INFO KORONAVIRUS: (protikoronski megazakon) Kaj prinašajo ukrepi na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane

Izbrani nasveti

29. Marec 2020

INFO KORONAVIRUS: (protikoronski megazakon) Kaj prinašajo ukrepi na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane

INFO KORONAVIRUS: (protikoronski megazakon) Kaj prinašajo ukrepi na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane

Navajamo ključne poudarke iz nabora ukrepov protikoronskega zakona (Zakona o interventnih ukrepih za  zajezitev  epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo), ki ga je 02.04.2020 sprejel Državni zbor in se nanašajo na ukrepe na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane.

UKREPI NA PODROČJU KMETIJSTVA, GOZDARSTVA IN PREHRANE

KAJ PRINAŠAJO UKREPI: Na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane je predvidena finančna pomoč nosilcem in članom kmetije v primeru bolezni covid-19 (koronavirus), kjer nimajo na razpolago začasnega upravljalca kmetije. Mesečna finančna pomoč je enaka dejanskemu strošku, vendar ne več kot 80 % minimalne plače, prejme pa se lahko za čas nezmožnosti za delo, vendar najdlje dokler trajajo ukrepi po interventnem zakonu.

- Finančna pomoč zaradi epidemije covid-19

Kmet, ki je na dan, ko mu je bila potrjena okužba z virusom COVID-19, v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje vključen na podlagi opravljanja te dejavnosti na podlagi 17. člena ali petega odstavka 25. člena ZPIZ-2 in ne izpolnjuje pogojev za obvezno vključitev v obvezno zavarovanje tudi na kakšni drugi zavarovalni podlagi, je upravičen do finančne pomoči za čas trajanja nezmožnosti za delo, vendar ne dlje kot trajajo ukrepi po tem zakonu. Do finančne pomoči ni upravičena oseba, če je njegovo kmetijsko gospodarstvo prevzel v upravljanje začasni upravljavec kmetijskega gospodarstva v skladu z Zakonom o interventnih ukrepih na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane. Višina finančne pomoči na mesec iz prejšnjega odstavka je enaka dejanskemu strošku v zvezi z nadomestitvijo dela na kmetiji, vendar ne več kot 80 odstotkov minimalne plače za delo s polnim delovnim časom v skladu z zakonom, ki določa minimalno plačo. Vloga za dodelitev finančne pomoči, vključno z dokazili, se v enem mesecu od razglasitve konca epidemije vloži na Agencijo Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: agencija).

KAJ PRINAŠAJO UKREPI: Kmetje, nosilci dopolnilne dejavnosti na kmetiji in fizične osebe, ki so lastniki gozda, so upravičeni do finančnega nadomestila zaradi izpada dohodka, kot posledica epidemije, če je sektor utrpel najmanj 20 % izpad dohodka.

- Finančno nadomestilo zaradi izpada dohodka

Nosilec kmetijskega gospodarstva in nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji v skladu z Zakonom o kmetijstvu, fizična oseba, ki je lastnik gozda, in imetnik dovoljenja za gospodarski ribolov, ki imajo zaradi posledic epidemije izpad dohodka, ki je zlasti posledica nezmožnosti prodaje zalog, zmanjšanja obsega pridelave, predelave oziroma prodaje, so upravičeni do finančnega nadomestila zaradi izpada dohodka, če je sektor utrpel najmanj 20-odstotni izpad dohodka. Vloga za dodelitev finančnega nadomestila iz tega člena se vloži na Agencijo RS za kmetijske trge. Finančno nadomestilo se lahko uveljavlja še za obdobje treh mesecev od razglasitve konca epidemije, kar ugotovi Vlada Republike Slovenije s sklepom, ki ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

KAJ PRINAŠAJO UKREPI: Znižuje se katastrski dohodek, in sicer se za leto 2020 davčna osnova od potencialnih tržnih dohodkov za pridelavo na zemljiščih določi v višini 50 % katastrskega dohodka, kot je ugotovljen po predpisih o ugotavljanju katastrskega dohodka na dan 30. junija 2020.

- Katastrski dohodek

Ne glede na prvi odstavek 71. člena Zakona o dohodnini se za leto 2020 davčna osnova od potencialnih tržnih dohodkov za pridelavo na zemljiščih določi v višini 50 % katastrskega dohodka, kot je ugotovljen po predpisih o ugotavljanju katastrskega dohodka na dan 30. junija 2020 in davčna osnova od potencialnih tržnih dohodkov za pridelavo v panjih v višini 35 % pavšalne ocene dohodka na panj, kot je ugotovljena po predpisih o ugotavljanju katastrskega dohodka na dan 30. junija 2020.  - Sezonsko delo v kmetijstvu Ne glede na tretji odstavek 105.c člena ZKme-1 lahko izvajalec začasnega ali občasnega dela v kmetijstvu do konca leta 2020 opravlja delo prekinjeno ali neprekinjeno brez omejitve števila dni. Delavca, ki je bil napoten na začasno čakanje na delo doma zaradi epidemije COVID-19, lahko Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje napoti k nosilcu ali članu kmetijskega gospodarstva iz ZKme-1, ki izrazi potrebo po začasnem ali občasnem delu v kmetijstvu, da sklene pogodbo v skladu z določbami ZKme-1.  

 

E-novice

Naročite se na ključne informacije in praktične nasvete.

Zahtevano
Zahtevano
To spletno mesto varuje Google reCAPTCHA in veljata Politika zasebnosti in Pogoji storitve.