ZORN PLUS D.O.O.

Opis podjetja

Skupina ZORN PLUS d.o.o. deluje na treh področjih in sicer na energetskem, razvojno-industrijskem, na področju nepremičnin ter na področju turizma. Skupino sestavlja več podjetij, med njimi Zorn Plus, Solvera Lynx, Bledrose Hotel, Rikli, Kavarna Čuk in SPV Agis.

Skupina aktivno deluje tudi na raznovrstnih razvojno-raziskovalnih projektih, kot so npr. naprave za uničevanje škodljivcev pri žuželkah, razvoju posebnih laserjev, LED svetila (pametne svetilke), razvoj naprednih sistemov za učinkovito upravljanje fleksibilnih virov energije, zadnje čase pa je poudarek tudi na zeleni mobilnosti.

Ime člana:

dr. Otmar Zorn

naslov:

Stegne 23a, 1000 Ljubljana

telefon:

386 1 40 12 860

Share