INFO KORONAVIRUS: (protikoronski megazakon) Kaj prinašajo ukrepi na področju nadomestil za bolniško odsotnost

Izbrani nasveti

29. Marec 2020

INFO KORONAVIRUS: (protikoronski megazakon) Kaj prinašajo ukrepi na področju nadomestil za bolniško odsotnost

INFO KORONAVIRUS: (protikoronski megazakon) Kaj prinašajo ukrepi na področju nadomestil za bolniško odsotnost

Navajamo ključne poudarke iz nabora ukrepov protikoronskega zakona (Zakona o interventnih ukrepih za  zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic  za državljane in gospodarstvo), ki ga je 02.04.2020 sprejel Državni zbor in se nanašajo na ukrepe na področju zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja.

KAJ PRINAŠAJO UKREPI: Na področju zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja (bolniška odsotnost) predlog zakona predvideva uvedbo nadomestila v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja. To velja za čas od uveljavitve zakona do prenehanja razlogov za začasno zadržanost od dela oziroma najdlje do 31. maja 2020.

 

ZDRAVSTVENO VARSTVO IN ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE

Ne glede na drugo alinejo prvega odstavka 29. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (v nadaljnjem besedilu: ZZVZZ) in četrti odstavek 137. člena ZDR-1 se zavarovancem iz 28. člena ZZVZZ, ki imajo na dan uveljavitve tega zakona pravico do nadomestila med začasno zadržanostjo od dela zaradi bolezni ali poškodbe v svoje breme ali v breme delodajalca (v nadaljnjem besedilu: nadomestilo OZZ), ali pravico do nadomestila OZZ pridobijo po uveljavitvi tega zakona, nadomestilo OZZ krije iz sredstev obveznega zdravstvenega zavarovanja. Nadomestilo OZZ se krije iz sredstev obveznega zdravstvenega zavarovanja od uveljavitve zakona do prenehanja razlogov za začasno zadržanost od dela s pravico do nadomestila OZZ, oziroma, če razlogi za to začasno zadržanost trajajo v času veljavnosti tega zakona, do prenehanja razlogov za ukrepe iz tega zakona, kar ugotovi Vlada Republike Slovenije s sklepom, ki ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, vendar najdlje do 31. maja 2020. Višina nadomestila znaša:

  • za delavca — v višini nadomestila, ki ga delodajalec obračuna in plača v skladu s 137. členom ZDR-1
  • za drugega zavarovanca iz 28. člena ZZVZZ — v višini nadomestila, ki je za prvih 90 dni začasne zadržanosti od dela v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja določeno v 31. členu ZZVZZ.

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije povrne delodajalcu izplačano nadomestilo OZZ v 60 dneh po predložitvi njegove zahteve za povračilo nadomestila OZZ oz. izplača samostojnemu zavezancu nadomestilo OZZ v 30 dneh po predložitvi njegove zahteve za izplačilo nadomestila OZZ. Zahteva se vloži elektronsko pri Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije najpozneje do 30. septembra 2020.

 

E-novice

Naročite se na ključne informacije in praktične nasvete.

Zahtevano
Zahtevano