INFO KORONAVIRUS (protikoronski megazakon) Kaj prinaša podjetjem in zaposlenim?

Izbrani nasveti

29. Marec 2020

INFO KORONAVIRUS (protikoronski megazakon) Kaj prinaša podjetjem in zaposlenim?

Navajamo ključne poudarke interventnega megazakona, ki ga je sprejela vlada (Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic epidemije nalezljive bolezni covid-19 za državljane in gospodarstvo). Zakon še ne velja. Vlada ga je po nujnem postopku poslala v sprejem Državnemu zboru RS. Ta ga bo predvidoma obravnaval v sredo. 

Kaj je namen ukrepov, zapisanih v zakonu?

»Cilji predlaganih ukrepov so ohranjanje delovnih mest in delovanja podjetij, izboljšanje socialnega položaja ljudi, še posebej najbolj ogroženih zaradi virusa, izredna pomoč samozaposlenim, izboljšanje likvidnosti podjetij, pomoč znanstveno-raziskovalnim projektom za boj z epidemijo, znižanje sejnin in funkcionarskih plač na državni ravni, oprostitev plačila storitev distribucije in pomoč kmetijstvu.« Tako je vlada sporočila po seji, ki so jo imeli ministri.

Kako finančno obsežen je zakon?

Vlada za ukrepe namenja tri milijarde evrov denarja.

Kakšen je časovni okvir veljavnosti zakona?

Ukrepi iz  zakona bodo veljali od 1. aprila do 31. maja letos z možnostjo podaljšanja do 30. junija letos. Nekateri ukrepi bodo veljali retroaktivno, od 13. marca dalje. Občinam bodo upravičeni stroški, ki nastajajo z epidemijo, povrnjeni iz proračuna.

Kaj sledi?

V ponedeljek bo o zakonu razpravljala koalicija, v sredo, 1. aprila 2020, pa bo državni zbor zakon obravnaval po nujnem postopku.

DOSTOPNO NA TEJ POVEZAVI:

Besedilo interventnega zakona z ukrepi za podjetja in zaposlene, ki ga je vlada poslala v nujno obravnavo državnemu zboru.

Povzetek gospodarskih ukrepov, ki jih prinaša zakon - Delodajalci bodo oproščeni plačila za pokojninsko in invalidsko zavarovanje aprila in maja za tiste zaposlene, ki delajo. Ta del bo v celoti pokrila država. - Vsakemu zaposlenemu, katerega zadnja mesečna izplačana plača ne presega trikratnika zadnje minimalne plače (to pomeni znesek, ki je nižji od 2.821,74 evra bruto), izplača delodajalec mesečni krizni dodatek v višini 200 evrov. Ta bo oproščen plačila vseh davkov in prispevkov. - Država bo v celoti pokrila znesek nadomestila čakanja na delo, to je 80 % plače delavca. - Zavezancem za kreditne ali druge obveznosti, ki so jih zavezanci sklenili na podlagi zakona o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v državah, se odobri odlog plačila obveznosti za 12 mesecev. - Za kreditojemalce, ki najemajo kredit pri javnem skladu, lahko velja odlog plačila za 12 mesecev. Gre za slovenski podjetniški sklad in za regionalni razvojni sklad iz Ribnice. Če je upnik javni organ, se plačilni rok lahko podaljša za 60 dni. Omenjeni rok za plačilo ostane v veljavi še eno leto po razglasitvi konca epidemije. - Samozaposlenim, enoosebnim gospodarskim družbam in kmetom bodo upravičeni do izredne finančne pomoči v obliki trimesečnega temeljnega dohodka. Ta ukrep pride v poštev za samozaposlene in enoosebne gospodarske družbe, ki najmanj od 13. marca letos do uveljavitve tega zakona opravljajo dejavnosti in so vključeni v obvezno zavarovanje. - Ukrep iz prejšnje alinee velja tudi za kmete, ki so vključeni v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Ti bodo prejeli 350 evrov finančne pomoči za marec. Za april in maj pa po vsakič 700 evrov. V kolikor bodo izkazali za 25 odstotkov zmanjšane prihodke v marcu glede na februar; oziroma za 50 odstotkov zmanjšane prihodke v aprilu in maju glede na februar. - Do dohodka iz predprejšnje in prejšnje alinee bodo tako upravičeni tisti, ki ne morejo opravljati dejavnosti oziroma dejavnost opravljajo v bistveno zmanjšanem obsegu. To bodo morali dokazati z izjavo, ki jo bodo predložili Fursu prek informacijskega sistema do 31. maja 2020. Obrazec bo objavljen na portalu e-davki. Tistim, ki bodo vložili izjavo do 18. aprila za mesec marec, bo Furs nakazal mesečni temeljni dohodek 25. aprila 2020. Tistim, ki bodo vložili izjavo od 19. aprila, do 30. aprila za mesec marec, bo Furs nakazal dohodek do 10. maja. Tistim, ki bodo vložili izjavo od 1. do 31. maja za mesec marec ali april ali maj, bo Furs nakazal dohodek do 10. junija. Če se ob izplačilu mesečnega temeljnga dohodka ugotovi, da izjava vsebuje neresnične podatke, mora osebna vrniti trikratnik izplačila skupaj z zamudnimi obrestmi. - Namenijo se sredstva za podporo raziskovalno-razvojnim projektom in naložbe v raziskave, razvoj in proizvodnjo cepiv, zdravil in zaščitne opreme. Postopki za izbiro dejavnosti bodo tekli prek javnih razpisov, javnih pozivov ali neposredne sklenitve pogodb.

 

E-novice

Naročite se na ključne informacije in praktične nasvete.

Zahtevano
Zahtevano