INFO KORONAVIRUS: (izvozniki v EU in države OECD) Podjetjem zdaj na voljo dodatna jamstva za tveganja pred neplačili v tujini

Izbrani nasveti

18. Maj 2020

INFO KORONAVIRUS: (izvozniki v EU in države OECD) Podjetjem zdaj na voljo dodatna jamstva za tveganja pred neplačili v tujini

INFO KORONAVIRUS: (izvozniki v EU in države OECD) Podjetjem zdaj na voljo dodatna jamstva za tveganja pred neplačili v tujini

Pri zavarovalnicah Coface PKZ in Zavarovalnici Triglav so slovenskim izvoznikom na voljo dodatne kapacitete za odobravanje limitov zavarovalnega kritja za kupce iz držav EU in OECD. Gre za državno zavarovalno shemo, ki jo je oblikovala SID banka, ki pri shemi jamči kot pozavarovalnica. Navajamo kontakte, kjer lahko dobite več informacij o jamstvih.  SID banka je z zavarovalnicama Coface PKZ in Zavarovalnica Triglav podpisala pozavarovalno pogodbo, ki zagotavlja dodatne kapacitete za odobravanje limitov za zavarovalno kritje, ki bodo slovenskim izvoznikom omogočali lažjo premostitev kriznih razmer.

Kako deluje jamstvena shema?

Državna zavarovalna shema, ki jo je oblikovala SID banka, se bo izvajala preko zavarovalnic Coface PKZ in Zavarovalnice Triglav v obliki produkta Top Up. Gre za produkt, ki zavarovalnicam omogoča dodatne kapacitete za odobravanje limitov zavarovalnega kritja slovenskih izvoznikov za kupce iz držav EU in OECD. V primeru, da je bilo podjetju zavarovalno kritje znižano ali ukinjeno, bo sedaj omogočeno alternativno dodatno kritje ob pozavarovanju SID banke, veljavno pod določenimi pogoji. Shema je veljavna od 1. aprila 2020 do 31. decembra 2020.

Zakaj kreditno zavarovanje?

Kreditno zavarovanje ima ključno vlogo za gospodarsko aktivnost in premagovanje krize, saj podjetja, zlasti mala in srednje velika, ščiti pred tveganjem neplačila kupcev po vsem svetu. Nov produkt bo zato slovenskim podjetjem omogočil, da ohranijo poslovanje v razmerah, v katerih se finančni položaj njihovih kupcev slabša, in si tako zagotovijo tudi svoj denarni tok.

 

Kontakti za več informacij

- Coface PKZ: Damir Lovenjak, direktor prodaje, (01) 200 58 36 - Zavarovalnica Triglav: Polona Porenta Zgonc, strokovni vodja za prevzem rizika, (01) 588 21 19

  

E-novice

Naročite se na ključne informacije in praktične nasvete.

Zahtevano
Zahtevano