Pozor: nova pravila za davčne oprostitve, če prodajate v EU

Izbrani nasveti

16. Januar 2020

Pozor: nova pravila za davčne oprostitve, če prodajate v EU

Pozor: nova pravila za davčne oprostitve, če prodajate v EU

 S 1. januarjem so začele veljati spremembe na področju povračila davka na dodano vrednost pri poslovanju s podjetji iz EU. Po novem je treba za uveljavljanje oprostitve plačila davka predložiti dokazili iz dveh neodvisnih virov. Nova ureditev davka na dodano vrednost je določena v Direktivi o DDV 2006/112/ES in spremenjeni Izvedbeni uredbi 282/2011, ki določa nekatere oprostitve plačila davka za transakcije znotraj EU. V Sloveniji so spremembe vključene v novelo Zakona o davku na dodano vrednost (dostopen na tej povezavi) in v Pravilnik o izvajanju davka na dodano vrednost. Ključna novost je, da morajo podjetja za uveljavljanje oprostitve predložiti dodatne dokumente o odpošiljanju ali prevozu blaga kot dokazilo, da je bilo blago dejansko prodano na območju EU. Predložiti je treba dokazili iz dveh neodvisnih virov, ki si med seboj ne nasprotujeta. Kot dokazilo o odpošiljanju ali prevozu štejejo naslednji dokumenti: - dokumenti, ki se nanašajo na odpošiljanje ali prevoz blaga, kot so podpisan tovorni list CMR, nakladnica, račun za letalski prevoz tovora ali račun prevoznika blaga; - zavarovalna polica v zvezi z odpošiljanjem ali prevozom blaga ali bančni dokumenti, ki dokazujejo plačilo odpošiljanja ali prevoza blaga; - uradni dokumenti, ki jih izda javni organ, kot je notar, in ki potrjujejo prihod blaga v namembno državo članico; - potrdilo, ki ga izda imetnik skladišča v namembni državi članici in ki potrjuje skladiščenje blaga v tej državi članici.; “Nevarnost, ki izhaja iz nepravilne interpretacije določb ima lahko za posledico plačilo DDV za blago, ki je bilo prodano izven Slovenije podjetjem v EU in s tem povečanje prodajne cene za 22 % oziroma dodaten strošek za prodajalca v isti višini”, opozarja Marko Školaris iz globalnega podjetja Expense Reduction Analysts, ki je specializirano za optimizacijo stroškov in upravljanje dobaviteljev.

Dodatna pojasnila

Furs je v zvezi z novostmi pripravil obsežna pojasnila, ki so dostopna na tej povezavi. Na Furs se za pojasnila lahko obrnete tudi prek maila: gfu.fu@gov.si. Predlagamo, da novosti preučijo tudi vaši davčni svetovalci.  

E-novice

Naročite se na ključne informacije in praktične nasvete.

Zahtevano
Zahtevano