SBC Akademija

SBC Akademija ponuja praktične podjetniške recepte, ki so kratki, poučni in takoj uporabljivi. Bistveno je, da podjetniške recepte delijo tisti, ki jih najbolj okušajo, to so slovenski podjetniki, in priznani strokovnjaki, ki tesno sodelujejo z njimi.

SBC Akademija v sodelovanju s partnerji ponuja podjetnikom poleg izrazito podjetniških vsebin tudi najbolj aktualne praktične vsebine in praktične nasvete s področij: prava, kadrov, marketinga, financ in vodenja.

Vabimo vas, da s preverjenimi predavatelji iz prakse, v kratkem času izveste točno to, kar vas zanima.

Utrinki preteklih SBC Akademij

7. SBC Akademija: Kdo so lažni direktorji, ki v računovodstvo pišejo za nakazilo denarja

Možnosti za povračilo denarja so v primerih, ko gre za prevaro z nakazilom denarja, zelo majhne, je na 7. SBC Akademiji, ki je danes v organizaciji SBC – Kluba slovenskih podjetnikov potekala na Mednarodnem obrtnem sejmu v Celju, opozoril Tadej Hren, namestnik vodje Nacionalnega odzivnega centra za omrežne incidente SI-CERT, kjer so lani obravnavali več kot 170 primerov direktorskih prevar. Povprečno oškodovanje je bilo okoli 40 tisoč evrov. Izredni profesor dr. Denis Čaleta z Inštituta za korporativne varnostne študije in predavatelj na GEA College – Fakulteti za podjetništvo, pa je opozoril na eno od bistvenih omejitev, s katero se pri naslavljanju izzivov kibernetske varnosti srečujejo mala in srednja podjetja: »Zelo pogosto se dogaja, da je zaradi omejenih resursov preveč ključnih informacij in odgovornosti poverjenih enemu človeku. Če tak človek odide iz podjetja, z njimi odidejo tudi ključne informacije in znanja, kar lahko pomeni resno težavo.«

Kibernetski napadi se od tehničnih ranljivosti v zadnjem času vedno bolj selijo k izkoriščanju človeških ranljivosti, med katerimi so naivnost, koristoljubje in strah. Posebej priljubljena tarča so zaradi omejenih resursov, ki jih pogosto namenjajo za kibernetsko varnost, mala in srednja podjetja. Podjetja lahko za kibernetsko varnost največ naredijo tako, da se krepi zavedanje pri direktorjih in upravah, koristno pa je tudi, da med zaposlenimi vzpostavijo dobro pretočnost informacij o pomenu kibernetske zaščite. To so nekateri glavni poudarki 7. SBC Akademije z naslovom »Hekerji napadajo podjetnike. Zavarujte se, da ne boste tarča!«, ki jo je danes, 12. septembra, na Mednarodnem obrtnem sejmu v Celju organiziral SBC – Klub slovenskih podjetnikov.

V ozadju kibernetskih tveganj sta dve ključni tehniki, ki ogrožata kibernetsko varnost: tehnične napade, ki izrabljajo tehnične ranljivosti sistemov, in goljufije, ki izkoriščajo človeški dejavnik in so v precejšnjem porastu, je pojasnil Tadej Hren, namestnik vodje Nacionalnega odzivnega centra za omrežne incidente SI-CERT. Pri goljufijah gre za tehnike socialnega inženiringa, ki izkoriščajo človeške napake, kar pomeni, da v tem primeru ne pomaga niti najboljša zaščita.

Hren je kot primer navedel tako imenovano direktorsko prevaro, kjer se napadalci osredotočijo na podjetje, zberejo podatke o podjetju, nato pa v imenu direktorja (ki to ni) pošljejo prepričljivo elektronsko sporočilo na računovodstvo, ki ga pogosto uspejo zavesti k nakazilu denarja na račun v tujino. Spomnimo, na porast tovrstnih napadov je pred dnevi opozorila tudi policija, ki je prejela prijave incidentov na območju Ljubljane, Maribora, Kranja in Nove Gorice, škoda naj bi presegala 300 tisoč evrov.

Hekerji pretkano izkoriščajo najbolj osnovne človeške lastnosti

Direktorske prevare spadajo v kategorijo tako imenovanega socialnega inženiringa, ki izkorišča človeške lastnosti: koristoljubje, naivnost, strah in nevednost. Hekerji to izkoriščajo, da ljudi prepričajo v dejanja, ki naj bi jim na primer prinesla mamljive ponudbe ali pa se ne zavedajo, kam bodo vodila, sta izpostavila strokovnjaka iz podjetja Smart Com, Matjaž Katarinčič, vodja področja kibernetska varnost v podjetju, in certificiran etični heker Boris Krajnc. Kot primer socialnega inženiringa sta navedla tudi e-poštno sporočilo, ki ga prejmejo uporabniki, v katerem pošiljatelj navaja, da je bil naslovnik posnet pri početju, ki bi ga lahko spravilo v zadrego, z zahtevo za nakazilo denarja v določenem roku, sicer bo njegov posnetek poslan na naslove ljudi, ki ga poznajo. Še en primer socialnega inženiringa je tako imenovani phishing, pri katerem se hekerji uspejo dokopati do poštnega strežnika in nato določen čas spremljajo vedenje žrtve na spletu. Zatem ji skušajo podtakniti svoj tekoči račun za nakazilo denarja, je opozoril Boris Krajnc.

Zavedati se je treba, da 100 % zaščite pred napadi ni, so poudarili vsi trije strokovnjaki Hren, Katarinčič in Krajnc. Je pa mogoče tveganja človeškega dejavnika občutno zmanjšati predvsem z ravnanjem z gesli, ki naj ne bodo naivna in preprosta, temveč naj vsebujejo male in velike črke, številke in simbole, ter z uporabo dvonivojske avtentikacije (2FA), ki poleg uporabniškega imena in gesla zahteva tudi potrditev uporabnika na mobilnem telefonu. »In ozaveščanje uporabnikov, to je ključno, saj človeški dejavnik še vedno predstavlja največje tveganje,« je poudaril Boris Krajnc.

Preprost recept za krepitev zavedanja: informacije naj čimbolj krožijo

Med ukrepi za zmanjševanje tehničnih ranljivosti je Matjaž Katarinčič izpostavil naslednje ustrezno zaščito delovnih postaj in elektronske pošte, prav tako interaktivnih internetnih vsebin, pa tudi aplikacijo rešitev, ki omogočajo hitro zaznavanje dogajanja v sistemih. Med sistemi, ki so najbolj izpostavljeni hekerjem, so tisti, ki nimajo varnostnih popravkov ter odprti servisi za dostop preko spleta in pozabljene nastavitve iz časov testiranja sistemov ter tako imenovane »zero day« ranljivosti, ki izkoriščajo čas, potreben za nadgradnjo sistema in odpravo ugotovljenih ranljivosti, je opozoril Katarinčič.

Mag. Miloš Pešič, mednarodni ekspert za kibernetsko varnost v britanski multinacionalki ED&F Man, je poudaril pomen spremljanja dogajanja in novic, povezanih s kibernetsko varnostjo. »Podjetja naj bodo proaktivna, obiskujejo naj dogodke, spremljajo novice in mnenja na točkah, kot sta SI-CERT in informacijski pooblaščenec, in na ta način gradijo svojo ozaveščenost,« je dejal Pešič in poudaril pomen deljenja informacij in komunikacije v podjetju. »O informacijsko-komunikacijski varnosti naj se v podjetjih čimveč pogovarjajo, saj s tem že prispevajo k dvigovanju ozaveščenosti na področju kibernetske varnosti. Pomemben je tudi pravilno odmerjen dostop oseb do komunikacijskih kanalov, predvsem to, kakšen dostop kdo ima glede na položaj in odgovornosti.

Podjetje ima veliko težavo, če se vodilni ne zavedajo pomena varnosti

Na okrogli mizi Kako preprečiti milijonsko škodo ali zaustavitev sistema zaradi sodobnih kibernetskih groženj, ki jo je povezoval izvršni direktor SBC – Kluba slovenskih podjetnikov Goran Novković, so sodelujoči razpravljali o nevarnostih digitalizacije in vidikih ozaveščanja zaposlenih.

Zdravka Zalar, direktorica podjetja SmartIS in članica SBC- Kluba slovenskih podjetnikov, je izpostavila pomen izobraževanja in ozaveščanja potrebuje velik poudarek. Predvsem od vrha navzdol. »Če se vodilni v podjetju zavedajo, da obstajajo kibernetska tveganja, potem je vse zaman. Pomislite, kaj se lahko zgodi, če podjetja izgubijo podatke, če ne vedo, koliko časa ne bodo mogla delati in kako bo to vplivalo na njihov ugled.«

Peter Filip Jakopič, direktor službe za zavarovanje premoženja in premoženjskih interesov pri Zavarovalnici Triglav, opaža, da po zavarovanjih povprašujejo predvsem podjetja, ki so bila tarča kibernetskih napadov. »Več kot bo napadov, več bo pri podjetjih povpraševanja po zavarovanjih. Je pa kultura vlaganja zahtevkov pri nas šele v razvoju in to razmišljanje šele postopno vstopa v naš prostor.« je ob tem poudaril tudi, da se pri nas, razen redkih izjem, na izobraževalnih ustanovah sistemskemu pomenu informacijske varnosti za podjetnike ne posveča dovolj pozornosti.

Je zaželeno, da je podjetju glavna oseba, ki je zadolžena za informacijsko varnost, nekdo, ki ne prihaja iz IT stroke? Ni nujno niti ni zaželeno, je prepričan Metod Platiše, produktni vodja za kibernetsko varnost na Telekomu Slovenije. »Nadzor nad procesi, ki zajemajo tudi operativne IT zadeve, mora biti poverjen nekomu, ki lahko prihaja izven IT okolja. Lahko je nekdo iz vodstva, ki ima smisel in motiv početi to.

Peter Ceferin, tehnični direktor v podjetju Smart Com, ki je član SBC – Kluba slovenskih podjetnikov, je razložil pomen tako imenovanega phishing testa v podjetju, ki je lahko ponudi zelo uporabne informacije. »S phishing testom dobi podjetnik sliko, do kakšne mere se zaposleni v podjetju zavedajo kibernetskih tveganj. Vodstvo prejme povratno informacijo, na podlagi katere se lahko odloči, kako mora krepiti ozaveščenost o varnosti v podjetju.«

6. SBC Akademija v znamenju mladih, ki odhajajo v tujino, s tem pa družba izgublja potencial in znanje za razvoj doma


»Mladi, ki so odšli v tujino, so izgubljeni zakladi, ki jih je družba izobraževala in vlagala vanje, v nekem trenutku pa ni vedela, kaj z njimi narediti. Prav oni so tisti, s katerimi bomo v prihodnje sposobni dosegati višjo dodano vrednost. Zato smo v SBC – Klubu slovenskih podjetnikov oblikovali 7 ukrepov Za lepšo prihodnost mladih, ki zadevajo najbolj ključna področja plačne politike, stopnje davka na dobiček, kadrovskih štipendij, stanovanjske problematike in izobraževanja,« je na današnji novinarski konferenci SBC – Kluba slovenskih podjetnikov, v katerem so zbrani najuspešnejši slovenski podjetniki, dejal predsednik kluba Marjan Batagelj.

Skupaj z drugimi podjetniki, člani kluba, so izpostavili ukrepe na ključnih področjih, pomembnih za vzpostavitev privlačnega in stimulativnega delovnega in podjetniškega okolja, ki je osnova za privabljanje uspešnih mladih iz tujine v Slovenijo.

SBC – Klub slovenskih podjetnikov je danes, 9. julija, v NLB Centru inovativnega podjetništva v Ljubljani predstavil 7 ukrepov za lepšo prihodnost mladih. Marjan Batagelj, predsednik kluba, je izpostavil, da je v letu 2016 iz Slovenije odšlo več kot 2600 mladih (15 – 29 let), največ tistih s srednješolsko in visokošolsko izobrazbo (Vir: Strategija Vlade RS na področju migracij, 7.6.2019), trend pa je naraščajoč. »Najboljši iz Slovenije odhajajo v tujino zaradi pogojev dela in plačila. Skrbi me, kaj bo čez 10 let, če se bo ta trend nadaljeval. Zato govorimo o ukrepih za mlade in vlado pozivamo, da skupaj pripravimo konkreten akcijski plan, kako privabiti mlade nazaj v Slovenijo. Potrebujemo takšne davke, da bomo družbo naredili privlačno navzven in navznoter,« je opozoril Batagelj.

V obdobju 2010-16 se je število mladih, ki so odšli iz Slovenije, povečalo za skoraj štirikrat (Vir: raziskava Slovenska mladina 2018-19). Spodbudno je sicer dejstvo, da se tudi več Slovencev iz tujine vrača v Slovenijo, vendar to ob negativnih demografskih trendih ne bo dovolj, izpostavlja klub. Brez konkretnih in jasnih ukrepov Slovenija ne bo uspela narediti koraka naprej.

Zato so slovenski podjetniki, združeni v SBC, pripravili konkretne ukrepe, s katerimi apelirajo na vlado in druge pomembne deležnike, da prepoznajo pomen mladih za razvoj Slovenije, slovenske družbe in podjetništva. Predlagajo, da skupaj z vlado pripravimo in potrdijo poseben akcijski načrt s konkretnimi ukrepi, s katerimi bi mladim zagotovili boljšo perspektivo in s tem tudi boljši socialni položaj v Sloveniji. Edino to lahko zmanjša zanimanje mladih za odhod v tujino.

SBC – Klub slovenskih podjetnikov je predstavil naslednje konkretne predloge ukrepov:

DAVČNE SPREMEMBE (GLEDE NA AKTUALNE PREDLOGE)

1. Nagradimo in motivirajmo zaposlene

Predlagamo izplačilo 13. plače oziroma nagrade za uspešnost brez plačila prispevkov in dohodnine v višini do 200% povprečne mesečne plače zaposlenega v zadnjem letu. Oziroma do višine vsaj 150% povprečne plače naj bo nagrada oproščena vsaj plačila dohodnine že z letom 2020.

Podjetja naj sama odločijo, kako bodo nagradila zaposlene za poslovno uspešnost. Na ta način imajo podjetja v času konjunkture možnost dodatnega stimuliranja kadrov brez uravnilovke, vključno z mladimi talentiranimi strokovnimi kadri, s čimer bi zaradi kvalitetnejšega razvoja posredno pridobili vsi zaposleni. To je eden boljših in nujnih ukrepov za dviganje dodane vrednosti.

Marjan Batagelj, predsednik SBC – Kluba slovenskih podjetnikov: »Podjetjem je treba omogočiti pogoje, da bodo zaposlovala mlade, vlagala v raziskave in razvoj in tako prispevala k napredku v družbi. Neobdavčen regres je bil dober ukrep, a je hkrati tisti, ki pomeni uravnilovko. 13. plača pa je tista, ki bi naredila diferenciacijo v uspešnih podjetjih. V SBC si prizadevamo, da bi bila 13. plača do višine vsaj 150 % povprečne plače neobremenjena z davki in prispevki, in to že od prihodnjega leta naprej. Na ta način bi nagradili tiste, ki največ prispevajo k dodani vrednosti, saj vemo, da se najbolj izobraženi vedno ravnajo tudi po plači. V slovenskem proračunu, ki je težak približno 10,5 milijarde, bi razbremenitev 13. plače pomenila okoli 30 milijonov manj priliva, hkrati pa bi bilo učinki tega ukrepa okoli 100 milijonov evrov.«

2. Stopnja davka od prihodka podjetij naj ostane enaka; to je edina davčna vaba za investitorje

 Strinjamo se, da se določi najnižja stopnja DDPO pri 7%, kar smo tudi sami predlagali. S tem dvigamo tudi efektivno stopnja tega davka. Prav je, da je obvezno takšno minimalno plačilo davčnih obveznosti s strani pravnih oseb in da se te ne znižujejo z olajšavami vse do ničelne stopnje. Ob tem še vedno podpiramo in zagovarjamo obstoj 100% olajšave za raziskave in razvoj, kot tudi olajšave na področju investiranja.

Obenem predlagamo, da se ohrani stopnja najvišja stopnja DDPO pri 19%. Stopnja DDPO je res nižja kot v nekaterih drugih državah (Nemčija, Avstrija itd.), vendar predstavlja še edino davčno konkurenčno prednost v primerjavi z našimi konkurentkami. Pri čemer razvitejše države ponujajo številne druge prednosti za investitorje, ki so jih razvijale desetletja (dualni sistem izobraževanja, boljša  infrastruktura, boljše sodelovanje podjetnikov z univerzami …).

Ob tem ni zanemarljivo poudariti, da je tik pred 1. majem avstrijski kancler do leta 2022 napovedal še bistveno večjo davčno razbremenitev, kot jo je napovedal že naš gost iz avstrijskega finančnega ministrstva, Marjan Wakounig, februarja letos na SBC Forumu, in sicer v vrednosti kar 6,5 milijarde evrov – znižanje stopnje DDPO v Avstriji na 20% oz. 19% v naslednjih letih.

Ni čas za dodatno obremenitev dobička podjetij, temveč je skrajni čas za ukrepe, s katerimi bomo mladim v podjetjih omogočili tudi druge perspektivne prednosti, kakršne kot del podjetniškega okolja ponujajo razvite članice EU. Ne pa da dodatno obremenjujemo podjetja, namesto da bi jih spodbujali k reinvestiranju zaslužkov za boljšo prihodnost. Če bo reinvestiranja dobičkov manj, bo tudi manj perspektive za mlade.

 3. Ni smiselno, da podjetnike obdavčimo najbolj v regiji

V SBC – Klubu slovenskih podjetnikov pozdravljamo predlog, po katerem so se želje po velikem povečanju stopnje davka na kapitalske dobičke (DKD) umirile in da se je predlagana stopnja DKD znižala na 27,5%. A obenem je povsem jasno, da je tako zgolj zaradi trenutnih političnih razlogov.

Namreč, s takšnim ukrepom bi se Slovenija popolnoma izenačila z Avstrijo in se približala tudi številnim drugim razvitim državam članicam EU. Mednarodno primerjalno ni prav nikakršnega razloga za dvig obdavčitve DKD. Zato ponovno predlagamo razmislek, saj se bo Slovenija s predvideno višjo davčno obremenitvijo kapitala še bolj oddaljila od svojih največjih konkurentk – Poljske, Češke, Madžarske.

Posebej poudarjamo, da bodo manj ugodne tudi padajoče stopnje znižanja DKD, kot so sedaj, kar lahko odvrne podjetnike nadaljnje podjetniške poti v Sloveniji. Že sama previsoka stopnja DKD pa lahko odvrne od namere, da bi se podali na podjetniško pot, številne mlade Slovenke in Slovence. Namesto da bi jih podprli, jih bomo že na začetku podjetniške poti dodatno obremeniti.

Marjan Batagelj, predsednik SBC – Kluba slovenskih podjetnikov: »Trenutno smo v konjunkturi, a vemo, da nobena konjunktura ni večna. Podjetja se v tem času praviloma razdolžujejo, da bi v krizo vstopila z nekaj zaloge. Pomembno je namreč tudi v krizi zadržati kadre. Želim si, da bi tisti, ki odločajo o davkih, prisluhnili našim argumentom in argumentom strokovnjakov, da je pomemben zlasti velik davčni zajem. To je hkrati tudi okolje, ki dela državo privlačno za raziskovalce, da se ti vračajo domov.«  

POSEBNI SOCIALNI IN DAVČNI UKREPI ZA MLADE

4. Neodvisnost kadrovskih štipendij od socialnih pomoči in olajšave za podjetja.

Kadrovske štipendije naj se – kot spodbuda marljivim dijakom in študentom – izvzamejo iz skupnega dohodka gospodinjstva in tako ne vplivajo na druge ugodnosti, do katerih je družina upravičena iz programa socialnih pomoči.

Poleg tega naj se podjetjem v tekočem poslovnem letu za izplačane kadrovske štipendije v preteklem poslovnem letu priznajo dodatne olajšave pri plačilu prispevkov delodajalcev, in sicer v višini 100 % izplačanih štipendij.

Ta predlog smo vsem najmočnejšim političnim strankam in tudi resornim ministrom v zadnjem letu in pol predstavili večkrat, toda še vedno ni uresničen.

Mladim iz socialno šibkejših družin bi tako gmotno pomagali v času šolanja, obenem pa bi mladi talenti bolj ostajali doma in ne bi odhajali v tujino, s čimer Slovenija dodatno izgublja razvojni potencial za prihodnost.

Štefan Pavlinjek (ROTO), član SBC – Kluba slovenskih podjetnikov: »Kadrovske štipendije bi morale biti izvzete iz skupnega dohodka gospodinjstev, podjetjem pa bi morala biti iz tega naslova priznane olajšave, saj štipendije financirajo iz lastnih dohodkov in s tem prevzemajo del bremena države.«

Simon Mesec (MEBOR), član SBC – Kluba slovenskih podjetnikov: »V podjetju Mebor se ukvarjamo s proizvodnjo in razvojem strojev za razrez lesa. Za naše podjetje je zelo pomembno, da pridobimo čim več mladih, ker bodo le oni gonilo našega razvoja. V kovinarstvu sploh primanjkuje ustrezno  izobraženega mladega kadra, zato je  spodbuda (olajšava) s strani države še kako nujna, mi pa bomo seveda naredili naš del posla (odgovornosti) in razpisovali štipendije.«

Nuša Pavlinjek (ROTO): »Roto ima močan R&R oddelek, kjer razvijamo 3 nove izdelke na teden, prav tako pa številne nove tehnologije za proizvodnjo in razgradnjo polimerov. Zato sodelujemo s fakultetami na razvojnih projektih, kjer aktivno vključujemo študente v podjetje, jih na koncu nagradimo in nudimo kariero po končanem študiju. Naši zaposleni so tudi so-mentorji dijakom in študentom pri seminarskih, diplomskih, magistrskih in doktorskih delih. V Pomurju smo že vrsto let soočeni z begom možganov, v preteklosti v prestolnico, v sedanjosti pa v sosednjo Avstrijo. Zato v ROTO v okviru Roto Akademije štipendiramo različne profile študentov, jih med študijem vključujemo v projekte podjetja in pozneje nudimo kariero.«

 5. Davčne spodbude podjetjem za gradnjo kadrovskih stanovanj.

Ta predlog je že dobil podporo Državnega sveta RS. Pobuda je odziv na aktualne in dolgoročne družbeno-ekonomske potrebe v Sloveniji po večjem številu najemniških stanovanj in potrebe gospodarskih družb po kadrovskih stanovanjih, ki jih lahko namenijo tako mladim kot strokovnim kadrom iz tujine.

Stanovanjska politika ne izkorišča potenciala gospodarstva pri reševanju enega od ključnih družbenih problemov. Davčne spodbude in sistemsko sodelovanje lahko bistveno prispevajo k hitrejšim in tudi bolj ustreznim rešitvam ter pozitivno vplivajo na gospodarski cikel.

Je pa pomembno, da se vzporedno s tem ukinejo tudi bonitete za zaposlene, ki jim delodajalci omogočijo bivanje v kadrovskih stanovanjih.

Cilj pobude je odpreti dialog z Vlado RS in odločevalci na ministrstvih (MOP, MGRT, MF, MDDSZ, MZI) o sistemskem vključevanju gospodarstva pri zagotavljanju ustrezne stanovanjske oskrbe v Sloveniji.

Andrej Ržišnik (RŽIŠNIK PERC), član SBC – Kluba slovenskih podjetnikov: »Majhnih stanovanj, ki jih rabijo mladi, na trgu ni. Mobilnost v državi je splošno gledano slaba. V Sloveniji ni razvite zavesti o stanovanjskem problemu. Po podatkih javnega stanovanjskega sklada v Sloveniji trenutno manjka 10 tisoč ugodnih najemniških stanovanj. Zato je naša pobuda usmerjena v reševanje te težave. Učinki stanovanjske gradnje so multiplikativni. Stanovanjska gradnja je proticikličen instrument, ki učinkuje proti ohlajanju gospodarstva. Podjetja so pripravljena investirati. 10 tisoč stanovanj pomeni več kot milijardno investicijo.«

6. Ukrepi za vračanje in zadržanje slovenskih talentov

  • Uvedba posebne davčne olajšave po zgledu Italije, Avstrije in drugih držav, ki ponujajo znižanje osnove za plačil davkov za 3–5-letno obdobje, če se mladi talenti iz tujine vrnejo v Slovenijo in nadaljujejo svojo raziskovalno pot v javnem ali zasebnem sektorju v Sloveniji.

Italija že razmišlja, da bi to možnost uvedla ne samo za Italijane, ki se vrnejo v Italijo, temveč za vse talente. Aktivno privabljanje mladih raziskovalcev in talentov je pomembno za nadaljnji razvoj Slovenije. Podoben predlog rešitve zastopa tudi Društvo VTIS (ki združuje v tujini izobražene Slovence), s katerim SBC že leta tesno sodeluje.

  • Nagrajevanje zaposlenih z delniškimi opcijami (pravica do kasnejšega nakupa po vnaprej določeni ceni) so eden od načinov vključevanja zaposlenih, zlasti mladih talentov med lastnike. V več zahodnoevropskih državah in tudi v ZDA solastništvo zaposlenih na različne načine spodbujajo z davčnimi olajšavami. V tem namreč po eni strani vidijo korist za gospodarstvo v celoti, za lokalne skupnosti (zaradi večje verjetnosti, da bodo taka podjetja obstala v določenem okolju in zagotavljala zaposlenost), po drugi strani pa jih država podpira zaradi interesa za vlaganje v socialno varnost zaposlenih po upokojitvi. Največjih davčnih olajšav so deležna podjetja, ki sama odkupujejo delnice za brezplačno razdelitev zaposlenim, pod določenimi pogoji so lahko deležni davčnih olajšav tudi lastniki, ki delnice prodajo zaposlenim. V Sloveniji davčnih spodbud za solastništvo zaposlenih še ni.

    Tone Stanovnik (ŠPICA), član SBC – Kluba slovenskih podjetnikov: »Pri vabljenju talentov je treba imeti v mislih tako naše mlade iz tujine kot tuje kadre, saj multikulturno okolje lahko spodbudi najboljše inovacije. Nujno je, da kadri odidejo v tujino, da spoznajo prednosti, ki jih nudi svet, nato pa mora država te kadre z ugodno davčno politiko pritegniti nazaj.«
    IZOBRAŽEVALNI PREDLOG: »MLADI IMAJO PRAVICO BITI OBVEŠČENI O ZAPOSLJIVOSTI«

 7. Proaktivno javno objavljanje podatkov o zaposljivosti diplomantov po programih in fakultetah.

V SBC – Klubu slovenskih podjetnikov smo v okviru programa »ZA prodorno Slovenijo« izpostavili predlog za vsakoletno javno spremljanje in obveščanje o zaposljivosti diplomantov po programih in fakultetah.

Zato predlagamo, da se v Zakonu o visokem šolstvu zagotovi podlage za anonimno povezovanje administrativnih podatkov izobraževalnih institucij (npr. sistem eVŠ) z osebnimi podatki diplomantov (podatki o vključitvi v socialna zavarovanja in davčnimi podatki posameznika) ob upoštevanju vseh kavtel varstva osebnih podatkov. Administrativni podatki institucij bi lahko bili obdelani in agregirani s strani pooblaščene institucije, kot je Statistični urad RS, ki že danes opravlja podobne raziskave oziroma analize in šele kot takšni javno objavljeni. Bistvo nacionalnega zbiranja podatkov je, da so podatki med seboj primerljivi in s tem kakovostnejši.

Analiza tovrstnih podatkov se posledično lahko uporabljajo na področju izobraževanja za spremljanje uspešnosti visokega šolstva, strateško načrtovanje,  zagotavljanje kakovosti izobraževalnega procesa, za karierno orientacijo študentov ter za informiranje delodajalcev o ponudbi na trgu dela.

Podoben sistem poznajo številne države EU, med njimi Avstrija, Italija, Madžarska, Francija. Tovrstni podatki morajo biti podlaga za oblikovanje akcijskega načrta za zelo proaktivno, učinkovito obveščanje javnosti, zlasti mladih pred vpisom in njihovih staršev, o zaposljivosti diplomantov po fakultetah in ključnih programih, s ciljem opolnomočenja mladih s ključnimi informacijami pred samim vpisom oziroma izbiro fakultete ali študijskega programa.

Tovrstni predlog smo že podali na skupnem sestanku v začetku marca 2019 ministru za izobraževanje dr. Jerneju Pikalu. S takšno rešitvijo bodo pridobile tako fakultete, univerze, študentje, kot tudi gospodarstvo in družba kot celota. Predvsem pa mladi.

Goran Novković, izvršni direktor SBC – Kluba slovenskih podjetnikov: »Mladi imajo pravico vedeti, kakšne so možnosti za zaposljivost po končanju posameznih univerzitetnih programov. To bo imelo dva zelo pomembno učinka: 1.) mladi se bodo zavedali kakšne so potencialne možnosti za zaposljivost glede na njihove želje, in 2.), to bo spodbudilo konkurenco med izobraževalnimi središči in zdravo tekmovalnost med njimi.«

Na SBC Akademiji o top aktualnih inšpekcijskih tematikah

Novinarski konferenci je sledila 6. SBC Akademija z naslovom »Top aktualne inšpekcijske tematike«, na kateri so ključni predstavniki inšpekcijskih služb izpostavili najaktualnejša področja, ki jih ta hip preverjajo, in predstavili rešitve, ki so takoj uporabljive v praksi. Prakse in rešitve so predstavili: Andrejka Grlić, glavna tržna inšpektorica Tržnega inšpektorata RS, Manja Kralj, vodja oddelka za finančni nadzor s področja davkov na Finančni upravi RS, in Jadranko Grlić, glavni inšpektor na Inšpektoratu RS za delo.

Na 5. SBC Akademiji o najboljših zdravilih proti ohlajanju izvoza

Iskanje priložnosti na novih trgih z digitalnim marketingom. Ustrezna kapitalska struktura. Dovolj visok prost denarni tok. Proaktivno iskanje kadrov. To so nekateri uporabni recepti, ki so jih danes, 14. maja, lahko slišali udeleženci 5. SBC Akademije, ki je v organizaciji SBC – Kluba slovenskih podjetnikov potekala na Dvoru Jezeršek v Cerkljah na Gorenjskem.

Zmanjšanje rasti naročil, ponekod pa tudi že njihovo upadanje, je že realnost posameznih slovenskih podjetij. Dejstvo je, da se izvozni trgi ohlajajo, kar izhaja tudi iz napovedi o nižji gospodarski rasti v prihodnje. Kljub temu je srednjeevropska regija trenutno v najboljšem gospodarskem stanju v Evropi, ima najbolj vzdržne rasti BDP, najboljše rasti prihodkov in dobička, je poudarila Barbara Žibret Kralj, odgovorna partnerica družbe Deloitte.

A vendarle se sooča tudi z nekaterimi izzivi: močno konkurenco, ohlajanjem gospodarstev, kamor velik del podjetij iz srednje Evrope izvaža, zaznaven je tudi naraščajoči pritisk multinacionalk, podjetja imajo težave najti delovno silo, tako na področju belih kot modrih ovratnikov, ugotavljajo v analitični hiši. Analitiki opažajo tudi pritiske na dvig plač, poleg tega EU še ni sprejela politik za prihodnje obdobje, pri čemer se predvideva močnejši padec kohezijskih sredstev. Ta sicer Slovenije po besedah Barbare Žibret Kralj ne bo močno prizadel, bo pa zato nekatere druge države iz srednje Evrope, kjer počrpajo precej omenjenih sredstev. Gonilo rasti v prihodnje bodo domača potrošnja, veliko povpraševanje po bančnih posojilih in turizem, ugotavljajo pri Deloittu.

Mag. Sibil Svilan, predsednik uprave SID banke, opozarja, da imajo centralne banke danes malo možnosti, da reagirajo na krizne dogodke, saj so obrestne mere že zdaj praktično ničelne. Pokazatelj neugodnih gospodarskih razmer so po njegovih besedah državne obveznice, denimo italijanske, ki so po tveganosti opredeljene celo višje kot obveznice Srbije in Rusije. Glavni trendi ta hip so po njegovih besedah padec mednarodne trgovine in neposrednih tujih investicij. Za podjetja v Sloveniji, kjer je ena od težav nerazvit kapitalski trg, pa je ključno, da ohranijo nad 40 % kapitala v lastnih sredstvih. To je najboljša obrambo pred kakršno koli krizo, je izpostavil Svilan.

Proaktivno kadrovanje se obrestuje

Preden se podjetja lotijo iskanja kadra, je nujno razmišljati o strategiji, podjetja naj zelo tehtno premislijo, kako se bodo lotila tega koraka, je poudarila Ksenija Štrekelj, direktorica iskanja in selekcije Adriatic, Adecco. Za razliko od reaktivnega pristopa, kjer podjetje čaka na odzive na oglas, priporoča proaktivno iskanje. Podjetje naj s pomočjo digitalnih orodij pristopi do potencialnih kandidatov in jih z dobro pripravljeno ponudbo nagovori in jim zelo jasno predstavi dodano vrednost, ki jo zanje prinaša zaposlitev v podjetju. Zaradi pomanjkanja delovne sile bosta v prihodnje pomembni dokvalifikacija in prekvalifikacija glede na bodoče potrebe v podjetjih, je dodala Ksenija Štrekelj.

Podjetniki naj poskrbijo za denar zdaj, čeprav ga še ne potrebujejo

»Podjetja naj razmišljajo o strukturi stroškov. Pripravijo naj si scenarij 20 % padca naročil. Fiksne stroške naj v tem obsegu nadomestijo z variabilnimi in to na različnih področjih: kadrovskem, stroških opreme in podobno,« je dejal Andrej Lasič, pomočnik uprave NLB, ki podjetjem svetuje, naj si denar zagotovijo zdaj, čeprav ga še ne potrebujejo, in ustvarijo dovolj visok prost denarni tok, okrepijo pa naj se tudi z dolgoročnimi finančnimi partnerji.

Iskanje priložnosti na Zahodnem Balkanu

Sergej Simoniti, predsednik uprave Prve kreditne zavarovalnice, danes med prednostmi slovenskega izvoza vidi to, da je ta v precejšnji meri razpršen na malo gospodarstvo. Po drugi strani izpostavlja koncentracijo izvoza na polizdelke in geografsko na Nemčijo. Rešitev vidi v iskanju poslovnih priložnosti na Zahodnem Balkanu, pa tudi na bolj oddaljenih trgih, čeprav je zadnje povezano z večjimi vstopnimi stroški.

Do novih kupcev z naprednim iskanjem

Po navedbah Milana Dragića, generalnega direktorja družbe Bisnode Južni trg, je ena izmed priložnosti za krepitev prodaje prek iskanja dvojčkov obstoječih kupcev, ki jih lahko podjetja identificirajo s kombiniranjem klasičnih in naprednih podatkov. Pomembni so napredni iskalni nizi, ki ne uporabljajo izrazov iz standardne klasifikacije dejavnosti, temveč drugačne besedne zveze, na primer ‘green energy’. V pomoč je tudi uporaba umetne inteligence kot nadgradnje omenjenega pristopa, kar omogoča bolj ciljano iskanje potencialnih novih kupcev.

Znanja v Sloveniji veliko, a ga podjetja ne izkoriščajo za spletno trženje

Slovenska podjetja bistveno premalo izkoriščajo možnosti trženja na spletu, sploh tako imenovani vhodni marketing, ki omogoča, da podjetja z ekspertizami privabijo kupce in navežejo nove poslovne stike, je prepričan Andrej Perc, direktor podjetja Creatim Ržišnik Perc. »Če bi se v Sloveniji, kjer je veliko znanja, bolje pozicionirali na spletu kot strokovnjaki, bi lahko to priložnost za naš prostor bolje izkoristili. To so investicije na dolgi rok.«

Startupi kot odziven partner, ki prevzame tveganje

Aljoša Domijan, solastnik in direktor Gambit trade, je prepričan, da je sodelovanje s startupi lahko priložnost za premostitev krize, a v Sloveniji se ta oblika sodelovanja še ni dovolj razmahnila. »Ko razmišljamo o tem, kako naprej, se moramo zavedati, da v nobenem podjetju nimamo vseh najboljših strokovnjakov. Tudi stroškovno je to lahko obremenjujoče. Zato je sodelovanje s startupi dobrodošlo. So agilni, odzivni in vse počnejo na lastno tveganje,« svetuje Domijan.

Navezava na različne panoge zmanjša ranljivost

Po mnenju Iztoka Podkrižnika, direktorja podjetja Podkrižnik, je prava smer vlaganje v raziskave in razvoj, pa tudi specializacija za nišne produkte, ki naj jih podjetja proizvajajo za različne panoge, da tako razpršijo tveganja. Podjetja naj spremljajo, v katero smer gre razvoj, v njihovem podjetju se denimo usmerjajo v mikromobilnost, je povedal Iztok Podkrižnik.

Boj s krizo: krepitev lokalnih kadrov in poprodajne aktivnosti

Izkušnje z uspešnim premoščanjem prejšnje krize je predstavil Trivo Krempl, direktor podjetja AJM Okna-vrat-senčila, kjer so krizo, zlasti zaradi izpostavljenosti do gradbenega sektorja, močno občutili leta 2012. Ukrepali so tako, da so okrepili prodajno mrežo v Avstriji in Švici, zaposlili lokalne kadre in se usmerili v močne poprodajne aktivnosti. Tako so vzpostavili in nadgradili zaupanje kupcev v podjetje, je povedal Krempl.

Zdrava rast SBC – Kluba slovenskih podjetnikov

Klub po besedah izvršnega direktorja Gorana Novkovića dosega zdravo rast in ima nadpovprečno rast poslovnih rezultatov. SBC – Klub slovenskih podjetnikov je danes predstavil nove člane. Zdaj je v klubu že 183 uspešnih slovenskih podjetij. V začetku lanskega leta jih je bilo 72.

 

4. SBC Akademija: Podjetja so prepričali nižji komunalni prispevki, ugodna zemljišča, posluh za izobraževanje mladih

Tema 4. SBC Akademije, ki je v organizaciji SBC – Kluba slovenskih podjetnikov potekala 13. novembra 2018 v hotelu Four Points by Sheraton v Ljubljani, je bila: Kako spodbuditi podjetništvo v vsaki slovenski občini. Posebni gost, dr. Egon Zakrajšek, slovenski ekonomist iz ožjega vodstva guvernerjev Ameriške centralne banke, je spregovoril o pripravah podjetij na naslednjo krizo. Župani šestih občin in podjetniki pa so predstavili dobre prakse, ki ustvarjajo spodbudno podjetniško okolje. 
Dr. Egon Zakrajšek iz ožjega vodstva ameriške centralne banke (Fed) je kot ključna tveganja na svetovnih trgih izpostavil geopolitične dejavnike, med njimi brexit, tarifno vojno med ZDA in Kitajsko in nepremičninski balon na Kitajskem, ki je posledica umetno zadrževanih cen na visokih ravneh. Podjetja naj se na tveganja pripravijo na različne načine, Zakrajšek svetuje naslednje: diverzifikacijo likvidnih sredstev, aktivno uporabao finančnega prestrukturiranja, čimbolj razpršeno bazo kupcev in načrt za izjemno stanje, ki naj ga imajo pripravljenega podjetja.

Robert Mulej iz projekta Zlati kamen, kjer spremljajo razvoj in napredek v občinah, je predstavil ključne ugotovitve, povezane s spremljanjem občin. Te kažejo:
– Kjer je dobra podjetniška in investicijska klima, tam so dobri tudi drugi razvojni kazalniki.
– Dobri razvojni rezultati so tam, kjer obstajata razumevanje in dialog med podjetniki in občino.
– Še vedno se dogaja, da na občini ne vidijo zveze med razvojem podjetništva v občini in razvojem občine.

Dobre prakse občin so: hitra odzivnost, pomoč podjetjem, podpora izobraževanju

Na akademiji so župani šestih uspešnih občin in podjetij opisali dobre prakse, ki spodbujajo podjetništvo, predstavniki podjetij pa so opisali svojo izkušnjo z občinami.

“Pri spremembah prostorskih aktov, ki so koristile podjetjem, smo bili pri dogovarjanju z državo zelo vztrajni«, je pristop občine k spodbujanju podjetništva razložila županja Trbovelj Jasna Gabrič. Na občini so podprli tudi Zasavski podjetniški inkubator, osredotočen na industrijo 4.0, robotiko in avtomatizacijo. Andrej Orožen iz podjetja Dewesoft je izpostavil, da so z občino dosegli dogovor o tem, da skrbi za postopke, podjetniške vsebine pa zagotavljajo podjetja, ki to nalogo tudi najbolje opravljajo.

V Ajdovščini, ki jo vodi župan Tadej Beočanin, občina odkupuje zemljišča, jih odkupuje, parcelira in prodaja naprej. Podjetja jih lahko pridobijo brezplačno, če vzpostavijo vsaj 10 delovnih mest. Direktor podjetja VRC Janko Bačar je med razlogi, ki so jih vodili k preselitvi v Ajdovščino, navedel ugodno ceno zemljišča in znižan prispevek za komunalno zemljišče

V Krškem so vzpostavili šolo Master 5, ki po nemškem vzoru uvaja dualno izobraževanje, ki deloma poteka v šoli, deloma v podjetjih, je povedal župan mag. Miran Stanko. Podjetniki tako spoznajo mlade in njihove sposobnosti in tako uvajanje v zaposlitev poteka hitreje. Robert Pustavrh iz podjetja Tips je izpostavil še projekt Podjetja devetka, s katerim prenašajo informacije iz gospodarstva v osnovne šole. Cilj je mlade navdušiti za poklice, kjer so potrebni kadri. Podjetje se dejavno predstavlja šolnikom, tudi iz Novega mesta in okolice.

Dr. Vladimir Prebilič, župan Kočevja, je povedal, da se je občina odrekla milijonu evrov komunalnih prispevkov v zameno za to, da je privabila nova podjetja. Za sodelovanje s podjetji imajo natančno predvidene korake in so pri tem zelo odzivni. Med drugim so uspeli privabiti idrijski Kolektor, in to tako, da je občina zgradila poslovno halo, v celoti opremljeno za takojšen začetek delovanja. Za Huberta Koslerja iz Yaskawe so bile odločilne odzivnost občine, dobra lokacija ob glavni cesti, izjemno ugodna cena kvadratnega metra in oprostitev komunalnega prispevka.

V Črnomlju so v času, ko se je podjetje Akrapovič odločalo za sodelovanje z občino, vzporedno peljali več postopkov, podjetju so zagotovili vse, kar je potrebovalo, vključno s sofinanciranjem stroškov razpisne dokumentacije, je povedala županja Mojca Čemas Stjepanovič. Dr. Uroš Rosa iz Akrapoviča je poudaril učinkovitost občine med selitvijo proizvodnje in prenovo objekta, brez pomoči občinarjev ne bi šlo, je dodal.

V Brežicah po besedah župana Ivana Molana občina subvencionira nakupe komunalno opremljenih zemljišč, podjetja se zavežejo k ohranitvi števila zaposlenih. Aleksander Gajski iz Kovisa je povedal, da so do primernega zemljišča uspeli priti po hitrem odzivu občine, potem ko so prejeli ponudbo, ki je podjetje prepričala, da je kupilo parcelo.

SBC – Klub slovenskih podjetnikov je v klubu pozdravil nove uspešne člane, to so podjetja: Akron, Bos Grubar, Fragmat Tim, Genis, Griffing, K8, Tim Pavlin, VRC, Advansys, Gabrijel Aluminium, Maar, Nieros Metal, Plevnik, Valagent in Volenik. V klubu je tako zbranih že 147 uspešnih slovenskih podjetij.

3. SBC Akademija: Nasledstvo družinskega podjetja, če imate družinske naslednike ali ne

Pod tem naslovom so na 3. SBC Akademiji v organizaciji SBC – Kluba slovenskih podjetnikov, ki je 18. septembra potekala v hotelu Mons v Ljubljani, uveljavljeni, uspešni podjetniki, lastniki in direktorji družinskih podjetij spregovorili o izzivih, ki jih prinaša vodenje družinskih podjetij in iskanje naslednikov.

Je treba, da je naslednik res družinski član? Kako vzgajati naslednike? Jih je smiselno iskati zunaj družinskega kroga? Kako prenesti vodenje podjetja na menedžerja, nevečinskega lastnika? In kakšna je vloga žensk v podjetju?

Simona Petrič iz podjetja Elvez je prepričana, da je sodobno voditeljstvo v podjetjih srednjega spola, se pa nagiba v prid ženskim sposobnostim: intuiciji, multiopravilnosti, celostnemu pogledu na stvari. Nuša Pavlinjek iz podjetja Roto opaža, da so ženske posebej osredotočene na učinkovito vodenje in izogibanje tveganim naložbam. Ustvarjalnim otrokom pa je treba pomagati zagnati start-upe. Pri tem naj pomagajo starši, pozneje pa podjetje priključijo in uveljavijo pridobitve, ki jih zagonsko podjetje prinaša.

V razpravi so sodelovali še Tanja Skaza (Plastika Skaza), Tone Stanovnik (Špica International), Uroš Frantar (Tinex), Marko Lukić (Lumar), Marko Lotrič (Lotrič Meroslovje) in Mirko Strašek (KLS Ljubno).

Ameriška strokovnjakinja za družinsko podjetn​ištvo dr. Bridget Kustin je spregovorila o pristopih in predstavila zanimive ugotovitve o družinskih podjetjih:

–          raziskave, opravljene v različnih državah po svetu, kažejo, da ljudje bolj zaupajo družinskim podjetjem v primerjavi z drugimi podjetji,

–          pripadnost zaposlenih v družinskih podjetjih je višja v primerjavi z zaposlenimi v drugih podjetjih,

–          raziskave kažejo, da bi tisti, ki želijo delati v podjetjih, raje delali za družinska kot za druge vrste podjetij.

Družinskim podjetjem v Sloveniji Kustinova med drugim svetuje, naj širijo vrednote med generacijami, ki so vključene v podjetja, pozorni naj bodo na čustvene veščine, vlagajo naj v skupnost in naj ne ustvarjajo le delovnih mest, temveč kakovostna delovna mesta.

V SBC – Klub slovenskih podjetnikov smo ob tej priložnosti z velikim veseljem pozdravili podjetja ADRIAING Koper, LAGEA Brežice in TOTAL iz Novega mesta, ki vsak na svojem področju pišejo uspešne podjetniške zgodbe.

2. SBC Akademija: Kako do dobrih kadrov ta hip?

4. 7. 2018 – V sredo, 4. julija 2018, je v organizaciji SBC – Kluba slovenskih podjetnikov na Dvoru Jezeršek v Cerkljah na Gorenjskem potekala SBC Akademija na temo: »Kako do dobrih kadrov ta hip?« Udeleženci so lahko prisluhnili praktičnim nasvetom strokovnjakov in podjetnikov o tem, kje in kako iskati želene delavce ter s kakšnimi izzivi se ob tem soočajo v podjetjih.

Uroš Rosa, izvršni direktor podjetja Akrapovič, je v pogovoru z Goranom Novkovićem, izvršnim direktorjem SBC – Klub slovenskih podjetnikov, povedal, da v podjetju ob zaposlovanju delavcev iz tujine poskrbijo tudi za nastanitev in potrebne papirje. Opažajo, da so pri zaposlovanju delavcev iz Bosne in Hercegovine jezikovne in kulturne razlike večje, kot bi pričakovali. V podjetju se za premoščanje jezikovnih preprek vedno bolj poslužujejo slikovnih in video navodil, kar se je izkazalo za uspešno.

Ksenija Štrekelj, direktorica iskanja in selekcije in razvoja talentov v kadrovski agenciji Adecco H.R., je predstavila aktualne možnosti, ki so na voljo za lov na talente iz tujine. Poudarila je, da morajo podjetja, ki se odločijo za iskanje v tujini, dobro preučiti zakonodajo ter se seznaniti z omejitvami in institucijami, ki so pomembne za kadrovsko področje. Pri pristopu k iskanju kadrov je pomembno razmišljanje izven ustaljenih okvirov, menjajo pa se tudi oblike iskanja kadrov: ponudbe za zaposlitev danes niso več na papirju, ampak vedno bolj v elektronski obliki, na pomenu pridobivajo virtualni sejmi, dolga predstavitvena pisma nadomeščajo LinkedIn in družbena omrežja.

Alen Šinko, direktor podjetja Kovis, je predstavil izkušnje s pridobivanjem dobrih kadrov iz Hrvaške, Damjana Košir, direktorica področja zaposlovanja na Zavodu RS za zaposlovanje, pa je med drugim predstavila analizo o tem, s katerih območij prihajajo najbolj iskani delavci v Sloveniji.

V sklopu »TOP 5 konkretnih podjetniških receptov z Goranom Novkovićem« so predstavnice in predstavniki petih podjetij, članov SBC – Kluba slovenskih podjetnikov (Magneti, RLS, Tiko Pro, Polycom in Krevzel Instalacije), razložili, kako so se lotili iskanja kadra na alternativne načine in kako so naslovili izzive, ki so se pri tem pojavili.

2. SBC AKADEMIJA, Marjan Batagelj, foto: Barbara Reya
2. SBC AKADEMIJA, Damjana Košir, foto: Barbara Reya
2. SBC AKADEMIJA, foto: Barbara Reya
2. SBC AKADEMIJA, Marjan Batagelj, foto: Barbara Reya
2. SBC AKADEMIJA, Alen Šinko, foto: Barbara Reya
2. SBC AKADEMIJA, foto: Barbara Reya
2. SBC AKADEMIJA, Ksenija Štrekelj, foto: Barbara Reya
2. SBC AKADEMIJA, foto: Barbara Reya
2. SBC AKADEMIJA, Goran Novković, foto: Barbara Reya

1. SBC Akademija na Dvoru Jezeršek

24. 4. 2018 – Klub slovenskih podjetnikov je v torek, 24. aprila 2018, na Dvoru Jezeršek v Cerkljah na Gorenjskem izvedel 1. SBC Akademijo na temo »Kam s presežki denarja«. Na akademiji so članom kluba uporabne nasvete o tem, kam in kako vlagati denar, predstavili finančni strokovnjaki.

Andraž Grahek iz podjetja Capital Genetics je poudaril, da si je pri ravnanju s presežki treba zastaviti nekaj ključnih vprašanj: kaj je za nekoga presežek, koliko časa lahko pogrešamo vloženi denar in kaj želimo z naložbami doseči. Matjaž Filipič iz podjetja KF Finance je kot eno izmed možnosti za vlaganje presežkov denarja predstavil alternativne sklade in način njihovega delovanja. Primeri alternativnih skladov so nepremičninski skladi, skladi za portfelje slabih terjatev, skladi za investicije v družbe, primerne za prestrukturiranje. Tine Vrbole iz Unicredit banke je izpostavil tveganja, ki se jih je treba zavedati ob vlaganju presežkov denarja: tveganje trga, tveganja finančnega svetovalca in tveganje, povezano z institucijo, s katero posluješ. Pri vlaganju si je treba zastaviti naslednja vprašanja: kakšno tveganje prevzemamo, bomo naložbo izpeljali sami ali jo zaupali komu drugemu ter prek katerih instrumentov bomo vlagali (vrednostni papirji, skladi …).

Jure Knez iz podjetja Dewesoft je v pogovoru z izvršnim direktorjem kluba Goranom Novkovićem med drugim spregovoril o tem, kako na trgu pridobivajo nove sodelavce. »Menedžerje, ki vodijo naša podjetja v tujini, vzgajamo sami. Sodelavce sicer iščemo na različne načine, tudi pri konkurenci. Obstaja določena sredina ljudi v panogi. Če si konkurent, to ne pomeni, da ne moreš delati skupaj.«

1. SBC AKADEMIJA, foto: Barbara Reya
1. SBC AKADEMIJA, foto: Barbara Reya
1. SBC AKADEMIJA, foto: Barbara Reya
1. SBC AKADEMIJA, foto: Barbara Reya
1. SBC AKADEMIJA, foto: Barbara Reya
1. SBC AKADEMIJA, foto: Barbara Reya