INFO KORONAVIRUS: Kako izplačevati nadomestila plače v primeru odsotnosti z dela zaradi karantene/izolacije

Izbrani nasveti

10. Marec 2020

INFO KORONAVIRUS: Kako izplačevati nadomestila plače v primeru odsotnosti z dela zaradi karantene/izolacije

INFO KORONAVIRUS: Kako izplačevati nadomestila plače v primeru odsotnosti z dela zaradi karantene/izolacije

Po pojasnilih Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) osebe, ki prihajajo iz območij, kjer se pojavlja novi koronavirus, in so zdrave ter se lahko prosto gibljejo (niso v karanteni), nimajo pravice do začasne zadržanosti od dela zaradi zdravstvenih razlogov. Če gre za odsotnost iz razlogov na strani delodajalca (navodilo delodajalca zdravi osebi), je delavec upravičen do nadomestila v breme delodajalca v polni višini plače. V primeru karantene, ki jo z odločbo odredi zdravi osebi minister za zdravje na predlog NIJZ, je delavec upravičen do odsotnosti z dela in do nadomestila plače v breme delodajalca po predpisih s področja delovnih razmerij. V primeru izolacije, ki jo zboleli osebi odredi lečeči zdravnik, imajo zavarovanci pravico do začasne zadržanosti od dela in nadomestila plače med začasno zadržanostjo od dela od 1. dne dalje v breme ZZZS v višini 90% od osnove.

Podrobnejše informacije so dostopne na spletni strani Vlade RS.

E-novice

Naročite se na ključne informacije in praktične nasvete.

Zahtevano
Zahtevano