Razpis kategorija

SID banka - Covid19 - Likvidnostni kredit

26. 03. 2021

Datum: 01. 01. 2021 12:40 - 31. 12. 2021

SID banka - Covid19 - Likvidnostni kredit

Neposredno financiranje podjetij za olajšanje poslovanja v času epidemije COVID-19 v obliki kredita v višini od 100.000 € do 7 milijonov € (za MSP) oziroma do 12 milijonov (za veliko podjetje). Rok za oddajo vloge je do porabe sredstev.

Predmet javnega razpisa

V okviru kredita SID Banka zagotovi sredstva, ki jih lahko nameni kreditojemalec, na katerega poslovanje je vplival izbruh epidemije COVID-19 ali proizvaja proizvode oziroma opravlja storitve, potrebne za zdravljenje in preprečevanje širjenja nalezljive bolezni COVID-19. Rok za oddajo vloge je do porabe sredstev.

Upravičenci

 • Družba z isto davčno številko posluje najmanj 2 leti in je imela v zadnjem poslovnem letu povprečno vsaj 2 zaposlena.
 • Ima podjetje sedež v Republiki Sloveniji.
 • Družba ni v postopku zaradi insolventnosti.
 • Je podjetje po metodologiji SID banke uvrščeno najmanj v bonitetni razred B- (pogoj ne velja za kreditojemalca, ki uveljavi status MSP).

Upravičeni stroški

 • Kredit v višini od 100.000 € do 7 milijonov € (za MSP) oziroma do 12 milijonov (za veliko podjetje).
 • Ročnost kredita od 2 do 12 let.
 • Moratorij do 1/2 ročnosti kredita.
 • Obrestna mera nižja od tržnih (status pomoči de minimis).
 • Ostali pogoji financiranja se določijo skladno z internimi akti SID banke.
 • Sredstva je mogoče koristiti 6 mesecev.

Rok za prijavo

FINANCIRANJE TEHNOLOŠKO – RAZVOJNIH PROJEKTOV ( RRI 3 )

 • Za s.p., MSP in velika podjetja, zadruge
 • Kredit v višini od 100.000 € do 15.000.000 €.
 • Obrestna mera, nižja od tržnih (državna pomoč).
 • Moratorij na odplačilo glavnice najmanj 2 leti in največ ½ ročnosti kredita.
 • Sprejemljive so vse vrste zavarovanj.

Kredit lahko namenite za izvedbo raziskovalno-razvojnega ali naložbenega projekta če:

 • je njegov cilj nov ali bistveno izboljšan proizvod, proces ali storitev. Proizvod, proces ali storitev morajo biti novi za kreditojemalca, ni pa nujno, da so novi na trgu;
 • se izvede na območju Republike Slovenije;
 • se izvede najkasneje v 4 (štirih) letih, šteto od začetka izvedbenih del do zaključka del;
 • je zasnovan v skladu z veljavnimi predpisi.

NEPOSREDNO FINANCIRANJE PODJETIJ V ČASU IZBRUHA COVID-19 (SDMKV)

 • Za MSP in velika podjetja
 • Kredit v višini od 100.000 € do 7 milijonov € (na MSP) oziroma do 12 milijonov (na veliko podjetje).
 • Ročnost kredita od 2 do 12 let.
 • Moratorij do ½ ročnosti kredita.
 • Obrestna mera nižja od tržnih (status pomoči de minimis).
 • Sprejemljive so vse vrste zavarovanj.

V okviru kredita se zagotovijo sredstva, ki jih kreditojemalec, na čigar poslovanje je vplival izbruh epidemije COVID-19 ali proizvaja proizvode oziroma opravlja storitve, potrebne za zdravljenje in preprečevanje širjenja nalezljive bolezni COVID-19, lahko nameni za kritje:

 • nabavne vrednosti opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih sredstev;
 • nabavne vrednosti materiala in storitev, drobnega inventarja ter trgovskega blaga;
 • stroškov dela, pod pogojem, da kreditojemalec v prvih dveh letih od sklenitve pogodbe ohrani najmanj 40% zaposlenih, kot jih je imel na dan 1.2.2020.

Menite da je članek koristen?

Člani SBC

NASTAVITVE ZASEBNOSTI

Spletno mesto uporablja piškotke. Osnovni so nujni za delovanje, dodatni pa vam omogočajo boljšo uporabniško izkušnjo in dostop do kakovostne vsebine. Preberite več o piškotkih.

Nujni piškotki so potrebni za ustrezno delovanje spletnega mesta. Nastavijo se samodejno ob vaši interakciji s tem spletnim mestom. Analitični piškotki so namenjeni zbiranju podatkov o uporabi spletnega mesta za izboljšanje uporabniške izkušnje in zmogljivosti.