Z novim letom višje dnevnice za tujino. Tu je seznam.

Izbrani nasveti

15. Januar 2020

Z novim letom višje dnevnice za tujino. Tu je seznam.

Z novim letom višje dnevnice za tujino. Tu je seznam.

Od začetka leta za podjetja veljajo nove dnevnice za službena potovanja. Najbolj so se povišale dnevnice za delavce, ki delo opravljajo v Avstriji. Prikaz novosti so pripravili v podjetju Vizija računovodstvo. Z začetkom leta je začela veljati nova uredba o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino. Uredba ureja povračilo stroškov za službena potovanja v tujino za javne uslužbence in funkcionarje v državnih organih, samoupravnih lokalnih skupnostih, javnih agencijah, javnih skladih, javnih zavodih, javnih gospodarskih zavodih ter drugih osebah javnega prava, ki so posredni uporabniki državnega proračuna ali proračuna samoupravne lokalne skupnosti. Poudarjamo, da uredba velja za delodajalce v javnem sektorju. Ker pa se na določbe te uredbe sklicujejo nekatere kolektivne pogodbe dejavnosti oziroma akti delodajalcev v zasebnem sektorju, morajo biti na spremembe pozorni tudi delodajalci v zasebnem sektorju.

Kaj prinaša nova uredba

Glavne spremembe, ki so začele veljati z novo uredbo: zneski dnevnic, ki so določeni za posamezne države in nekatera mesta, se bodo postopno vrnili na raven pred uveljavitvijo novele uredbe iz leta 2012: a.) od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 bodo veljali zneski dnevnic iz 21. člena uredbe; b.) od 1. 1. 2021 dalje pa bodo veljali zneski iz Priloge k uredbi; c.)ponovno se določa dnevnica za tujino, če službena pot traja nad 6 do 8 ur (v višini 25 %); d.) uredba vsebuje tudi nekatere druge manjše spremembe in popravke.

Če je zagotovljena brezplačna prehrana, se za pokritje morebitnih drugih stroškov obračuna 20 % pripadajoče dnevnice,  pojasnjuje v Viziji računovodstvo. Dnevnice za službeno potovanje v tujino od 1. 1. 2020 lahko preverite v uredbi, objavljeni v Uradnem listu št. 76/2019, ki je dostopna na tej povezavi.

 

E-novice

Naročite se na ključne informacije in praktične nasvete.

Zahtevano
Zahtevano