Kar 80 % komunalne vode lahko nadomestimo z deževnico

Na Zemlji je le 1 % vode takšne, da jo ljudje lahko uporabimo. Podjetja lahko z odgovornim pristopom do vode pridobijo dvakrat: postanejo bolj ekološka in prihranijo pri stroških. Predstavljamo konkretne primere

(izobraževanje) Prenos lastništva, ko nekateri nasledniki niso zainteresirani za podjetje

– GEA College v partnerstvu s SBC 5. maja nadaljuje serijo online predavanj na temo družinskega nasledstva podjetij. – Tema tretjega v seriji webinarjev je Prenos lastništva, ko nekateri nasledniki niso

Rešitev: do svežega denarja s prodajo terjatev

Terjatve podjetja imajo v trenutnih zaostrenih razmerah pomembnejšo vlogo kot kadar koli. Dobro načrtovanje denarnega toka je za podjetja ključno, da ne zaidejo v likvidnostne težave. Najpogostejša možnost, na katero

Kako bo banka gledala podjetja po krizi?

Kako uravnoteženo obvladovati poslovna tveganja pri kupcih, prodajalcih, dobaviteljih in podizvajalcih ter kako do ugodnega financiranja pri bankah, pojasnjuje Nataša Simčič, direktorica sektorja Kreditna tveganja pravnih in fizičnih oseb pri NLB. Na ravni podjetja je pomemben

(financiranje) Priložnost za podjetja, ki se usmerjate v krožno gospodarstvo

– SID banka omogoča financiranje naložbenih projektov, ki prispevajo k prehodu v krožno gospodarstvo. Produkt Naložbe 3 kreditojemalcem omogoča investicije v opredmetena osnovna in neopredmetena sredstva. – Iz aktualne ponudbe

Trajnostna strategija podjetja v praksi? Tukaj boste izvedeli vse.

– Kaj in kje je poslovna priložnost za trajnostno rast? – Kako postaviti trajnostno strategijo v praksi? – Vloga trajnostnih inovacij za višje povračilo investicije (poslovni modeli, eko inovacije, nove tehnologije)?