INFO KORONAVIRUS: (zagotavljanje likvidnosti) Na voljo trije milijoni € za obratna sredstva v kmetijstvu

Izbrani nasveti

30. April 2020

INFO KORONAVIRUS: (zagotavljanje likvidnosti) Na voljo trije milijoni € za obratna sredstva v kmetijstvu

Pri Slovenskem regionalno-razvojnem skladu (Javni sklad RS za regionalni razvoj in razvoj podeželja) je odprt razpis za obratna sredstva v primarni kmetijski pridelavi-A1.  Na voljo so sredstva v višini 3 milijone evrov za zagotavljanje likvidnosti kmetijskim gospodarstvom, ki so se zaradi razglasitve epidemije COVID-19 znašla v situaciji, ko ne morejo zagotoviti zadostnih sredstev za gnojila, fitofarmacevtska sredstva, krmo, gorivo, transportne stroške, stroške dela in podobno. Razpis je bil 8. maja 2020 objavljen v Uradnem listu RS.

Vlagatelji - kmetje, fizične osebe - lahko zaprosijo za posojilo v višini od 5.000 do 50.000 evrov z obrestno mero 3- mesečni EURIBOR in pribitkom 0,5 %.

Vlagatelji lahko prvič oddajo vlogo elektronsko preko spletne aplikacije "Rsklad" na tej povezavi

. Roki za oddajo vloge:

  • 15. maja 2020,
  • 12. junija 2020,
  • 10. julija 2020,
  • 7. avgusta 2020 in
  • 4. septembra 2020.

Javni razpis in razpisna dokumentacija sta dostopna na spletni strani sklada na tej povezavi.

E-novice

Naročite se na ključne informacije in praktične nasvete.

Zahtevano
Zahtevano