Razpis kategorija

Javni razpis za dodeljevanje razvojnih posojil na obmejnih problemskih območjih – B5

16. 07. 2021

Datum: 16. 07. 2021 10:16 - 25. 10. 2021

Javni razpis za dodeljevanje razvojnih posojil na obmejnih problemskih območjih – B5

Namen razpisa je dodeljevanje razvojnih posojil v podjetništvu projektom na obmejnih problemskih območjih na območju Republike Slovenije, ki zasleduje cilje spodbujanje gospodarstva na obmejnih problemskih območjih.

NAMEN IN CILJ RAZPISA

Namen razpisa je dodeljevanje razvojnih posojil v podjetništvu projektom na obmejnih problemskih območjih na območju Republike Slovenije, ki zasleduje cilje spodbujanje gospodarstva na obmejnih problemskih območjih, ki ustreza naslednjim ukrepom:

 • pozitivni učinek na konkurenčnost,
 • spodbujanje zaposlitvenih možnosti, 
 • varstvo okolja in spodbujanje učinkovite rabe virov,
 • spodbujanje naložb podjetij v raziskave in inovacije.

 

UPRAVIČENCI

Upravičena velikost vlagatelja:

 •  MSP in velika podjetja. 

Upravičeno območje projektov:

 • Obmejno problemsko območje je območje naslednjih občin: Ajdovščina, Apače, Bistrica ob Sotli, Bohinj, Bovec, Brda, Brežice, Cankova, Cerkno, Cirkulane, Divača, Dobrovnik, Dolenjske Toplice, Dornava, Dravograd, Gorje, Gornji Grad, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Hrpelje - Kozina, Ilirska Bistrica, Jezersko, Kanal, Kobarid, Kobilje, Komen, Kostanjevica na Krki, Kostel, Kozje, Kočevje, Kranjska Gora, Kungota, Kuzma, Lendava, Lovrenc na Pohorju, Loška Dolina, Loški Potok, Luče, Majšperk, Makole, Metlika, Mežica, Miren - Kostanjevica, Moravske Toplice, Muta, Ormož, Osilnica, Pesnica, Pivka, Podlehnik, Podvelka, Podčetrtek, Poljčane, Postojna, Preddvor, Prevalje, Puconci, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Renče - Vogrsko, Ribnica na Pohorju, Rogatec, Rogaška Slatina, Rogašovci, Ruše, Selnica ob Dravi, Semič, Sežana, Slovenj Gradec, Solčava, Središče ob Dravi, Sveta Ana, Sveti Tomaž, Tišina, Tolmin, Tržič, Velika Polana, Videm, Vipava, Vuzenica, Zavrč, Črenšovci, Črna na Koroškem, Črnomelj, Šalovci, Šentjernej, Šmarje pri Jelšah, Žetale, Žirovnica.

UPRAVIČENI STROŠKI

 • Nakup poslovnih zgradb/drugih poslovnih prostorov s pripadajočim funkcionalnim zemljiščem.
 • Gradnja poslovnih zgradb/drugih poslovnih prostorov.
 • Adaptacija in rekonstrukcija poslovne zgradbe/drugih poslovnih prostorov.
 • Nova oprema.
 • Rabljena oprema (samo MSPji).
 • Novi delovni stroji.
 • Rabljeni delovni stroji.
 • Neopredmetena sredstva.

POGOJI KREDITA

 • Najnižja zaprošena vrednost sredstev je 25.001,00 EUR, najvišja vrednost zaprošenih sredstev pa 1.000.000,00 EUR.
 • Minimalna vrednost upravičenih stroškov je 33.335,00 EUR 
 • Lastni delež vlagatelja mora znašati najmanj 25,00%.
 • Obrestna mera je fiksna, in sicer 0,01% letno.
 • Glavnico posojila se vrača mesečno.
 • Obresti se obračunavajo in plačujejo polletno (30. 6. in 31. 12.).
 • Skupna doba vračanja: 120 mesecev. 
 • Moratorij: do 60 mesecev. 

ROKI ZA ODDAJO: 2.8., 20.9., 25.10.2021

Menite da je članek koristen?

Člani SBC

NASTAVITVE ZASEBNOSTI

Spletno mesto uporablja piškotke. Osnovni so nujni za delovanje, dodatni pa vam omogočajo boljšo uporabniško izkušnjo in dostop do kakovostne vsebine. Preberite več o piškotkih.

Nujni piškotki so potrebni za ustrezno delovanje spletnega mesta. Nastavijo se samodejno ob vaši interakciji s tem spletnim mestom. Analitični piškotki so namenjeni zbiranju podatkov o uporabi spletnega mesta za izboljšanje uporabniške izkušnje in zmogljivosti.