Postanite član

Pridružite se SBC -
Klubu slovenskih podjetnikov

SBC

Vrhunski, odgovorni slovenski podjetniki.

Več o skupini

SBC Mladi

Perspektivni mladi slovenski podjetniki.

Več o skupini

Članstvo SBC

Združenje vrhunskih, odgovornih slovenskih podjetnikov. 

Za včlanitev v SBC morajo člani izpolnjevati naslednje statutarne pogoje:

 • vsaj 50 % slovensko lastništvo,
 • podjetje nima neporavnanih in zapadlih obveznosti,
 • lastniki podjetja niso člani nobene politične stranke,
 • podjetje ali podjetnik v preteklosti ni bil v kazenskem ali drugem postopku pravnomočno obsojen (v povezavi z 10a. členom ZGD.).

Nove člane potrjuje in pogoje za članstvo presoja upravni odbor SBC – Kluba slovenskih podjetnikov.

Član SBC poravna članarino za vsakokratno tekoče leto. Če član poda izstopno izjavo do 31. januarja, se mu članarina za tekoče leto ne obračuna. Če poda izstopno izjavo po 31. januarju, se mu obračuna celotna članarina. 

 

S članstvom v SBC dobite možnost:

 • ekskluzivnega mreženja z najuspešnejšimi slovenskimi podjetniki na dogodkih kluba,
 • sokreiranja in uresničevanja programa ZA podjetno Slovenijo za boljše podjetniško okolje,
 • udeležbo na različnih SBC dogodkih in potovanjih po meri članom,
 • storitve Concierge servisa,
 • uporabo skupne aplikacije SBCApp,
 • prostor za uporabo in organizacijo dogodkov (SBC Lounge),
 • promocije vašega podjetja na domačih in tujih trgih v okviru medijev SBC.

 

Pridružite se tudi vi gibanju najboljših slovenskih podjetnikov za:

 • bolj podjetno Slovenijo in
 • odgovorno podjetništvo.

Vodilo delovanja SBC je narediti spremembe. SBC obstaja z zelo jasnim namenom: da dvigujemo ugled podjetništva, da v družbo vrnemo vrednoto dela in ustvarjamo podjetniško klimo.

Dr. Jure Knez
Dr. Jure Knez Dewesoft

Včlanite se v SBC:

Pridružite se SBC in postanite del mreže, ki združuje najuspešnejših, odgovornih slovenskih podjetnikov.

Podajte nam nekaj svojih osnovnih podatkov in kmalu bomo stopili v stik z vami.

 

Članstvo SBC Mladi

Združenje najbolj perspektivnih mladih slovenskih podjetnikov.

Za članstvo v sekciji je potrebno izpolnjevati predpisane pogoje, med katerimi so:

 • vsaj 50 % slovensko lastništvo,
 •  poravnane obveznosti do države, poslovnih partnerjev in zaposlenih,
 • lastnik/lastniki niso člani nobene politične stranke,
 • za članstvo so določeni tudi finančni/poslovni kriteriji,
 • nekaznovanost.

 

Način delovanja

Sekcija SBC Mladi ima lasten upravni odbor, ki se samostojno odloča o aktivnostih v okviru delovanja platforme SBC – Kluba slovenskih podjetnikov. Nove člane sekcije potrjuje upravni odbor SBC Mladi. Članarina se poravna za vsakokratno tekoče leto. Če član poda izstopno izjavo do 31. januarja, se mu članarina za tekoče leto ne obračuna. Če poda izstopno izjavo po 31. januarju, se mu obračuna celotna članarina. 

Prednosti članstva v sekciji SBC Mladi

 • druženje in izmenjava poslovnih priložnosti,
 • tesnejši stiki s člani SBC,
 • vpogled v delovanje članov SBC,
 • vpliv na javno mnenje,
 • udeležba na dogodkih SBC, tako rednih kot posebnih (denimo z obiski pri članih SBC s predavanjem o poslovanju ipd.).

 

Kaj pridobite s članstvom v sekciji SBC Mladi

 • medsebojna pomoč med člani SBC Mladi,
 • SBC Mentorstvo,
 • prenos znanja in izkušenj od članov SBC,
 • možnost vzpostavljanja poslovnih partnerstev pri prodoru na tuje trge,
 • mreženje,
 • udeležba na dogodkih SBC,
 • izobraževanja, delavnice,
 • krepitev vrednot podjetništva v Sloveniji,
 • večji vpliv na javno mnenje,
 • vključitev vsebin SBC Mladi v komunikacijska sredstva SBC (spletna stran, novičnik, revija, socialna omrežja, …).

SBC Mladi bomo odgovorno nadaljevali dobro začrtano pot krovne organizacije, SBC – Kluba slovenskih podjetnikov. Mlade bomo spodbujali k podjetništvu in podjetnosti, jim vlivali pogum, naj se preizkusijo na podjetniški poti. Eno od naših poglavitnih prizadevanj bo prikazati, da je Slovenija okolje, kjer je mogoče uspeti s podjetnim razmišljanjem.

Matic Vizjak
Matic Vizjak predsednik SBC Mladih, inovativni mladi kmet

Včlanite se v
sekcijo SBC Mladi:

Pridružite se SBC in postanite del mreže, ki združuje najuspešnejših, odgovornih slovenskih podjetnikov.

Podajte nam nekaj svojih osnovnih podatkov in kmalu bomo stopili v stik z vami.