INFO KORONAVIRUS: (zdravniki priporočajo) To so ukrepi za zmanjševanje tveganja v vašem podjetju

Izbrani nasveti

19. Marec 2020

INFO KORONAVIRUS: (zdravniki priporočajo) To so ukrepi za zmanjševanje tveganja v vašem podjetju

Objavljamo priporočila, ki so jih za zaščito zaposlenih in obvladovanje epidemije koronavirusa za delodajalce pripravili v Združenju medicine dela, prometa in športa. 

1. Identificirajte delovna mesta s povečanim tveganjem za okužbo

Poleg delovnih mest, kjer zaposleni prihajajo v stik s strankami ali z zunanjimi izvajalci, so to tudi vsa delovna mesta, kjer je na istem mestu prisotno večje število zaposlenih, delovna mesta, kjer prihaja do visoke fluktuacije ljudi, in delovna mesta, kjer med delavci ni mogoče zagotoviti vsaj dveh metrov razdalje. Poiščite ostale kritične točke v podjetju, kjer se zbira ali izmenjuje večje število oseb, kot so npr. jedilnice, garderobe, vhodi v podjetje, dvigala ...

2. Poiščite možne rešitve za zmanjševanje stikov med zaposlenimi na kritičnih točkah in na delovnih mestih s povečanim tveganjem in jih čim hitreje implementirajte 

Pri Združenju medicine dela, prometa in športa priporočajo uvedbo naslednjih ukrepov:

  • Drseči delovni čas v izogib gneči na vhodih v podjetje,
  • več terminov za malico ali podaljšanje časa za malico,
  • malicanje v pisarnah,
  • prerazporeditev stolov v jedilnicah,
  • omejevanje nenujnih medsebojnih stikov v podjetjih,
  • ukinjanje odmorov za kajenje in drugih oblik zbiranja delavcev v skupine,
  • reorganizacija proizvodnih procesov s ciljem redčenja števila zaposlenih v prostoru: pri enoizmenskem delu z začasno uvedbo druge izmene; pri večizmenskem delu z zmanjšanjem obsega proizvodnje, z upočasnitvijo tekočih trakov, z namenom zagotoviti ustrezno varnostno razdaljo med sodelavci za trakom, z zmanjšanjem norme oziroma hitrosti stroja tako, da bo stroj lahko uporabljal en delavec naenkrat; pri izdelkih, ki si jih v času trajanja proizvodnega procesa podaja več delavcev, naj se delo reorganizira tako, da bo z istim izdelkom rokovalo čim manj ljudi.

3. Higiena delovnega mesta 

Pomembno je redno čiščenje in razkuževanje površin, posebno na bolj frekventnih točkah, obvezno je čiščenje površin po končani izmeni. Ne pozabiti na kljuke, tipkovnice, sanitarije. V primeru pomanjkanja čistilnih in dezinfekcijskih sredstev je možno  čistilo pripraviti z mešanjem belilnih sredstev in vode (npr. 1 L varikine v 9 L vode).

4. Samozaščita in odgovornost do drugih 

Potrebno je kontinuirano izobraževanje in informiranje zaposlenih o splošnih higienskih ukrepih, spremembah v organizaciji dela in odgovornem obnašanju na delovnem mestu. Vodje naj bodo za zgled.

5. Prerazporeditve in čakanje na delo 

Če bo zaradi zagotavljanja varnih delovnih pogojev v podjetju treba nekaterim delavcem odrediti čakanje na domu, svetujemo, da imajo pri tem prednost naslednje bolj ogrožene skupine zaposlenih: — delavci na bioloških in imunosupresivnih zdravilih — delavci na kemoterapiji — nosečnice — težja srčno-žilna obolenja — sladkorna bolezen na inzulinu — stanja po kapi — težje bolezni dihal — rak (aktiven v zadnjih 5 letih) — kronične bolezni jeter — kronična ledvična bolezen — delavci, stari nad 55 let — ostala obolenja po presoji zdravnika Kadar je pri delavcu prisoten kateri od gornjih dejavnikov, naj to pove svojemu nadrejenemu in/ali kadrovski službi, ki se odloči, da delavca umakne iz delovnega procesa. Če delavec razloga delodajalcu ne želi povedati ali delodajalec o razlogu dvomi, se delavca napoti/konzultira pooblaščenega specialista medicine dela, ki na podlagi zdravstvenega stanja delavca in presoje tveganja za okužbo pri delu predlaga nadaljnje ukrepe.

6. Začasna prekinitev delovnega procesa 

Kjer z organizacijskimi in higienskimi ukrepi ni mogoče zagotoviti varnih delovnih pogojev, svetujemo začasno prekinitev delovnih procesov.

Za kakršna koli dodatna pojasnila v podjetju kontaktirajte pooblaščenega izvajalca medicine dela.

   

E-novice

Naročite se na ključne informacije in praktične nasvete.

Zahtevano
Zahtevano
To spletno mesto varuje Google reCAPTCHA in veljata Politika zasebnosti in Pogoji storitve.