ZAVAS D.O.O.

Opis podjetja

Osnovna dejavnost podjetja ZAVAS d.o.o. je zagotavljanje celovitih rešitev na področju zagotavljanja varnega dela, ki vključujejo sistemsko oskrbo večjih industrijskih in storitvenih podjetij z osebno varovalno opremo, trženje te opreme malim in srednjim podjetjem ter celovite storitve na področju varnega dela na višini (ocena tveganja, dobava opreme, inženiring varovalnih sistemov, izobraževanja zaposlenih, periodični pregledi).

Ime člana:

Barbara in Janez Hadalin

naslov:

Špruha 19, 1236 Trzin

telefon:

386 1 56 10 420

spletna stran:

https://www.zavas.si/

Share