Razpis kategorija

Javni razpis - posojila za investicijske projekte v gospodarstvu - B1

04. 10. 2021

Datum: 04. 10. 2021 08:00 - 13. 12. 2021

Posojila v vrednosti 100.000 eur do 1,5 mio eur za podjetja iz celotne Slovenije.

NAMEN IN CILJ RAZPISA

Namen razpisa je dodeljevanje posojil v gospodarstvu na območju Republike Slovenije, ki zasleduje cilj

 • spodbujanje razvoja v gospodarstvu, ki ustreza naslednjemu ukrepu:
  • Pozitivni učinek na konkurenčnost,
  • Spodbujanje zaposlitvenih možnosti,
  • Varstvo okolja in spodbujanje učinkovite rabe virov,
  • Spodbujanje naložb podjetij v raziskave in inovacije.

UPRAVIČENCI

Upravičena velikost upravičenca: Mikro, Mala, Srednja, Velika. 

Upravičeni vlagatelji so subjekti, registrirani kot: 

a.) pravna oseba,

 • družba z neomejeno odgovornostjo,
 • komanditna družba,
 • družba z omejeno odgovornostjo,
 • delniška družba,
 • komanditna delniška družba,
 • evropska delniška družba,

b.) fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost,

 • v skladu z Zakonom o zadrugah kot: 
  • zadruga.

Vlagatelj mora biti vpisan v sodni register ali drug register pred 01.01.2018.

UPRAVIČENI STROŠKI

Delež sofinanciranja projekta s strani Sklada je do vključno 75,00 % upravičenih stroškov projekta. Lastni delež vlagatelja mora znašati najmanj 25,00 %.

Upravičeni stroški so:

 • Nakup poslovnih zgradb/drugih poslovnih prostorov s pripadajočim funkcionalnim zemljiščem  
 • Gradnja, adaptacija in rekonstrukcija poslovnih zgradb/drugih poslovnih prostorov  
 • Nova oprema in delovni stroji 
 • Rabljena oprema in delovni stroji, ki niso starejši od 1.1.2016, samo za mikro, mala in srednja podjetja 
 • Neopredmetena sredstva 

POGOJI KREDITA

1. Najnižja zaprošena vrednost sredstev je 100.000 EUR, najvišja vrednost zaprošenih sredstev pa 1.500.000 EUR.

Minimalna vrednost upravičenih stroškov je 133.333,33 EUR. Celotni stroški posameznega projekta ne smejo presegati 25,0 mio EUR. 

2. Obrestna mera je 6-mesečni EURIBOR + pribitek od 0,60 %  do 1,50 % letno. Glavnica posojila se vrača mesečno. Obresti se obračunavajo in plačujejo mesečno. 

3. Doba vračanja

 • Skupna doba vračanja posojila je do 180 mesecev z vključenim moratorijem do 36 mesecev.
 • Moratorij je lahko največ 6 mesecev po zaključku projekta.
 • Skupna doba vračanja posojila ne sme presegati ekonomske dobe projekta.
 • Pred podpisom pogodbe lahko vlagatelj s pisno izjavo moratoriju odpove in/ali skupno dobo vračanja posojila skrajša, vendar le-ta ne more znašati manj kot 1/3 prvotne skupne dobe vračanja. V kolikor vlagatelj moratorij skrajša oz. se mu odpove mora biti črpanje celotnega posojila izvedeno do 20. v mesecu, v katerem zapade prvi obrok.

Menite da je članek koristen?

Člani SBC

NASTAVITVE ZASEBNOSTI

Spletno mesto uporablja piškotke. Osnovni so nujni za delovanje, dodatni pa vam omogočajo boljšo uporabniško izkušnjo in dostop do kakovostne vsebine. Preberite več o piškotkih.

Nujni piškotki so potrebni za ustrezno delovanje spletnega mesta. Nastavijo se samodejno ob vaši interakciji s tem spletnim mestom. Analitični piškotki so namenjeni zbiranju podatkov o uporabi spletnega mesta za izboljšanje uporabniške izkušnje in zmogljivosti.