverjajo v aplikaciji Bisnode in podobnih.
 • Preverjajo tudi po naslednjem postopku: certifikati, poročila o zagotavljanju kakovosti izdelkov, podatki o finančnem stanju, sledijo obiski in testiranje vzorcev, nato pridobijo soglasje kupcev, saj dobavitelja za lastne kupce iz farmacevtske panoge ne morejo zamenjati brez soglasja kupcev.

- Tristopenjsko preverjanje kot varovalka

Epidemija covid-19 podjetja Armat projekt za zdaj ni prizadela, se pa dogajajo zamiki pri nekaterih projektih. Pričakujejo zmanjšanje povpraševanja za prihodnje leto in leto 2022.
 • Armat projekt dobavitelje preverja z vidika, ali so sposobni pravočasno zagotoviti materiale za projekte, ki imajo terminske plane.
 • Nekateri dobavitelji so skušali krizo izkoristiti kot opravičilo za zamude pri dobavi.
 • V preteklosti so imeli težave z italijanskimi dobavitelji - pri rokih dobave in pri kakovosti.
 • Od odvetniških hiš v Avstriji so prejeli opozorilo, naj bodo previdni pri inženirskih in državnih podjetjih.
 • Dobre izkušnje imajo s srbskimi podjetji, ki so dobri plačniki v panogi gradbeništva.

Armat projekt poslovne partnerje preveri na treh nivojih: vse terjatve do kupcev zavarujejo, kupca nato preverijo preko e-portala, nato še preko podjetja, pri katerem imajo sklenjeno zavarovanje terjatev.

>> KAKO DO NOVIH KUPCEV V OBDOBJU PO KORONI

-  S krepitvijo prodajnega oddelka, preko poslovnih partnerjev, pomemben je tudi ugled

 • V času korone so v podjetju Armat projekt okrepili prodajo, število zaposlenih so v času koronakrize povečali za 10 %. Prodajo bodo še dodatno krepili, nastopali bodo na različnih trgih.
 • Armat projekt ima tri nosilne kanale pridobivanja novih poslov: sami poiščejo investitorje, investitorji se na podlagi referenc, ki jih ima Armat na trgu, obračajo nanje, tretja pot pa poteka preko projektantov, ki jih kot izvajalce vključujejo v projekte.
 • "Najpomembneje v teh časih je, da imaš dobro ime in da investitorju zagotavljaš najboljšo kakovost za ustrezno ceno, s ciljem, da je investitor zadovoljen," poudarja Andrej Repše.

- S pospeševanjem digitalizacije, vstopom na nove trge in izkoriščanjem prednosti pred velikimi

 • Za podjetje Hermi je trenutno obdobje velika priložnost, kajti nobenega od začetih projektov niso zaustavili — ne razvoja, ne kadrovanja, ne investicij -, temveč so samo prilagodili hitrost.
 • V prodaji so okrepili izvoz na nove trge, pospešili so postopke digitalizacije, testiranja, bistveno hitreje, kot bi to storili sicer, so izvedli vstop na nove trge in tako hitreje pridobivajo nove kupce in projekte.
 • "Zdaj je idealna priložnost, saj je po zaslugi korone eno leto dolgo 14 mesecev. Zakaj pravim tako? Ker so se veliki igralci v tem času ohladili, mi pa smo naredili korak bližje njim," pravi Miran Rauter.

>> KAKO DO NOVIH DOBAVITELJEV V OBDOBJU PO KORONI

- Izkoristite trenutno stanje pri dobaviteljih

 • Jernej Zupančič iz Cleangrada pravi, da je zdaj glede dobaviteljev izjemno ugoden čas, saj imajo ti izpade naročnikov.
 • Dobavitelji se obračajo nanje: "Pripravljeni so se pogovarjati in sklepati letne pogodbe. Cene materialov so padle, to je ugodno za nas. Pri dobaviteljih se primarno ne osredotočamo na ceno. Cena je pri nas na tretjem mestu, materialov ne jemljemo, kjer so najcenejši, ampak upoštevamo servis in rok dobave - ta mora biti ustrezen. Zdajšnje stanje pri dobaviteljih se zato splača izkoristiti," pravi Zupančič.
Posnetek webinarja Bisnoda in SBC - Kluba slovenskih podjetnikov: https://www.youtube.com/watch?v=tW2KXJeh2Jo&feature=youtu.be

Vloga preteklih podatkov in podatkov v realnem času

"Številne analitične hiše in finančne institucije se danes intenzivno ukvarja z napovedmi, kakšen bo dejanski učinek nastale krize. Ocena za območje EU je, da bo BDP padel za 7,7 %, a dejstvo je, da nihče ne ve, kakšne bodo realne posledice," opozarja Milan Dragić, direktor Bisnode za jugovzhodno Evropo. Kot pravi, se postavlja vprašanje pretekli statičnih podatkov, na primer prihajajočih finančnih izkazov poslovanja za leto 2019. "Izkazalo se je, da presenetljivo veliko. Naš Failure Score indeks se je potrdil kot zelo robusten indikator pri oceni finančne kondicije podjetja. Dejstvo pa je, da bodo vedno večjo vlogo igrali dinamični podatki v tako rekoč realnem času, kot na primer plačilni indeks. Največjo predikativno vrednost ima poleg orodja Dinamična ocena tudi orodje Failure Score, obe orodji pripravlja Bisnode, Gre za dinamični kategoriji, ki se tudi v kriznem času preračunavata dnevno na podlagi vseh razpoložljivih podatkov iz primarnih virov (za več informacij sledite tej povezavi).

Od tekmovanja pred covid-19 k sodelovanju po njem

Milan Dragić, direktor Bisnode za jugovzhodno Evropo, je predstavil matriko ekonomske šole iz Stockholma (Stockholm School of Economics), ki prikazuje transformacijo poslovanja podjetij iz časa pred covid-19 v obdobje med in po covid-19. Če so podjetja pred pandemijo izrazito tekmovala in skušala z disrupcijo izpodriniti konkurenco, so se v času pandemije osredotočila na sodelovanje, na deljenje dobrih praks in tržno rast. Konkurenčni boj se je preselil na področje idej. Podjetja preizkušajo različne ideje in iščejo rešitve, ugotovitve pa delijo z drugimi podjetji. Delujejo po principu 'zapornikove dileme' — tehtajo, kaj se jim bolj splača in kako lahko s tem pridobijo. To vodi v več sočasnih zmagovalcev na trgu (pred pandemijo je bil cilj podjetij izrazito ta, da so želela izničiti prednost konkurence in se sama pozicionirati kot izključni zmagovalci). Nova realnost, ki narekuje več sodelovanja, daje še večji pomen združenjem, kot je SBC. »Prepričan sem, da bodo organizacije, kot je SBC, še naprej imele ključno vlogo v povezovanju in izmenjavi idej ter dobrih praks,« je prepričan Milan Dragić.  

 

KAJ UGOTAVLJA BISNODE

 1. Podjetja so se začela zavedati, da je boniteta podjetja pomembna, vendar njihove poslovne odločitve še vedno ne temeljijo na podlagi bonitetnih ocen. Težava je iskanje novih informacij ali pa so te le omejeno dostopne. To ima za posledico manj novih/stabilnejših/zanesljivejših kupcev in dobaviteljev. Podjetja bi se morala torej bolj usmeriti v pridobivanje podatkov (data-driven approach).
 2. Najhitrejše je mogoče slediti trendom na področju plačilnih navad: pričakujejo se namreč daljši roki in večje zamude pri plačilih.  
V Bisnodu imajo konca junija solidarnostno akcijo, ki ponuja brezplačno uporabo rešitev Bisnode mobila za vsa slovenska podjetja. Orodje omogoča spremljanje podatkov o podjetjih na območju Slovenije, Hrvaške, Srbije ter Bosne in Hercegovine.

E-novice

Naročite se na ključne informacije in praktične nasvete.

Zahtevano
Zahtevano