Razpis kategorija

2. javni razpis za podukrep 6.4 - Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti

10. 09. 2021

Datum: 10. 09. 2021 08:00 - 19. 12. 2021 13:59

50 % subvencije ( do 200.000 eur ) za vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti na podeželju. 

NAMEN IN CILJ RAZPISA

Namen razpisa je podpreti vzpostavitev in razvoj dejavnosti, ki bodo pripomogle k večji oziroma boljši ponudbi različnih storitev na podeželju, kakor tudi omogočiti možnosti za dodatne zaposlitve oziroma večjega prihodka tako na podeželju kakor tudi na kmetijah z dopolnilnimi dejavnostmi. S tem sledimo cilju, da podeželje ostane poseljeno, s čimer je posredno oziroma neposredno povezana tudi urejena kulturna krajina.

Cilji podukrepa so:

– vzpostavitev in razvoj novih oziroma že obstoječih nekmetijskih dejavnosti na podeželju;

– izboljšanje dohodkovnega položaja in zaposlitvenih možnosti na podeželju;

– krepitev podjetništva na podeželju. 

 

UPRAVIČENCI

Uravičenci: nosilci dopolnilne dejavnosti na kmetiji, samostojni podjetniki posamezniki, gospodarske družbe, zavodi ali zadruge.

Lokacija naložbe se mora nahajati v naseljih z manj kot 5.000 prebivalci, razen kadar je upravičenec nosilec dopolnilne dejavnosti.

Za pridobitev sredstev mora upravičenec izpolnjevati tudi pogoj, da je v letu pred vložitvijo vloge na javni razpis zagotavljal ustrezen obseg dela (0,5 polne delovne moči - PDM v primeru enostavnih naložb oziroma 1 PDM v primeru zahtevnih naložb) ter ustvariti primeren prihodek iz poslovanja, ki mu omogoča dolgoročno sposobnost preživetja in sicer v višini ene bruto minimalne plače na zaposlenega v RS na 1 PDM.

 

UPRAVIČENI STROŠKI

Upravičeni stroški morajo biti povezani z ureditvijo in vzdrževanjem objektov, stroški nakupa, namestitvijo oziroma vgradnjo opreme, strojev in naprav, vključno z IKT in biti neposredno povezani z izvajanjem dejavnosti.

Podprte bodo naslednje vrste naložb:

a) naložbe, ki prispevajo k varovanju okolja: – ureditev čistilnih naprav, – zmanjšanje izpustov in varčevanje z vodo, vključno z uporabo reciklirane vode za tehnološke namene, – ureditev vodnih zbiralnikov in vodohranov za zbiranje meteorne vode, – reciklaža in uporaba stranskih proizvodov, – zmanjševanje količine odpadkov, – naložba se nanaša na objekt, ki je vpisan v Register nepremične kulturne dediščine v skladu s pravilnikom, ki ureja register nepremične kulturne dediščine;

b) naložbe, ki prispevajo k blažitvi podnebnih sprememb in prilagajanju nanje: – naložbe v učinkovito rabo energije, kot so energetska učinkovitost stavb in opreme, posodobitev energetsko učinkovitih ogrevalnih sistemov in zmanjšanje toplotnih izgub objektov z uporabo materialov z večjo toplotno izolativnostjo, – naložbe v pridobivanje električne in toplotne energije iz obnovljivih virov za namen prodaje, – ureditev ali vzdrževanje objektov z večjo uporabo lesa, če je najmanj 50 odstotkov nadzemnega dela objekta zgrajenega oziroma sestavljenega iz lesenih konstrukcijskih elementov.

Stopnja podpore v obliki nepovratnih sredstev je 50 % upravičenih stroškov, upošteva se pravilo »de minimis«. Najnižji znesek sofinanciranja znaša 5.000 EUR na vlogo.

 

ROK ZA ODDAJO VLOG

Vložitev vloge na javni razpis poteka od 4. oktobra 2021 do vključno 17. decembra 2021, do 13.59.

Menite da je članek koristen?

Člani SBC

NASTAVITVE ZASEBNOSTI

Spletno mesto uporablja piškotke. Osnovni so nujni za delovanje, dodatni pa vam omogočajo boljšo uporabniško izkušnjo in dostop do kakovostne vsebine. Preberite več o piškotkih.

Nujni piškotki so potrebni za ustrezno delovanje spletnega mesta. Nastavijo se samodejno ob vaši interakciji s tem spletnim mestom. Analitični piškotki so namenjeni zbiranju podatkov o uporabi spletnega mesta za izboljšanje uporabniške izkušnje in zmogljivosti.