Razpis kategorija

P1 plus 2022

20. 04. 2022

Datum: 15. 04. 2022 - 01. 09. 2022

Predmet produkta so garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere, ki jih razpisuje Sklad v sodelovanju z izbranimi bankami.

NAMEN IN CILJ RAZPISA

Namen produkta P1 plus 2022 je zagotavljati ugodno financiranje MSP, ter s tem omogočiti hitrejše, lažje, predvsem pa ugodnejše pridobivanje bančnih kreditov MSP, še posebej: - za zagotovitev likvidnosti in ohranitev delovanja MSP - za izvedbo tehnološko zahtevnejših projektov, ter tudi tehnološko manj zahtevnejših projektov, ki omogočajo konkurenčno uveljavljanje na trgu, izboljšan tržni položaj ter širitev poslovanja, - za izboljšanje financiranja obratnih sredstev.

Cilji finančnega ukrepa:

- olajšati dostop MSP do ugodnega bančnega financiranja,

- spodbujati rast in razvoj MSP,

- krepitev ključnih konkurenčnih sposobnosti podjetij z ugodnimi finančnimi sredstvi za realizacijo projektov, ki omogočajo konkurenčno uveljavljanje na trgu, izboljšan tržni položaj ter širitev dejavnosti in izboljšanje financiranja obratnih sredstev,

- spodbujanje zasebnih vlaganj.

UPRAVIČENCI

- Mikro, mala in srednje velika podjetja, s sedežem v Republiki Sloveniji, ki imajo vsaj 1 zaposlenega in manj kot 250 zaposlenih.

UPRAVIČENI STROŠKI

INVESTICIJE:

- materialne investicije, ki pomenijo stroške nakupa novih strojev in opreme, nakupa zemljišč, stroške komunalnega in infrastrukturnega opremljanja zemljišč, stroške gradnje, obnove in/ali nakupa objekta;

- nematerialne investicije, ki pomenijo prenos tehnologije v obliki nakupa patentiranih pravic, licenc

​OBRATNA SREDSTVA:

- izdatki za nakup materiala in trgovskega blaga;

- izdatki za opravljene storitve;

- izdatki za plače (neto plača, dohodnina, prispevki iz in na plačo, povračilo stroškov prevoza na delo in z dela, stroški prehrane med delom)

KREDITNI POGOJI

Razvojne garancije (investicije) 

  • 60% - 80% garancije Sklada
  • 6 mesečni EURIBOR +0,35% do +0,85%
  • ročnost 1,5 - 10 let
  • moratorij do 24 mesecev

Mikrogarancije (obratna sredstva) 

  • 60% - 80% garancije Sklada
  • 6 mesečni EURIBOR +0,35% do +0,60%
  • ročnost 1,5 - 5 let
  • moratorij do 6 mesecev

Podjetje mora za prijavo na razpis pridobiti bančni sklep o odobritvi kredita.

ROKI ZA ODDAJO

 

2022: 15.05., 01.06., 15.06., 01.07., 01.09., 15.09., 01.10.,15.10.

Menite da je članek koristen?

Člani SBC

NASTAVITVE ZASEBNOSTI

Spletno mesto uporablja piškotke. Osnovni so nujni za delovanje, dodatni pa vam omogočajo boljšo uporabniško izkušnjo in dostop do kakovostne vsebine. Preberite več o piškotkih.

Nujni piškotki so potrebni za ustrezno delovanje spletnega mesta. Nastavijo se samodejno ob vaši interakciji s tem spletnim mestom. Analitični piškotki so namenjeni zbiranju podatkov o uporabi spletnega mesta za izboljšanje uporabniške izkušnje in zmogljivosti.