INFO KORONAVIRUS: Kako v izrednih razmerah organizirati delo na domu?

Izbrani nasveti

10. Marec 2020

INFO KORONAVIRUS: Kako v izrednih razmerah organizirati delo na domu?

INFO KORONAVIRUS: Kako v izrednih razmerah organizirati delo na domu?

Že v času izbruha navadne gripe se je vse več delodajalcev in tudi delavcev zanimalo za delo na domu, sedaj v času izbruha koronavirusa pa bo delo na domu najverjetneje postalo nuja. Vendar pa ne delodajalci ne delavci ne vedo natančno, kaj morajo narediti oziroma katera pravila upoštevati, da lahko delajo od doma. Zakonodaja za izredne okoliščine dopušča odreditev dela od doma delodajalcu, brez privolitve delavca v primeru:

 • naravnih nesreč ali drugih nesreč, če se taka nesreča pričakuje ali
 • v drugih izjemnih okoliščinah, ko je ogroženo življenje in zdravje ljudi ali premoženje delodajalca.

V teh primerih se lahko vrsta ali kraj opravljanja dela, določenega s pogodbo o zaposlitvi, začasno spremenita tudi brez soglasja delavca, vendar le, dokler trajajo take okoliščine (169. člen ZDR-1). Vsebine, do katere se mora opredeliti delodajalec, zlasti pri odrejanju dela na domu, ko gre za enostransko odreditev zaradi izjemnih okoliščin, so:

 • navedba okoliščin, ki utemeljujejo drugačno odreditev dela,
 • opredelitev dela oziroma kraja dela oziroma prostorov, v katerih se bo delo izvajalo,
 • opredelitev dela na domu, ki sodi v dejavnost delodajalca ali ki je potrebno za opravljanje dejavnosti delodajalca za celotno trajanje ali le del delovnega časa,
 • obseg dela,
 • način spremljanja dodeljenih delovnih nalog ter rezultatov delavca oz poročanje delavca o tem,
 • delovni čas in poročanje delavca o evidenci delovnega časa,
 • delovna sredstva in material, ki ga zagotovi delavec oz delodajalec ter višina nadomestila za njihovo uporabo,
 • plačilo za delo,
 • dosegljivost delavca, ki dela na domu,
 • omogočanje varne povezave v omrežje delodajalca,
 • način sporočanja podatkov, ki so pomembni za izvajanje pogodbe o zaposlitvi (npr. bolezen),
 • napotki glede varnega in zdravega dela od doma.

Inšpektorat za delo čimprej obvestiti o delu na domu

Ne glede na to, da gre za odreditev dela na domu v izjemnih okoliščinah, se smiselno uporabljajo določbe o obveščanju Inšpektorata RS za delo o opravljanju dela na domu. Inšpektorat se o tem obvesti takoj, ko je to mogoče. Obseg obveščanja  po zakonu ni predviden, je pa smiselno obvestiti o tem:

 • kdo delo opravlja,
 • kakšno delo se opravlja,
 • kje se opravlja
 • in koliko časa je opravljanje dela predvideno.Obvešča se lahko tudi preko elektronske pošte na naslov: gp.irsd@gov.si

Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) pri tej fleksibilni obliki zaposlitve šteje, da delavec opravlja delo na svojem domu ali v prostorih po svoji izbiri, ki so izven prostora delodajalca, prav tako se v to obliko šteje delo na daljavo, ki ga delavec opravlja z uporabo informacijske tehnologije. Le-to se lahko opravlja izključno na domu, torej za celotno trajanje delovnega časa, lahko pa se od doma delo opravi le za del delovnega časa kot npr. dan ali dva v tednu oz. nekaj ur. Delo od doma mora biti zapisano v pogodbi o zaposlitvi, kjer se uredijo tudi vse pravice, obveznosti in pogoji, ki se nanašajo na delo od doma. Predvsem je potrebno urediti vprašanja pravico do nadomestila za uporabo svojih sredstev pri delu na domu.

Podrobnejše informacije so dostopne na spletni strani vlade.

 

E-novice

Naročite se na ključne informacije in praktične nasvete.

Zahtevano
Zahtevano
To spletno mesto varuje Google reCAPTCHA in veljata Politika zasebnosti in Pogoji storitve.