INFO KORONAVIRUS: (protikoronski megazakon Pri skladu za razvoj podeželja so objavili vloge za odlog plačevanja kreditov

Izbrani nasveti

29. April 2020

INFO KORONAVIRUS: (protikoronski megazakon Pri skladu za razvoj podeželja so objavili vloge za odlog plačevanja kreditov

Podjetja, ki imajo s Slovenskim regionalno-razvojnim skladom (polno ime: Javni sklad Republike Slovenije za regionalni razvoj in razvoj podeželja) sklenjeno posojilno pogodbo, lahko podajo vlogo za odlog plačila obveznosti. Vloga je dostopna na tej povezavi. Možnost odloga plačila obveznosti za upravičence, ki imajo sklenjeno posojilno pogodbo s Slovenskim regionalno-razvojnim skladom, izhaja iz 81. člena Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije Covid-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (v nadaljevanju: ZIUZEOP).

Kako podati vlogo za odlog plačila

Kaj je treba pojasniti v vlogi

  • V vlogi mora kreditojemalec pojasniti, da zaradi okoliščin, povezanih s posledicami epidemije COVID-19, začasno ne more zagotavljati poplačila obveznosti po kreditni pogodbi.

Kaj sledi?

  • Javni sklad in upravičenec se z dodatkom k posojilni pogodbi dogovorita za čas trajanja odloga plačila obveznosti iz posojilne pogodbe, vendar največ za obdobje 12 mesecev.
  • Končni datum zapadlosti posojilne pogodbe se podaljša za čas trajanja odloga plačila, enako se podaljša zapadlost pogodbe, ki služi kot zavarovanje posojilne pogodbe.
  • Odlog plačila ne vpliva na izračun višine posameznega obroka v skladu s posojilno pogodbo.
Pojasnilo: Odlog plačila obveznosti po ZIUZEOP predstavlja državno pomoč skladno s shemo št. SA.56999 (2020/N), prijavljeno v skladu z začasnim okvirom Evropske komisije za ukrepe pomoči gospodarstvu zaradi koronavirusne bolezni 19 (covid-19).

 

E-novice

Naročite se na ključne informacije in praktične nasvete.

Zahtevano
Zahtevano