KORONA D.D.

Opis podjetja

Podjetje KORONA inženiring d.d. je bilo ustanovljeno leta 1988. Njihove korenine izhajajo iz energetike, zato so znanje in izkušnje gradili na področju inženirstva in inženiringa v elektroenergetiki. Že od zgodnjih obdobij delovanja se posvečajo področju projektiranja elektroenergetskih postrojev ter uvajanju sistemov avtomatizacije in vodenja v elektroenergetiko. V času uvajanja deregulacije elektroenergetike so bili aktivno vključeni v procese vzpostavitve in širjenja znanja o tržnih mehanizmih v energetiki. To obdobje sovpada s širitvijo njihove dejavnosti na področje informacijskih sistemov. V času delovanja beležijo več kot šeststo uspešno izvedenih projektov.
Poleg ohranjanja njihovih prvotnih dejavnosti (svetovalni in izvedbeni inženiring) v zadnjih obdobjih intenzivno razvijajo lastne IT rešitve, ki so implementirane pri različnih subjektih elektroenergetike, pa naj gre za aplikacije, namenjene podpori upravljanja s sredstvi, področno usmerjenih spletnih portalov, sisteme podpore obratovanju TSO in delovanju organizatorjev tržišč ali pa aplikacije za podporo prodaji električne energije končnim odjemalcem.

Ime člana:

Boštjan Strmčnik

naslov:

Cesta v Mestni log 88A, 1000 Ljubljana

telefon:

386 1 280 35 00

spletna stran:

http://www.korona.si/

Share