INFO KORONAVIRUS: (protikoronski megazakon) Kaj prinašajo ukrepi na področju odloga plačila obveznosti kreditojemalcev

Izbrani nasveti

29. Marec 2020

INFO KORONAVIRUS: (protikoronski megazakon) Kaj prinašajo ukrepi na področju odloga plačila obveznosti kreditojemalcev

Navajamo ključne poudarke iz nabora ukrepov protikoronskega zakona (Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo), ki ga je  02.04.2020 sprejel Državni zbor in se nanašajo na ukrepe na področju odloga plačila obveznosti kreditojemalcev.

KAJ PRINAŠAJO UKREPI: Zaveza Republike Slovenije k izpolnitvi dela veljavnih in zapadlih obveznosti kreditojemalcev nasproti bankam in hranilnicam v deležu 25 % oziroma 50 % zneska dvanajstih odloženih obrokov kredita (pod določenimi pogoji). 

 

ODLOG PLAČILA OBVEZNOSTI KREDITOJEMALCEV

 Republika Slovenija kot porok odgovarja banki ali hranilnici (v nadaljnjem besedilu: banka) iz prvega odstavka 2. člena Zakona o interventnem ukrepu odloga plačila obveznosti kreditojemalcev (v nadaljnjem besedilu: ZIUOPOK) za izpolnitev obveznosti kreditojemalcev iz drugega odstavka 2. člena ZIUOPOK v višini:

  • 25 odstotkov zneska dvanajstih odloženih mesečnih obrokov kreditov, ki bi zapadli v obdobju, za katerega je bil dogovorjen odlog, ali
  • 50 odstotkov zneska dvanajstih odloženih obrokov kreditov, ki bi zapadli v obdobju, za katerega je bil dogovorjen odlog v primeru kreditojemalcev, ki opravljajo dejavnost, za katero je bilo z vladnim ali občinskim odlokom določeno, da se opravljanje storitve oziroma prodaja blaga zaradi epidemije virusa začasno prepove, in v primeru kreditojemalcev, ki so fizične osebe.

Za kreditojemalca, ki je gospodarska družba, in mu je banka odobrila odlog plačila kreditne obveznosti v skladu z ZIUOPOK, velja prepoved izplačila dobička, nagrad za poslovno uspešnost članom poslovodstva in zaposlenim ter izplačevanja drugih finančnih obveznosti do nadrejenih oziroma povezanih   družb ali lastnikov.  

 

E-novice

Naročite se na ključne informacije in praktične nasvete.

Zahtevano
Zahtevano
To spletno mesto varuje Google reCAPTCHA in veljata Politika zasebnosti in Pogoji storitve.