INFO KORONAVIRUS: (zagotavljanje likvidnosti s faktoringom) Kako celovito upravljati terjatve do kupcev?

Izbrani nasveti

31. Marec 2020

INFO KORONAVIRUS: (zagotavljanje likvidnosti s faktoringom) Kako celovito upravljati terjatve do kupcev?

INFO KORONAVIRUS: (zagotavljanje likvidnosti s faktoringom) Kako celovito upravljati terjatve do kupcev?

Ena od možnosti za hitro zagotavljanje tekoče likvidnosti in varnosti poslovanja za podjetja je v trenutnih razmerah faktoring. Omogoča kritje tveganja neplačila na strani kupcev, kar je v tem trenutku vprašanje, s katerim so soočena številna podjetja. Pomembna lastnost faktoringa je hitrost storitve. Kakšne so prednosti faktoringa in kaj morajo pri faktoringu upoštevati podjetja, je razložil Dejan Barbutovski iz podjetja A.B.S. Factoring.  Stalna likvidnost in varnost poslovanja sta za poslovanje podjetij eden od ključnih pogojev. V zadnjih tednih je opazen povečan obseg povpraševanj po storitvah faktoringa, denimo podjetij iz proizvodnih dejavnosti, veletrgovine in transporta, pravi Dejan Barbutovski, direktor podjetja A.B.S. Factoring, ki se ukvarja s financiranjem terjatev, zaščito pred tveganjem neplačila in upravljanjem terjatev. »Številna podjetja se ne zavedajo, da so prav terjatve ključno premoženje podjetja, saj jim zaključena prodaja s plačilom kupca omogoča poslovno uspešnost. Poslovne stavbe, vozila, stroje in opremo imajo podjetja zavarovana, medtem ko pri poslovnih terjatvah pogosta računajo, da bodo plačila dobila, saj je kupec veliko podjetje, z njim delajo že vrsto let in nikoli ni bilo težav s plačili,« pojasnjuje Barbutovski, ki ocenjuje, da bo v prihodnjih mesecih prihajalo do zamud pri plačilih, kar bo negativno vplivalo na denarni tok podjetij. Več bo tudi insolventnostnih postopkov, kar spet pomeni izgubo denarja za podjetja.

Kaj omogoča faktoring?

  • Dostop do denarja v roku 24 ur po izdaji fakture skupaj s potrebno dokumentacijo (transportna listina, naročilnica ipd.), kar pomeni, da lahko podjetje likvidnost dnevno načrtuje.

Katere kupce lahko podjetja vključijo v faktoring?

  • Oblika storitve, ki omogoča vključevanje domačih in tujih kupcev, je stalni neregresni faktoring. S tem so v faktoring zajeti vsi (pomembni) kupci. Faktoring partner v tem primeru omogoči predčasno financiranje - takojšnjo likvidnost in zagotovljeno (do) 100 % kritje tveganja neplačila kupcev.

Zakaj je pomembno redno komuniciranje s kupci?

  • V trenutnem obdobju je zelo pomembno, da plačila kupcev podjetja še dosledneje spremljajo, jih osebno kontaktirajo (telefon, e-pošta) in jih sprašujejo o vplivu covid-19 (koronavirusa) na njihovo poslovanje, na njihov odnos z dobavitelji, njihove načrte za prihodnje, poslovne odnose z njihovimi kupci.

Zakaj je to pomembno? Če se bo kupec znašel v težavah, se bo verjetno kmalu z njimi soočilo tudi podjetje. Pogosto celovito obvladovanje širokega portfelja kupcev (na primer 100 in več) za podjetje predstavlja dodatno delo, zato je smotrn razmislek, da se za upravljanje terjatev podjetje obrne na za to specializirana podjetja (faktorji, banke). Opomba: pri tem ne govorimo o zapadlih terjatvah, temveč o rednih fakturah do kupcev. Podjetje se tako lahko osredotoči na posel s tehničnega in prodajnega vidika, kar bo v prihodnjih mesecih in letu nadvse pomembno. Prek partnerstva s specializiranim podjetjem je več možnosti, da bo izziv dolgoročne likvidnosti in varnosti poslovanja rešen.

Kaj podjetju prinese pozitiven denarni tok?

  • Pomembno se je zavedati, da tudi dobavitelji podjetja na plačila ne bodo čakali zaradi zamud s plačili kupcev, ki jih ima podjetje. Pozitiven denarni tok, ki ga lahko zagotovi faktor (specializiran partner za faktoring), bo koristno uporabljen pri pravočasnih izplačilih osebnih dohodkov, obveznosti do dobaviteljev, finančnih obveznosti (banke, leasing), dajatvah do Finančne uprave RS.
  • Tudi ko bo država sprejela določene ukrepe za pomoč podjetništvu, gospodarstvu, bo imelo podjetje z dnevno likvidnostjo boljše pogoje v dogovorih z dobavitelji, bankami, drugimi partnerji.
Primer iz prakse Barbutovski navaja primer enega izmed članov SBC, ki je s faktoringom pridobil naslednje: Na prodajni strani: - takojšnja likvidnost, - 100 % kritje tveganja neplačila kupcev: »nadgradnja« 90 % kritja globalne kreditne zavarovalnice, možnost daljših plačilnih rokov pri kupcih. Na nabavni strani: - možnost izkoristiti popuste za takojšnja plačila, - zagotovitev določenih količin proizvodnje, - zagotavljanje pravočasnih dobav pri dobaviteljih zaradi pogodbenih zavez kupcem, da mora pravočasno dobavljati.

 

Pomen faktoringa v prihodnje

  • Pogosto se poslovni odnosi omejijo na situacijo: »dobavitelj bi želel avansno plačilo/kupec mu pred dobavo ni pripravljen financirati naročila«. V trenutnih razmerah bo to še pogosteje poudarjeno, saj se bodo podjetja srečevala z različnimi novimi poslovnimi partnerji (aktualen je primer zaščitnih mask).
  • V prihodnje bo treba kupcem prisluhniti tudi z daljšimi plačilnimi roki. Če bo podjetje likvidnost prejelo v roku nekaj dni po opravljeni dobavi in bo imelo tveganje neplačila kupca ustrezno obvladovano — 100 % kritje neplačila (postopek insolventnosti), potem bo kupcem tudi lažje ponudilo 90- ali 120-dnevni plačilni rok.
Slovenija zaostaja za EU Obseg faktoringa v Sloveniji je lani obsegal približno 2 milijardi evrov, kar predstavlja manj kot 5 % BDP. V EU se podjetja poslužujejo faktoringa v bistveno večjem obsegu, saj omenjeni količnik presega 10 % BDP. Nemčija, Italija, Avstrija, Velika Britanija, Francija in druge države so faktorinško visoko razvite. Tako se lahko podjetja s kupci odprto pogovorijo o možnosti faktoring sodelovanja.

.

Za več informacij se lahko obrnete za podjetje A.B.S. Factoring d.o.o., ki je del Skupine A.B.S, največje zasebne in od bank neodvisne faktorinške skupine v EU. Kontakt: mail: info@abs-factoring.si, telefon: + 386 1 230 64 80.

 

E-novice

Naročite se na ključne informacije in praktične nasvete.

Zahtevano
Zahtevano