INFO KORONAVIRUS: (SID banka) 50 milijonov evrov za likvidnostne kredite že na voljo

Izbrani nasveti

25. Marec 2020

INFO KORONAVIRUS: (SID banka) 50 milijonov evrov za likvidnostne kredite že na voljo

INFO KORONAVIRUS: (SID banka) 50 milijonov evrov za likvidnostne kredite že na voljo

V okviru neposrednega financiranja podjetij je pri SID banki že na voljo 50 milijonov evrov za kredite, ki so namenjeni predvsem velikim, pa tudi malim in srednjim podjetjem za obdobje naslednjih 6 mesecev. Krediti so namenjeni zagotavljanju likvidnosti in ponudbe proizvodov in storitev, povezanih z izvajanjem ukrepov zaradi širjenja SARS-CoV-2 (koronavirus). SID banka za prihodnje dni že napoveduje nove kreditne sheme za podjetja in druge poslovne subjekte. 

  • Prihodnji teden bo SID banka objavila tudi nov program neposrednega financiranja (MSP9), ki bo namenjen izključno samostojnim podjetnikom, malim in srednje velikim podjetjem ter zadrugam. Sredstva kredita v višini od 100.000 € do 7 milijonov € z ročnostjo od 2 do 12 let bodo podjetniki lahko namenili kritju celotnih stroškov poslovanja.
  • Podjetja lahko v okviru programa neposrednega financiranja za olajšanje poslovanja  v času epidemije COVID-19 prejmejo kredite v višini od 100.000 € do 7 milijonov € v primeru, da imajo status MSP oziroma v primeru velikih podjetij do 12 milijonov €. Odlikuje jih ugodna obrestna mera, ki je praviloma nižja od tržnih (status pomoči de minimis) z ročnostjo od 2 do 12 let. Kredit je namenjen podjetjem vseh velikosti, vendar pa, kot že omenjeno v prejšnjem odstavku, zaključujemo tudi z razvojem produkta MSP 9, ki bo posebej namenjen malim in srednjim podjetjem. Podjetje mora zadostiti tudi pogojem, da podjetje ni v postopku zaradi insolvetnosti, je razvrščen najmanj v bonitetni razred B- po metodologiji SID banke, ima dva zaposlena, posluje najmanj dve poslovni leti ter hkrati izpolnjuje tudi druge pogoje novega zakona ZIUOPOK. Več informacij o kreditu. 
  • Za namene posrednega financiranja (preko skrbnikov v Abanka, Addiko bank, Gorenjska banka, Hranilnici Lon, NKBM in Sberbank) pa banke in hranilnice že razpolagajo s skupaj 600 mio EUR sredstev SID banke. Predvidene prilagoditve so se že izvedle v smeri opustitve nekaterih dosedanjih omejitev vira SID banke, in sicer je že omogočeno višje, tudi do 100 % financiranje stroškov projekta oz. poslovanja MSP in velikih podjetij, kredit pa se lahko v celoti namenil tudi za refinanciranje (k temu so že pristopile Addiko Bank, Gorenjska banka, NKBM in Sberbank). Pri tistih bankah, ki ne bodo pristopile k podpisu aneksa, pa v vsakem primeru lahko financirajo še naprej iz obstoječih linij, vendar brez teh dveh sprostitev. Banke sicer skladno z njihovo interno politiko, poleg odobravanja novih kreditov po prilagojenih pogojih, lahko odobravajo tudi odloge plačila oziroma podaljšujejo ročnosti. Viri preko poslovnih bank nimajo omejitev glede minimalnih zneskov, prav tako ni omejitev glede števila zaposlenih, možno je financiranje vseh gospodarskih družb, tudi s.p.-jev in samozaposlenih. Več informacij o programih. 
  • Za mikro, mala in srednje velika podjetja ter zadruge so na voljo tudi sredstva preko Slovenskega podjetniškega skladaVeč informacij.
SID banka še naprej razvija nove programe financiranj, ki vam bodo kmalu na voljo.
Za več informacij lahko SID banko kontaktirate na: 01 / 200 74 80 ali 01 / 200 75 14 financiranje@sid.si

 

 

 

E-novice

Naročite se na ključne informacije in praktične nasvete.

Zahtevano
Zahtevano
To spletno mesto varuje Google reCAPTCHA in veljata Politika zasebnosti in Pogoji storitve.