INFO KORONAVIRUS: (pravni nasvet) Kako do odpisa, odloga in obročnega plačila obveznosti

Izbrani nasveti

20. Marec 2020

INFO KORONAVIRUS: (pravni nasvet) Kako do odpisa, odloga in obročnega plačila obveznosti

INFO KORONAVIRUS: (pravni nasvet) Kako do odpisa, odloga in obročnega plačila obveznosti

 Objavljamo pravni nasvet o tem, kakšne možnosti za odpis, odlog in obročno plačilo obveznosti imajo v trenutnih razmerah na voljo podjetja. Nasvet je pripravil odvetnik Ivo Grlica (povezava do objave na spletni strani).

MOŽNOSTI PODJETIJ PO DAVČNI ZAKONODAJI: KDO IN KAJ LAHKO UVELJAVLJA

Zakon o davčnem postopku ureja odlog in obročno plačevanje davka v primerih hujše gospodarske škode v 102. členu.

KDO

  • Pravne osebe oziroma združenje oseb (vključno z družbo civilnega prava po tujem pravu), samostojni podjetniki in posamezniki, ki samostojno opravljajo dejavnost.

KAJ

  • Davčni organ lahko gospodarskim subjektom iz prejšnje alinee dovoli odlog plačila davka za čas do dveh let oziroma plačilo davka v največ 24 mesečnih obrokih.

V KATERIH PRIMERIH

  • Davčni organ lahko dovoli odlog, če bi zaradi trajnejše nelikvidnosti ali izgube sposobnosti pridobivanja prihodkov iz razlogov, na katere davčni zavezanec ni mogel vplivati, nastala hujša gospodarska škoda in bi odlog in obročno plačevanje davka omogočilo preprečitev hujše gospodarske škode.

KAKO PODATI VLOGO

  • Davčni zavezanec mora vlogo podati pri davčnem organu, ki odloči o zahtevku na podlagi podatkov iz svojih evidenc in podatkov iz evidenc drugih organov ter predloženih dokazov davčnega zavezanca v roku 30 dni.
  • V primeru zamude davčnega zavezanca, ki mu je bilo dovoljeno obročno plačilo s posameznim obrokom, so posledice resne. Z dnem zapadlosti neplačanega obroka v tem primeru namreč zapadejo v plačilo vsi naslednji neplačani obroki.

KAKO V PRAKSI ODLOČA DAVČNI ORGAN

  • V praksi se vloge za odlog in obročno odplačilo presojajo zelo strogo, saj davčni organi odlogu oziroma obročnemu plačilu davčnih obveznosti niso najbolj naklonjen.
  • Pri oddaji vloge za odlog ali obročno plačilo je zato ključno, da je vloga ustrezno obrazložena ter da so priloženi ustrezni dokazi, sicer bo davčni organ vlogo zavrnil (ali pa ne bo dovolil največjega možnega odloga oz. obročnega plačila, kot ga dovoljuje zakon in kot bi bil sicer možen).

 

E-novice

Naročite se na ključne informacije in praktične nasvete.

Zahtevano
Zahtevano
To spletno mesto varuje Google reCAPTCHA in veljata Politika zasebnosti in Pogoji storitve.