SINET d.o.o.

Opis podjetja

Podjetje SINET d.o.o. je bilo ustanovljeno leta 1993 ter že vrsto let na trgu uspešno nastopajo kot samostojno invalidsko podjetje. Vse od ustanovitve so usmerjeni v družbeno odgovorno delovanje, in sicer tako da dvigujejo zaposlenost invalidov, kot ene najbolj ranljivih družbenih skupin. Podjetje je notranje organizirano v pet profitnih centrov, ki so z vidika ponudbe proizvodov in storitev medsebojno ločene enote, z vidika podjetja kot celote pa zagotavljajo širok nabor produktov in storitev, ki jih celostno lahko ponudijo poslovnim partnerjem. Dejavnosti podjetja:
– varovanje premoženja
– varnost pri delu in varstvo pred požarom
– ekologija
– detektivska dejavnost
– proizvodnja sveč
– tiskarstvo.

Ime člana:

Stojan Binder

naslov:

Cesta 1.maja 83, 1430 Hrastnik

telefon:

386 3 565 40 21

email:
spletna stran:

http://www.sinet.si/

Share