Sporočilo za javnost: Nujno moramo pospešiti popravke megazakona in pripravo likvidnostnih ukrepov

Stališča

15. April 2020

Sporočilo za javnost: Nujno moramo pospešiti popravke megazakona in pripravo likvidnostnih ukrepov

Objavljamo sporočilo za javnost, v katerem SBC - Klub slovenskih podjetnikov opozarja, da je nujno hitro ukrepanje pri pripravi popravkov protikoronskega megazakona in pripraviti likvidnostne ukrepe.

SPOROČILO ZA JAVNOST

Nujno moramo pospešiti popravke megazakona in pripravo likvidnostnih ukrepov

Če ne bomo hitro popravili megazakona, bo brezposelnih bistveno več, kot bi jih bilo sicer. Včeraj je bilo registriranih 9.589 več brezposelnih kot isti dan lani. Sredi marca letos jih je bilo 3.031 manj kot sredi lanskega marca. Obenem je nujno pospešiti pripravo 2. svežnja, saj je likvidnostni šok iz dneva v dan hujši.

V SBC — Klubu slovenskih podjetnikov se zahvaljujemo vsem, ki prispevajo k ukrepom za ublažitev gospodarskih posledic epidemije Covid-19. Slovenija se je hitro odzvala z začetkom priprave ukrepov in sprejetjem protikoronskega megazakona. Vendar čas hitro teče, zato se mudi z obljubljenimi popravki megazakona in uveljavitvijo 2. svežnja ukrepov. Če zdaj ne bomo hitri, bodo lahko posledice zamud velike za podjetja in delavce. Prednosti, ki smo jih pridobili zaradi hitrega ukrepanja ob začetku epidemije, bodo izpuhtele. V zadnjih dneh prejemamo veliko klicev podjetnikov, ki so še vedno v negotovosti, ker ni sprejetih ključnih amandmajev na megazakon. V tem hipu namreč v številnih podjetjih ne vedo, kaj prinašajo naslednji meseci. Zato težko predvidevajo, ali bodo zadostili pogojem za pridobitev podpore iz megazakona. Čas beži, zato potrebujemo napovedane popravke megazakona takoj, sicer bo brezposelnih bistveno več, kot jih bo sicer. Včeraj je bilo registriranih brezposelnih 84.470, istega dne lani pa samo 74.881. Sredi marca letos jih je bilo po svežih podatkih Zavoda RS za zaposlovanje 75.026. Samo v enem mesecu se je brezposelnost zvišala za 13 odstotkov. Zato je nujno hitro odpraviti negotovosti iz megazakona. Ključni so naslednji predlogi: a. Spremeniti je treba 22. člen megazakona, ki v podjetjih zaradi pogoja 20% padca prihodkov v prvem polletju za pridobitev državne podpore povzroča preveč odločitev za prekinitev delovnih razmerij, manj pa za inštitut delavca na čakanju. Predlagamo pogoj padca prihodkov v dveh zaporednih mesecih v letu 2020. Posledice krize bodo v podjetjih vidne v različnih obdobjih. b. Potrebujemo bolj fleksibilni delovnik, kar vključuje predvsem 12 dni (ne zaporedoma) in ne 7 zaporednih dni možnosti vključitve zaposlenega na čakanju v delovni proces, uporabno presežnih ur in lanskega dopusta, pa tudi možnost skrajšanega delovnega časa. c. ZZZS naj krije bolniške odsotnosti za prvih 30 dni od dneva razglasitve epidemije in ne šele od uveljavitve zakona, kajti zaradi strahu pred epidemijo je bilo največ odhodov na bolniško prav ob začetku epidemije. Obenem predlagamo pristojnim pospešitev priprave 2. svežnja ukrepov, saj je likvidnostni šok v podjetjih vsak dan hujši. Nekatere druge države so že sprejele te ukrepe. V SBC — Klubu slovenskih podjetnikov smo pred devetimi dnevi pristojnim posredovali naše predloge. Med drugim predlagamo, da se z garancijskimi shemami maksimalno multiplicira učinke državne pomoči za obvladovanje likvidnostnega šoka, z nebirokratskim vključevanje vseh finančnih ustanov, državnih in komercialnih, glede na njihovo specializacijo, in to s hitrimi likvidnostnimi sredstvi in garancijami za nova posojila. Predlagamo tudi podaljšanje ukrepov iz prvega megazakona za najbolj prizadete. Več naših predlogih v posebni priponki k temu sporočilu za javnost. V SBC — Klubu slovenskih podjetnikov smo prepričani, da je pospešitev popravkov megazakona in priprave likvidnostnih ukrepov v teh kriznih razmerah v interesu vseh: podjetij, delavcev, politikov, celotne družbe. Vsi moramo hitro združiti svoje moči in pospešiti ukrepanje. Prav temu bo namenjena tudi jutrišnja skupna digitalna tiskovna konferenca gospodarskih organizacij v okviru Gospodarskega kroga, ki bo ob 13. uri. Na njej bo sodeloval tudi predstavnik SBC — Kluba slovenskih podjetnikov. SBC — Klub slovenskih podjetnikov

Ljubljana, 15. aprila 2020

E-novice

Naročite se na ključne informacije in praktične nasvete.

Zahtevano
Zahtevano
To spletno mesto varuje Google reCAPTCHA in veljata Politika zasebnosti in Pogoji storitve.