Postanite član

Pridružite se SBC -
Klubu slovenskih podjetnikov

SBC

Vrhunski, odgovorni slovenski podjetniki.

Več o skupini

SBC Mladi

Perspektivni mladi slovenski podjetniki.

Več o skupini

Članstvo SBC

Združenje vrhunskih, odgovornih slovenskih podjetnikov. 

Za včlanitev v SBC morajo člani izpolnjevati naslednje statutarne pogoje:

 • vsaj 50 % slovensko lastništvo,
 • podjetje nima neporavnanih in zapadlih obveznosti
 • lastniki podjetja niso člani nobene politične stranke
 • podjetje ali podjetnik v preteklosti ni bil v kazenskem ali drugem postopku pravnomočno obsojen (v povezavi z 10a. členom ZGD.)

Nove člane potrjuje in pogoje za članstvo presoja upravni odbor SBC – Kluba slovenskih podjetnikov.

Član SBC poravna članarino za vsakokratno tekoče leto. Če član poda izstopno izjavo do 31. januarja, se mu članarina za tekoče leto ne obračuna. Če poda izstopno izjavo po 31. januarju, se mu obračuna celotna članarina. 

 

S članstvom v SBC dobite možnost:

 • ekskluzivnega mreženja z najuspešnejšimi slovenskimi podjetniki na dogodkih kluba,
 • sokreiranja in uresničevanja programa ZA podjetno Slovenijo
 • za boljše podjetniško okolje,
 • udeležbe na letnem SBC forumu, najbolj odmevni podjetniški prireditvi v Sloveniji,
 • pridobitve podjetniških receptov, izkušenj in veščin v okviru SBC Akademije,
 • promocije vašega podjetja na domačih in tujih trgih v okviru medijev SBC.

Pridružite se tudi vi gibanju najboljših slovenskih podjetnikov za:

 • bolj podjetno Slovenijo in
 • odgovorno podjetništvo.

Vodilo delovanja SBC je narediti spremembe. SBC obstaja z zelo jasnim namenom: da dvigujemo ugled podjetništva, da v družbo vrnemo vrednoto dela in ustvarjamo podjetniško klimo.

Dr. Jure Knez
Dr. Jure Knez Dewesoft

SBC Mladi bomo odgovorno nadaljevali dobro začrtano pot krovne organizacije, SBC – Kluba slovenskih podjetnikov. Mlade bomo spodbujali k podjetništvu in podjetnosti, jim vlivali pogum, naj se preizkusijo na podjetniški poti. Eno od naših poglavitnih prizadevanj bo prikazati, da je Slovenija okolje, kjer je mogoče uspeti s podjetnim razmišljanjem.

Matic Vizjak
Matic Vizjak predsednik SBC Mladih, inovativni mladi kmet

Včlanite se v SBC:

Pridružite se SBC in postanite del mreže, ki združuje najuspešnejših, odgovornih slovenskih podjetnikov.

Podajte nam nekaj svojih osnovnih podatkov in kmalu bomo stopili v stik z vami.

 

Članstvo SBC Mladi

Združenje najbolj perspektivnih mladih slovenskih podjetnikov.

Za članstvo v sekciji je potrebno izpolnjevati predpisane pogoje, med katerimi so:

 • vsaj 50 % slovensko lastništvo,
 •  poravnane obveznosti do države, poslovnih partnerjev in zaposlenih,
 • lastnik/lastniki niso člani nobene politične stranke,
 • za članstvo so določeni tudi finančni/poslovni kriteriji,
 • nekaznovanost.

 

Način delovanja

Sekcija SBC Mladi ima lasten upravni odbor, ki se samostojno odloča o aktivnostih v okviru delovanja platforme SBC – Kluba slovenskih podjetnikov. Predsednik upravnega odbora sekcije SBC Mladi je hkrati član upravnega odbora SBC – Kluba slovenskih podjetnikov. Iniciativnemu odboru predseduje Matic Vizjak, uspešen podjetnik in inovator na področju kmetijskih izdelkov in vinarstva ter dvakratni prejemnik naziva inovativnega kmeta.

Prednosti članstva v sekciji SBC Mladi

 • druženje in izmenjava poslovnih priložnosti,
 • tesnejši stiki s člani SBC,
 • vpogled v delovanje članov SBC,
 • vpliv na javno mnenje,
 • udeležba na dogodkih SBC, tako rednih kot posebnih (denimo z obiski pri članih SBC s predavanjem o poslovanju ipd.).

 

Kaj pridobite s članstvom v sekciji SBC Mladi

 • dostop do članov SBC za prenos izkušenj in znanja
 • brezplačna udeležba na SBC Forumu in SBC Akademijah za vse (so)lastnike z vsaj 25 % lastniškim deležem
 • 50 % popust pri udeležbi na SBC Forumu in SBC Akademijah za vse (so)lastnike z manj kot 25% lastniškim deležem in člane vodstva podjetij
 • vključitev vsebin SBC Mladi v komunikacijska sredstva SBC (spletna stran, novičnik, revija …) in akcije SBC
 • Kluba slovenskih podjetnikov
 • srečanja z vidnimi člani SBC in mentorstvo s strani člana SBC

Vodilo delovanja SBC je narediti spremembe. SBC obstaja z zelo jasnim namenom: da dvigujemo ugled podjetništva, da v družbo vrnemo vrednoto dela in ustvarjamo podjetniško klimo.

Dr. Jure Knez
Dr. Jure Knez Dewesoft

Včlanite se v
sekcijo SBC Mladi:

Pridružite se SBC in postanite del mreže, ki združuje najuspešnejših, odgovornih slovenskih podjetnikov.

Podajte nam nekaj svojih osnovnih podatkov in kmalu bomo stopili v stik z vami.