INFO KORONAVIRUS: (protikoronski megazakon) Ukrepi na področju finančnega poslovanja, postopkov zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja

Izbrani nasveti

29. Marec 2020

INFO KORONAVIRUS: (protikoronski megazakon) Ukrepi na področju finančnega poslovanja, postopkov zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja

Navajamo ključne poudarke iz nabora ukrepov protikoronskega zakona (Zakona o interventnih ukrepih za  zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo), ki ga je 02.04.2020 sprejel Državni zbor in se nanašajo na ukrepe na področju finančnega poslovanja podjetij, postopkov zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja. 

KAJ PRINAŠAJO UKREPI: Uvaja se dodatni položaj insolventnosti, odlog obveznosti poslovodstva, po katerem poslovodstvo pod določenimi pogoji ni zavezano vložiti predloga za začetek prisilne poravnave ali stečaja, ter odložitev odločanja o upnikovem predlogu za začetek stečaja.

 

UKREPI - FINANČNO POSLOVANJE PODJETIJ, POSTOPKI ZARADI INSOLVENTNOSTI IN PRISILNEGA PRENEHANJA

  • Dodatni položaj insolventnosti Ne glede na 14. člen ZFPPIPP velja in nasproten dokaz ni dovoljen, da je pravna oseba, podjetnik ali zasebnik postal trajneje nelikviden tudi, če za več kot en mesec zamuja z izplačili plač in prispevkov delavcem, od takrat ko je prejel povračila nadomestil plače in prispevkov na podlagi zakonov, ki urejajo interventne ukrepe z namenom ohranitve delovnih mest zaradi posledic epidemije COVID-19 na območju Republike Slovenije. Domneva insolventnosti velja še štiri mesece po prenehanju ukrepov v skladu s 20. členom tega zakona.
  • Odlog obveznosti poslovodstva Ne glede na 38. člen in prvi odstavek 39. člena ZFPPIPP poslovodstvo ni zavezano vložiti predloga za začetek prisilne poravnave ali stečaja, če je insolventnost družbe nastala kot posledica razglasitve epidemije COVID-19. Ukrep iz prejšnjega stavka se uporablja v času razglasitve epidemije COVID-19 in še tri mesece po prenehanju ukrepov v skladu s 20. členom tega zakona.
  • Odložitev odločanja o upnikovem predlogu za začetek stečaja Ne glede na 236., 237. in 238. člen ZFPPIPP je obdobje, za katerega sodišče lahko odloži odločanje o upnikovem predlogu za začetek stečaja, in obdobje, v katerem dolžnik opraviči svojo zahtevo za odložitev odločanja, štiri mesece, če je insolventnost družbe nastala kot posledica razglasitve epidemije COVID-19.

Ukrep se uporablja v stečajnem postopku na predlog upnika, ki ga vloži najpozneje v dveh mesecih po prenehanju ukrepov v skladu s 20. členom tega zakona.

E-novice

Naročite se na ključne informacije in praktične nasvete.

Zahtevano
Zahtevano
To spletno mesto varuje Google reCAPTCHA in veljata Politika zasebnosti in Pogoji storitve.