Razpis kategorija

Javni razpis za sofinanciranje projektov v okviru programa izobraževanje – krepitev človeških virov

20. 07. 2021

Datum: 14. 05. 2021 - 30. 09. 2021

Javni razpis za sofinanciranje projektov v okviru programa izobraževanje – krepitev človeških virov

K prijavi so vabljeni prijavitelji s projekti, ki prispevajo k spodbujanju institucionalnega sodelovanja na vseh ravneh formalnega in neformalnega izobraževanja, izboljšanju podpornega okolja za naslovljene prikrajšane skupine ter izboljšanju usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja.

NAMEN IN CILJ RAZPISA

Projekti morajo prispevati k rezultatom in neposrednim učinkom dveh programskih področij: (1) Izobraževanje in usposabljanje, štipendije, vajeništvo in podjetništvo za mlade ter (2) Usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja. Rezultati in neposredni učinki so:

Rezultat I.1: Izboljšano institucionalno sodelovanje na vseh ravneh formalnega in neformalnega izobraževanja

 • Neposredni učinek I.1.1: Razvite nove prakse poučevanja in učenja za delo in življenje
 • Neposredni učinek I.1.2: Izmenjava znanj in dobrih praks na področju pospeševanja spretnosti in kompetenc v izobraževanju

Rezultat I.2: Izboljšano izobraževanje in družbeno okolje namenjeno podpori prikrajšanih skupin

 • Neposredni učinek I.2.1: Vzpostavljene podporne storitve za osebe NEET (mladi, ki niso zaposleni, se ne izobražujejo ali usposabljajo)
 • Neposredni učinek I.2.2: Zagotovljena podpora mladim
 • Neposredni učinek I.2.3: Zagotovljeno podporno okolje za prekarne delavce

Rezultat I.3: Izboljšano usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja

 • Neposredni učinek I.3.1: Vzpostavljeni lokalni sistemi, ki podpirajo usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja
 • Neposredni učinek I.3.2: Razvita organizacijska kultura, ki podpira usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja ter politiko enakosti spolov

UPRAVIČENCI

Za upravičenega prijavitelja (tj. nosilca projekta) šteje vsaka pravna oseba zasebnega ali javnega prava (tudi nevladna organizacija), ustanovljena v Republiki Sloveniji, ne glede na pravnoorganizacijsko obliko in ne glede na naravo dejavnosti, ki jo opravlja (pridobitna/nepridobitna dejavnost). 

UPRAVIČENI STROŠKI

 • stroški osebja, ki sodeluje pri projektu,
 • posredni stroški pri projektih (režijski stroški) - pisarniški in administrativni stroški,
 • potni stroški in dnevnice osebja, ki sodeluje pri projektu, v obliki pavšalnega zneska,
 • stroški potrošnega materiala in zalog,
 • stroški nove ali rabljene opreme,
 • stroški nakupa zemljišč in nepremičnin (vključno s stroški gradnje/obnove),
 • stroški, ki izhajajo iz drugih pogodb, ki jih je sklenil nosilec projekta ali projektni partner za namen izvedbe projekta,
 • stroški, ki izhajajo neposredno iz zahtev določenih v pogodbi o dodelitvi sredstev.
 • obdobje trajanja projektov je najmanj 12 mesecev in ne več kot 24 mesecev, vsekakor pa se morajo zaključiti najpozneje do 30. aprila 2024.

VIŠINA SOFINANCIRANJA

Pri projektih, izbranih na javnem razpisu, znaša stopnja sofinanciranja do 100 % vseh upravičenih izdatkov, tudi v primeru, kadar je nosilec projekta NVO.

Skupna višina razpoložljivih sredstev, ki so na voljo za sofinanciranje projektov v okviru tega javnega razpisa, znaša 11.299.156,00 EUR.

ROK ZA ODDAJO: 30.09.2021

Menite da je članek koristen?

Člani SBC

NASTAVITVE ZASEBNOSTI

Spletno mesto uporablja piškotke. Osnovni so nujni za delovanje, dodatni pa vam omogočajo boljšo uporabniško izkušnjo in dostop do kakovostne vsebine. Preberite več o piškotkih.

Nujni piškotki so potrebni za ustrezno delovanje spletnega mesta. Nastavijo se samodejno ob vaši interakciji s tem spletnim mestom. Analitični piškotki so namenjeni zbiranju podatkov o uporabi spletnega mesta za izboljšanje uporabniške izkušnje in zmogljivosti.