Razpis kategorija

Javni razpis za sofinanciranje projektov v okviru programa blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje

20. 07. 2021

Datum: 14. 05. 2021 - 30. 09. 2021

Javni razpis za sofinanciranje projektov v okviru programa blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje

K prijavi so vabljeni prijavitelji s projekti, ki prispevajo k povečanju proizvodnje energije iz obnovljivih virov, izboljšanju upravljanja trajnostne mobilnosti, uveljavljanju načel krožnega gospodarstva in izboljšanju upravljanja ekosistemov pod pritiskom zaradi podnebnih sprememb.

NAMEN IN CILJ RAZPISA

Cilj razpisa je podpreti ukrepe za ublažitev podnebnih sprememb in zmanjšanje ranljivosti na podnebne spremembe. Projekti morajo prispevati k rezultatom in neposrednim učinkom dveh programskih področij: (1) Obnovljivi viri energije, energetska učinkovitost, energetska varnost in (2) Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje.

Programsko področje: OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE, ENERGETSKA UČINKOVITOST, ENERGETSKA VARNOST

– Rezultat B.1: Povečana proizvodnja energije iz obnovljivih virov

- Neposredni učinek B.1.1: Boljša usposobljenost za razvoj manj uveljavljenih obnovljivih virov energije

- Neposredni učinek B.1.2: Vzpostavljena proizvodnja energije iz manj uveljavljenih obnovljivih virov

Programsko področje: BLAŽENJE POSLEDIC PODNEBNIH SPREMEMB IN PRILAGAJANJE NANJE

– Rezultat B.2: Izboljšano upravljanje trajnostne mobilnosti

- Neposredni učinek B.2.1: Izvedeni ukrepi za izboljšanje regionalne trajnostne mobilnosti

- Neposredni učinek B.2.2: Izdelani mobilnostni načrti za upravljanje trajnostne mobilnosti na lokacijah z veliko prometa

– Rezultat B.3: Povečano uveljavljanje načel krožnega gospodarstva

- Neposredni učinek B.3.1: Izvedeni ukrepi za krožno gospodarstvo

Rezultat B.4: Izboljšano upravljanje ekosistemov pod pritiskom zaradi podnebnih sprememb

- Neposredni učinek B.4.1: Boljša usposobljenost za upravljanje ekosistemov.

UPRAVIČENCI

Za upravičenega prijavitelja (tj. nosilca projekta) šteje vsaka pravna oseba zasebnega ali javnega prava (tudi nevladna organizacija), ustanovljena v Republiki Sloveniji, ne glede na pravnoorganizacijsko obliko in ne glede na naravo dejavnosti, ki jo opravlja (pridobitna / nepridobitna dejavnost).  

UPRAVIČENI STROŠKI

Upravičeni stroški:

- stroški osebja, ki sodeluje pri projektu,

- posredni stroški pri projektih (režijski stroški)

- pisarniški in administrativni stroški,

- potni stroški in dnevnice osebja, ki sodeluje pri projektu, v obliki pavšalnega zneska,

- stroški potrošnega materiala in zalog,

- stroški nove ali rabljene opreme,

- stroški nakupa zemljišč in nepremičnin (vključno s stroški gradnje/obnove),

- stroški, ki izhajajo iz drugih pogodb, ki jih je sklenil nosilec projekta ali projektni partner za namen izvedbe projekta,

- stroški, ki izhajajo neposredno iz zahtev določenih v pogodbi o dodelitvi sredstev.  

Obdobje trajanja projektov je najmanj 12 mesecev in ne več kot 24 mesecev, vsekakor pa se morajo zaključiti najpozneje do 30. aprila 2024.

VIŠINA SOFINANCIRANJA

Delež sofinanciranja projektov znaša do 100 % vseh upravičenih izdatkov.

Skupna višina razpoložljivih sredstev v okviru tega javnega razpisa je 15.564.705,88 EUR. 

ROK ZA ODDAJO: 30.09.2021

Menite da je članek koristen?

Člani SBC

NASTAVITVE ZASEBNOSTI

Spletno mesto uporablja piškotke. Osnovni so nujni za delovanje, dodatni pa vam omogočajo boljšo uporabniško izkušnjo in dostop do kakovostne vsebine. Preberite več o piškotkih.

Nujni piškotki so potrebni za ustrezno delovanje spletnega mesta. Nastavijo se samodejno ob vaši interakciji s tem spletnim mestom. Analitični piškotki so namenjeni zbiranju podatkov o uporabi spletnega mesta za izboljšanje uporabniške izkušnje in zmogljivosti.