FORSTEK D.O.O.

Opis podjetja

Podjetje Forstek d.o.o. je bilo ustanovljeno leta 1993, osnovna dejavnost pa je bila proizvodnja in vzdrževanje steklarskega orodja v prestižni meri za potrebe Steklarne Hrastnik. Ob nastopu krize v 2009 je obseg poslovanja na področju steklarske industrije upadel, zato je bilo potrebno najti nove vsebine. Intenzivno so začeli razvijati orodja za potrebe farmacevtske industrije, prihodki iz tega naslova pa danes že presegajo obseg poslovanja podjetja na področju steklarstva.

Ime člana:

Stojan Binder

naslov:

Planinska cesta 15, 1431 Dol pri Hrastniku

telefon:

386 3 56 54 400

spletna stran:

http://www.forstek.si

Share