INFO KORONAVIRUS: (primer dobre prakse) Ukrepi v podjetju za zaščito pred koronavirusom

Izbrani nasveti

23. Marec 2020

INFO KORONAVIRUS: (primer dobre prakse) Ukrepi v podjetju za zaščito pred koronavirusom

Objavljamo primer ukrepov za preprečevanje pojava koronavirusa, ki so jih sprejeli v podjetju Gorenje (del skupine Hisense, ki je v kitajski lasti). Kitajska podjetja imajo v tem trenutku največ največ izkušenj, kako zajeziti epidemijo. Zato lahko navodila služijo kot primer dobre prakse tudi za slovenska podjetja.

1. Upoštevanje standardov umivanja rok

Roke umivajte z vodo in milom, kadar so vidno nečiste. Tudi kadar so roke na pogled čiste, jih redno umivajte z dezinfekcijskim sredstvom ali z vodo in milom. Roke si umijte vedno ko:

 • kašljate ali kihate,
 • kadar skrbite za bolne,
 • pred, med in po pripravi hrane,
 • pred jedjo,
 • po odhodu s stranišča,
 • kadar so vaše roke vidno nečiste,
 • kadar ste v stiku z živalmi ali živalskimi iztrebki.

Tako boste sebe in druge zaščitili pred okužbo.

2. Pravilna uporaba zaščitne maske

 • Kako si pravilno nadeti zaščitno masko: Pred začetkom nadevanja maske si temeljito umijte roke z alkoholnim sredstvom za roke ali z milom in vodo. Masko si nadenite na obraz tako, da prekrijete nos in usta. Med obrazom in masko ne sme biti prostora.
 • Kako pravilno sneti in po uporabi zavreči zaščitno masko: Masko snemite tako, da jo primete z zadnje strani. Sprednje strani se ne dotikajte. Takoj ko jo snamete, masko zavrzite v zaprtem košu. Nato si umijte roke z alkoholnim sredstvom za roke ali z milom in vodo.
 • Kako po uporabi zavreči zaščitno masko: Uporabljeno masko zavrzite in nadomestite z novo, takoj ko je vlažna. Že uporabljene maske ne uporabljajte ponovno.

3. Kako pravilno ravnati na delovnem mestu

 • Pred odhodom na delovno mesto naj si delavci izmerijo telesno temperaturo. Če je ta višja od 37 stopinj Celzija, naj ostanejo doma in kontaktirajo zdravnika. O situaciji naj obvestijo nadrejenega na delovnem mestu.
 • Uporabljajte zaščitno masko, sploh če uporabljajte javni prevoz. Če je le mogoče, naj delavci v času širjenja koronavirusa uporabljajo lasten prevoz na delovno mesto in z delovnega mesta.
 • V času epidemije koronavirusa je priporočljivo, da v delovnih prostorh uporabljate klimatskih naprav.

 4. Standardi na poti na delovno mesto in z delovnega mesta

NA DELO Z OSEBNIM AVTOM

 • Za pot na delovno mesto in z delovnega mesta naj delavci uporabljajo osebni avtomobil.
 • Poskrbijo naj, da bodo osebni avtomobili čist, po potrebi tudi za dezinfekcijo.
 • Če v avtu prevažajo druge potnike, naj imajo vsi potniki zaščitne maske.

NA DELO Z JAVNIM ALI ORGANIZIRANIM PREVOZOM

 • Med potjo morajo vsi potniki nositi zaščitne maske.
 • Izogibajo naj se nepotrebni komunikaciji.
 • Izogibajo naj se stiku s površinami v vozilu.
 • Ko prispejo na delovno mesto, naj poskrbijo za higieno rok.
 • Pred prihodom na lokacijo delovnega mesta je priporočljivo okna v vozilu, da se izognete napakam pri meritvah telesne temperature.

 5. Standardi vstopanja v delovne prostore

 • Pred vstopom v delovne prostore naj si delavci nadenejo masko.
 • Osebje v podjetju naj delavcem pred vstopom na delovno mesto izmeri telesno temperaturo. Pri tem naj osebje nosi zaščitna oblačila in maske.
 • Če osebje v podjetju delavcu ne dovoli vstopa, naj delavec sledi navodilom, ki sledijo.
  Če je ob vstopu v delovne prostore vrsta, naj delavci počakajo v vrsti. Razdalja med njimi naj bo več kot en meter. Prav tako naj se v vrsto razvrstijo vozila.

 6. Postopki ravnanja v delovnih prostorih

PREHRANA V PROIZVODNJI

 • V obratih je treba vzpostaviti ločene časovne načrt za različne proizvodne/montažne linije.
 • Med čakanjem na obrok naj se delavci ne drenjajo. Med njimi naj bo priporočljiva razdalja več kot en meter.
 • Prehranjevanje naj poteka posamično, s primerno razdaljo med posamezniki. Čas, ki je na voljo za obrok, naj bo med 15 in 20 minut.

PREHRANA V PISARNAH

 • Za delavce v pisarnah je obvezno prehranjevanje v teh prostorih.
 • Priporočljivo je, da si delavci obrok prinesejo s seboj. Pred in po obroku naj poskrbijo za higieno rok.
 • V primeru prehrane v podjetju: kuhinja naj pripravi prenosne obroke za dostavo v pisarne.

7. Upravljanje in ravnanje na javnih površinah

PREPOVEDANA JE UPORABA NASLEDNJIH PROSTOROV

 • Uporaba dvigal (izjema: uporaba je lahko omogočena gibalno oviranim).
 • Prepovedana so srečanja v sobah brez oken.
 • Prostori za kajenje.

DEZINFEKCIJA JAVNIH POVRŠIN

 • Podjetje naj dvakrat dnevno poskrbi za dezinfekcijo.
 • Podjetje naj poskrbi za zbiralnike zaščitnih mask. Te naj se dezinficira dvakrat dnevno. Maske je prepovedano odvreči v koš za smeti.

8. Ravnanje v času poslovnih poti

 • Prepovedane so poslovne poti na območja, kjer so resni znaki epidemije.
 • Prepovedan je poslovni tranzit skozi območja, kjer so žarišča epidemije. Če alternativna pot na lokacijo ni mogoča, poti ni priporočljivo izvesti.
 • V času poslovne poti ni dovoljen odmik od območja, ki ni namenjeno poslovni poti. Obvezna je uporaba maske na območjih, kjer je visoka gostota ljudi, poskrbeti je treba za dolžno skrbnost in samozaščito.
 • Delavci naj si v času poslovne poti merijo temperaturo dvakrat v dopoldanskem in dvakrat v popoldanskem času. O tem naj obveščajo vodjo.
 • Če je izmerjena telesna temperatura pri dveh merjenjih višja od 37 stopinj Celzija, naj ostanejo, kjer se nahajajo, in o tem obvestijo vodjo. Vodstvo naj poskrbi za nadaljnja navodila za njihovo ravnanje.

9. Ravnanje v primeru poslovnih obiskov

 • Priporočljivo je uporabiti orodja za komunikacijo na daljavo (Skype in druga podobna orodja) in se tako izogniti osebnemu obisku poslovnega partnerja.
 • Za pogodbene in druge zunanje sodelavce naj veljajo enaki kriteriji ravnanja kot za redno zaposlene, ki delajo na isti lokaciji.
 • Če okoliščine dopuščajo, naj se na posamezni lokaciji vzpostavi začasno območje za obiskovalce. Območje je treba ločiti od območja za zaposlene na lokaciji.
 • Vnaprej je treba preveriti oziroma dobiti informacije o zdravstvenem stanju obiskovalcev, vključno z informacijami o zadrževanju na potencialno kritičnih območjih za obdobje zadnjega meseca.
 • Pred pripustom obiskovalcev v prostore je treba preveriti njihovo telesno temperaturo, vključno z njihovimi identifikacijskimi podatki in informacijami o morebitnem stiku s kritičnimi območji. Zagotoviti jim je treba tudi zaščitne maske.
 • Obiskovalci, ki prihajajo z zunanjega območja (denimo vozniki tovornjakov) morajo ostati v vozilu, zagotoviti jim je treba higienske zaščitne maske, izmeriti je treba njihovo telesno temperaturo, čimprej urediti vse potrebne papirje. Poskrbite za umivanje rok.
  Obvestite zaposlene, naj o kakršnem koli sumu na prisotnost koronavirusa o tem takoj obvestijo vodstvo podjetja.

Povezava do objave podjetja Gorenje na platformi LinkedIn na tej povezavi (opomba: navodila so v angleškem jeziku).

   

 

E-novice

Naročite se na ključne informacije in praktične nasvete.

Zahtevano
Zahtevano
To spletno mesto varuje Google reCAPTCHA in veljata Politika zasebnosti in Pogoji storitve.