INFO KORONAVIRUS: (domači in evropski razpisi) Kje in kako do sredstev za razvoj in nadgradnjo poslovanja

Izbrani nasveti

22. April 2020

INFO KORONAVIRUS: (domači in evropski razpisi) Kje in kako do sredstev za razvoj in nadgradnjo poslovanja

Podjetja so se po prvem šoku kar hitro prilagodila zdajšnjim okoliščinam, trenutno zelo povprašujejo po informacijah v zvezi z razpisi za raziskave in razvoj, ugotavlja Kristina Kočet Hudrap iz podjetja Tiko Pro (član SBC - Kluba slovenskih podjetnikov), ki je specializirano za pomoč pri pripravi dokumentacije za prijavo na domače in evropske razpise. Objavljamo seznam odprtih razpisov za podjetja, ki so ga pripravili v podjetju Tiko Pro. Članom SBC je svetovanje o možnosti pridobitve razpisov za nepovratna ali povratna sredstva na voljo brezplačno.  Pripravila: Kristina Kočet Hudrap, direktorica podjetja Tiko Pro Pretekli mesec je bil za večino zelo stresen. Vendar po prvem šoku opažamo, da smo se podjetniki kar hitro prilagodili trenutnim razmeram. Nihče ne ve, kaj nam bodo prinesli prihajajoči meseci, niti ne vemo, kako bomo zaključili poslovno leto, vemo pa zagotovo, da moramo naprej. V tem času nas veliko podjetij kontaktira na temo razpisov za raziskave in razvoj. Če so bila še pred pol leta ta podjetja prezasedena, da bi se posvetila razvojno raziskovalnim projektom, imajo zdaj čas, da svoje nedokončane projekte pripeljejo do konca.

RAZPISI V SLOVENIJI

V Sloveniji trenutno ni nepovratnih sredstev za raziskovalno-razvojne aktivnosti. So pa na voljo naslednji razpisi:

 • Sofinanciranje vzpostavitve in nadgradnje elektronskega poslovanja za podjetja (elektronska izmenjava med partnerji, digitalizacija nastopov na sejmih, spletne strani za tuje trge, spletne trgovine...)
  • višina sofinanciranja: do 30.000,00 (70 % upravičenih stroškov)
  • rok za prijavo: 1. 10. 2020
 • Vavčer za pripravo digitalne strategije
  • višina sofinanciranja: do 9.999,99 ( 60 % upravičenih stroškov)
  • rok za prijavo: 31. 3. 2023
 • Vavčer za digitalni marketing (nove spletne strani, spletna trgovina, rezervacijska platforma, mobilna aplikacija ) — samo za podjetja iz kohezijske regije Vzhodna Slovenija
  • višina sofinanciranja: do 8.500 ( 60 % upravičenih stroškov)
  • rok za prijavo: 31. 3. 2023
 • Sofinanciranje daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije
  • višina sofinanciranja: do 55 % upravičenih stroškov
  • rok za prijavo: vsak prvi delovni četrtek v mesecu maju in septembru 2020
 • Nepovratna sredstva za krepitev trženja blagovnih znamk na tujih trgih prek showroomov za podjetja s sedežem v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija
  • višina sofinanciranja: od 30.000 do 100.000  (75 % upravičenih stroškov)
  • rok za prijavo: 30. 9. 2020, 30. 9. 2021 in 30. 9. 2022
  • upošteva se pravilo »de minimis«
 • Podpora mikro, malim in srednje velikim podjetjem s področja turizma za povečanje snovne in energetske učinkovitosti — energetske obnove gostiln in turističnih nastanitev
  • višina sofinanciranja: max do 200.000  (do 75 % upravičenih stroškov)
  • rok za prijavo: 1. 9. 2020 do 30. 11. 2020
  • upošteva se pravilo »de minimis«
Poleg zgoraj navedenih subvencij so na voljo ugodni krediti SID banke (covid19 likvidnostni kredit, na voljo do porabe) in Slovenskega podjetniškega sklada (P1 plus 2020 garancije za bančne kredite, obrestna mera od 0,50 % do 1,00 %; P7R mikrokrediti z obrestno mero 1,1 %).
Dodatna ponudba za člane SBC: brezplačno svetovanje pri pridobivanju sredstev Članom SBC v podjetju Tiko Pro ponujamo brezplačno svetovanje na področju pridobivanja povratnih in nepovratnih sredstev tako v Sloveniji in na Hrvaškem kot na ravni EU. Podporo pri pridobivanju nepovratnih sredstev člani ekipe Tiko Pro nudimo celostno — svojim strankam pomagamo pri: - identifikaciji ustreznega razpisa, - razvoju ideje, - vsebinski ter administrativni pripravi dokumentacije. Projekt na željo stranke spremljamo tudi v času samega izvajanja projekta in nudimo podporo pri pripravi ustreznih poročil, ki so podlaga za uspešno črpanje nepovratnih sredstev. Več informacij in kontakt: info@tiko-pro.si in na telefonski številki: +386 5 901 26 69.

 

RAZPISI NA EVROPSKI RAVNI

Medtem pa je na evropski ravni kar nekaj zanimivih razpisov izključno za inovativne razvojne raziskovalne projekte:

 1. Fast Track to Innovation

Zanimiv je razpis Fast Track to Innovation (FTI). Cilj razpisa je podpreti projekte, ki razvijajo inovacije od demonstracijske stopnje do vstopa na trg. Inovacija, ki jo prijavitelj oziroma konzorcij prijavlja, mora biti že v fazi prototipa - tehnologija, ki je predmet projekta, mora že biti testirana v ustreznem okolju. Razpis ima v letošnjem letu zgolj dva roka in sicer 9. 6. 2020 in 27. 10. 2020. Višina subvencije je kar 70 %, in sicer do 3 milijone evrov. V konzorciju morajo biti najmanj tri organizacije, največje število je pet, in sicer iz treh držav. Vsaj 60 % projektnega proračuna mora biti namenjeno industrijskim partnerjem ali pa mora biti sestava konzorcija sledeča: vsaj dva industrijska partnerja v konzorciju s tremi partnerji ali trije industrijski partnerji v konzorciju s štirimi ali petimi partnerji.

 1. EIC Accelerator Pilot

Izpostavimo program EIC Accelerator Pilot (gre za nekdanji program SME Instrument, II. faza), ki je namenjen malim in srednjim podjetjem (MSP), katerih projekti so v fazi TRL 6 (preizkušen prototip v verodostojnem laboratorijskem simuliranem okolju), končni rezultati pa predstavljajo prelomne globalne rešitve, ki bi lahko oblikovale nove trge ali vplivale na obstoječe v Evropi in po svetu. Program EIC Accelerator Pilot omogoča dva načina financiranja. Poleg nepovratnih sredstev, ki znašajo lahko med 0,5 do 2,5 milijona evrov (70 % subvencije), lahko start-up podjetja in MSP namreč dodatno zaprosijo za kombinirano finančno naložbo: lastniško financiranje do višine kar 15 milijonov evrov. Poleg finančne podpore jim Evropska komisija nudi tudi usposabljanje in povezovanje v mednarodno mrežo.

 1. LIFE program

Program LIFE je največji evropski finančni mehanizem, namenjen izključno ukrepom na področju varstva okolja, ohranjanja narave in blaženja in prilagajanja podnebnim spremembam. Cilj programa je ohranjanje okoljskega in podnebnega javnega dobrega Evropske unije. Projekti, ki jih v času delovanja podpira program LIFE, so tradicionalni projekti (pilotni projekti, predstavitveni projekti, projekti najboljše prakse ali projekti za informiranje, ozaveščanje in razširjanje), projekti tehnične pomoči, zmogljivi gradbeni projekti, integrirani in pripravljalni projekti. Povprečna vrednost odobrenih projektov je med 1 in 5 milijoni evrov. Višina sofinanciranja je odvisna od teme projekta, obsega pa od 55 - 75 % upravičenih stroškov. Na projekt se lahko prijavijo samostojni prijavitelji ali konzorciji.

 1. »Energy Efficiency call« - Energetska obnova obstoječih stavb

Priporočamo tudi razpis »Energy Efficiency«  s katerim želi EU podpreti energetsko obnovo stavb z inovativnimi in pametnimi tehnologijami. Projekti morajo obsegati razvoj stroškovno učinkovitih nizkoogljičnih tehnoloških rešitev za upravljanje energije znotraj obstoječih stavb. Rešitve se lahko uporabijo tako za stavbe v stanovanjski kot tudi poslovni uporabi. Poudarjamo, da morajo projekti prikazovati, kako se lahko pametni sistemi, pametne kontrole, pametni merilniki ali pametne naprave integrirajo v stavbe s ciljem, da nadzorujejo energijo, ki jo porabljajo obstoječe naprave. Pomembno pri tem je, da projekti vključuje različne tipe gospodinjskih aparatov ali tehničnih sistemov v stavbah (aparati s krajšim in daljšim življenjskim ciklom) in da se testirajo različni načini nadzora nad napravami (recimo on/off). Opozarjamo, da je pri tem posebej pomembno, da projekt vsebuje jasen poslovni model razvoja rešitev, način financiranja ter uvedbe. Nepovratna sredstva so namenjena projektom na ravni TRL6 — TRL8. Tudi tukaj je višina sofinanciranja 70 %, iščejo pa projekte z vrednostjo med 3 do 4 milijoni evrov.  Konzorcij mora biti sestavljen vsaj iz treh partnerjev, vsak od njih mora biti iz druge EU države ali pridružene države programa Horizon. Rok za oddajo vlog: 10. 09. 2020.     

 

E-novice

Naročite se na ključne informacije in praktične nasvete.

Zahtevano
Zahtevano