INFO KORONAVIRUS: Zaradi koronavirusa lahko zaprosite za nižjo akontacijo davka

Izbrani nasveti

10. Marec 2020

INFO KORONAVIRUS: Zaradi koronavirusa lahko zaprosite za nižjo akontacijo davka

INFO KORONAVIRUS: Zaradi koronavirusa lahko zaprosite za nižjo akontacijo davka

Če zaradi dogodkov, povezanih s širjenjem koronavirusa, pričakujete nižje prihodke podjetja, lahko Fursu predlagate znižanje akontacije davka od dohodka pravnih oseb. Furs bo vaše predloge obravnaval prednostno.  Preberite, kaj morate priložiti vaši vlogi. Če pričakujete, da bodo letos prihodki zaradi določenih razlogov nižji (npr. koronavirus, izguba poslovnega partnerja, novi stroški...), kar bo bi pomenilo, da je davek od dohodkov/akontacija dohodnine previsoka, lahko pri Finančni upravi RS (Furs) zahtevate spremembo oziroma znižanje predhodne akontacije davčnih obveznosti. (podlaga: ZDavP-2, 299. člen, ki ureja spremembo predhodne akontacije dohodnine, 9. odstavek 371. člena, ki ureja znižanje akontacije davka od dohodkov pravnih oseb)

Kako pripravite predlog za znižanje akontacije davka?

Davčni zavezanec sestavi zahtevo za znižanje akontacije davčne obveznosti v obliki dopisa, v katerem navede pričakovano višino prihodkov oziroma davčne osnove, kar pa mora jasno nakazovati na nujno potrebno znižanje davčne obveznosti že med letom. Takšen dopis je potrebno (priporočeno s povratnico) poslati na pristojni urad FURS-a. Dopisu mora davčni zavezanec priložiti:

  • davčni obračun za tekoče davčno obdobje pred vložitvijo vloge, v katerem davčni zavezanec navede dejanske podatke za tekoče davčno leto do dneva vložitve zahteve za znižanje akontacije,
  • bilanco stanja za tekoče davčno obdobje,
  • izkaz poslovnega izida za tekoče davčno obdobje,
  • oceno davčne osnove za tekoče davčno leto,
  • oceno izkaza poslovnega izida za tekoče davčno leto,
  • podatke, ki dokazujejo spremembo davčne osnove oziroma dokazujejo obrazložitev razlogov. Na Fursu vloge, povezane s predlogi za znižanje davka zaradi trenutnih razmer, obravnavajo prednostno. 

 

E-novice

Naročite se na ključne informacije in praktične nasvete.

Zahtevano
Zahtevano