INFO KORONAVIRUS: (daljši roki) Za davčne obračune dohodkov in oddajo letnih poročil čas do konca maja

Izbrani nasveti

19. Marec 2020

INFO KORONAVIRUS: (daljši roki) Za davčne obračune dohodkov in oddajo letnih poročil čas do konca maja

INFO KORONAVIRUS: (daljši roki) Za davčne obračune dohodkov in oddajo letnih poročil čas do konca maja

Interventni zakon, ki ga je sprejel državni zbor, podaljšuje roke za predložitev davčnih obračunov in oddajo letnih poročil: z 31. marca na 31. maj 2020. Enako velja za predložitev davčnega obračuna akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti. Rok za sestavo informativnega izračuna dohodnine se podaljšuje do 30. junija. Objavljamo vse bistvene novosti, ki jih prinaša interventni zakon -  pripravili so jih v podjetjih Simič & partnerji in Vizija Računovodstvo, oba sta člana SBC - Kluba slovenskih podjetnikov.

PODJETJA

Davčni obračuni, letna poročila: roki podaljšani za dva meseca

 • Rok za predložitev davčnih obračunov od dohodka iz dejavnosti za leto 2019 je do 31. maja 2020. Rok plačila davka je 30 dni od dneva predložitve obračuna.
 • Rok za predložitev davčnega obračuna za leto 2019 (davčno leto je enako koledarskemu letu) je do 31. maja 2020. Rok plačila davka je 30 dni od dneva predložitve obračuna.
 • Rok za predložitev davčnega obračuna, ko davčno leto ni enako koledarskemu letu, temveč izbranemu poslovnemu letu, je dva meseca po izteku tako izbranega poslovnega leta. Rok plačila je 30 dni od dneva predložitve obračuna
 • Rok za oddajo letnih poročil Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve za leto 2019 se preloži z 31. marca na 31. maj 2020.

Ugotavljanje davčne osnove, sprememba akontacije

 • Rok za priglasitev ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov za davčno leto 2020 je najpozneje do 31. maja 2020.
 • V primeru, ko želite spremeniti višino akontacije davka od dohodkov iz dejavnosti oziroma akontacijo davka od dohodkov pravnih oseb, je dovolj, da predložite le oceno davčne osnove za tekoče leto. Ni potrebno predložiti davčnega obračuna.
 • Rok za priglasitev "normiranstva" za leto 2020 je 31. maj 2020.

Odločanje organa o odlogu plačila davkov

 • Davčni organ bo lahko dovolil odlog plačila davka do dveh let ali v 24 mesečnih obrokih (zaradi izgube sposobnosti pridobivanja prihodkov zaradi epidemije virusa COVID-19).
 • Dovoljen bo odlog ali obročno plačilo tudi za akontacije davka ali davčni odtegljaj, ne pa za prispevke.
 • Davčni organ o odlogu odloči v 8 dneh.
 • Če davčni zavezanec zamudi s plačilom posameznega obroka, mu ne zapadejo v plačilo vsi preostali obroki, kot velja po ZDavP-2, temveč po tem interventnem zakonu vsi neplačani obroki zapadejo v plačilo tri mesece po prenehanju veljave tega interventnega zakona.

DOHODNINA

Dohodnina za 2019: roki podaljšani za en mesec

 • Furs bo informativni izračun dohodnine za leto 2019 sestavil najpozneje do 30. junija 2020, kar je en mesec pozneje od zakonskega roka.
 • Za davčne zavezance rezidente, ki jim informativnega izračuna dohodnine za leto 2019 ne bodo prejeli do 15. julija 2020, se rok za vložitev napovedi za odmero dohodnine - če so imeli prihodke - podaljša do 31. avgusta 2020 (en mesec pozneje, kot velja po ZDavP-2). To velja, če so imeli prihodke.

V ČASU ODLOGA: OBRESTI IN ZASTARANJE NE TEČEJO

V primeru odloga po interventnem zakonu se obresti ne obračunavajo. Politiko izvajanja davčne izvršbe v času veljavnosti tega interventnega zakona določa ministrstvo za finance. V času veljavnosti interventnega zakona ne teče zastaranje pravice do izterjave davka, toda le za tiste zavezance, ki izkoristijo možnost po tem zakonu. Ostalim zastaranje za njihove druge davčne obveznosti, ki niso predmet tega interventnega zakona, teče normalno naprej. Povezava do obvestila na spletni strani vlade po sprejemu besedila zakona.

Če imate kakršna koli vprašanja ali težave, se lahko obrnete na podjetje Simič & partnerji.

 

 

E-novice

Naročite se na ključne informacije in praktične nasvete.

Zahtevano
Zahtevano
To spletno mesto varuje Google reCAPTCHA in veljata Politika zasebnosti in Pogoji storitve.