Edini odgovor na tri ključne težave Slovenije je naslednji ukrep

Stališča

10. Januar 2020

Edini odgovor na tri ključne težave Slovenije je naslednji ukrep

Edini odgovor na tri ključne težave Slovenije je naslednji ukrep

Slovenija ima ta trenutek tri ključne težave: slabo razmerje med delovno aktivnimi in neaktivnimi, prenizko produktivnost in odhajanje mladih v tujino. Edini odgovor na omenjene tri pojave je en sam.  V Sloveniji mineva obdobje močne konjunkture, ki je trajalo vse od leta 2014. V tem času je bilo veliko razprave o nujnosti strukturnih reform, a malo uresničenih ukrepov. Nihče pa ljudem ne pove, zakaj imamo težave. Javnost je premalo obveščena o naslednjih treh zelo pomembnih podatkih:

  1. Premalo je aktivnih. Ob sorazmerno nizki stopnji brezposelnosti imamo v državi slabo razmerje med aktivnimi in neaktivnimi. To je predvsem posledica demografskih trendov, prezgodnjega prenehanja delovne aktivnosti prebivalstva (upokojevanja in čakanja na upokojevanje), tudi odhajanja mladih v tujino.
  2. Produktivnost je prenizka. V zadnjih letih nam, kljub solidni gospodarski rasti, ni uspelo zviševati produktivnosti in dodane vrednosti, kot bi bilo potrebno. Zato naša produktivnost in dodana vrednost še vedno zelo zaostajata za tistima v razvitih državah, ki so nam zgled.
  3. Mladi zapuščajo Slovenijo. In to bolj kot v času krize. Močno tudi tisti z visoko izobrazbo. Obenem tujci z visoko izobrazbo — po večletnih podatkih - ne morejo nadomestiti odhajanja mladih. Resda jih je lani, prvič po šestih letih, prišlo v Slovenijo več, kot je odšlo visoko izobraženih mladih. Vendar je težko verjeti, da bo to večletni trend. Med letom 2014-2018 se je v tujino iz Slovenije odselilo več kot 10.000 mladih.

Edini odgovor na omenjene tri pojave

Ta odgovor se glasi nujno in hitro izboljšanje podjetniškega okolja z dvema osnovnima ciljema:

  1. Zvišanjem števila aktivnih prebivalcev Slovenije, zlasti zadržanje mladih doma in selekcionirano privabljanje visoko izobraženih tujcev v državo.
  2. Zvišanjem dodane vrednosti in produktivnosti kot posledice predhodnega cilja in dodatnih ukrepov.

Zato smo v SBC Klubu slovenskih podjetnikov za 3. SBC Forum pripravili program ukrepov »Mladi so prihodnost podjetne Slovenije«, ki pa ga ne posvečamo le mladim, ampak vsem prebivalkam in prebivalcem Slovenije. Potrebujemo več podjetnosti! Več bo podjetnosti, boljše produkte bomo ustvarili in prodali, boljše bodo naše službe, višje bodo naše plače, več davkov in prispevkov bomo zbrali, višje bodo lahko pokojnine. Vsi smo soodvisni. Več bo podjetnosti, bolje bomo živeli.    

 

E-novice

Naročite se na ključne informacije in praktične nasvete.

Zahtevano
Zahtevano