Razpisi

Razpisi po izboru podjetja Tiko Pro, ki je specializirano za svetovanje podjetjem pri pridobivanju nepovratnih in povratnih sredstev. Za več informacij pišite na: info@tiko-pro.si

Pretekli razpisi

Aktualni razpisi

Samo še 2 dneva.

P1 COVID 2022

Predmet produkta so garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere, ki jih razpisuje Sklad v sodelovanju z izbranimi bankami.

Samo še 13 dni.

Javni poziv “Varovanje inovacijskega potenciala”

Javni poziv je namenjen varovanju inovacijskega potenciala podjetij, ki je ogrožen zaradi krize v gospodarstvu, ki jo je povzročila pandemija COVID-19.

Samo še 14 dni.

P1 plus 2022

Predmet produkta so garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere, ki jih razpisuje Sklad v sodelovanju z izbranimi bankami.

 

 
Samo še 21 dni.

Javni razpis za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših proizvodnih naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije (JR SE OVE 2021)

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje nakupa in vgradnje naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije, kar vključuje tudi nakup in vgradnjo tovrstnih naprav za namen samooskrbe z električ

Samo še 56 dni.

7. javni razpis za podukrep 4.2

Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2021.

Samo še 61 dni.

Javni razpis za okrevanje in odpornost s pilotno-demonstracijskimi projekti

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroškov za izvedbo PD projektov, ki jih izvajajo konzorciji in so usmerjeni v zeleni prehod in krožno gospodarstvo za krepitev odpornosti.

 

 
Samo še 106 dni.

Javni razpis za spodbujanje večje predelave lesa za hitrejši prehod v podnebno nevtralno družbo (NOO LES)

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje investicij, ki bodo zagotavljale kapacitete za predelavo ali obdelavo lesa oziroma trajnostno gradnjo na snovno učinkovit, okolju prijazen način, v skladu s principi krožnega gospodar

Samo še 136 dni.

Javni razpis za spodbujanje velikih investicij za večjo produktivnost in konkurenčnost v Republiki Sloveniji

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje investicij v osnovna opredmetena in neopredmetena sredstva, ki bodo prispevale k doseganju višje dodane vrednosti na zaposlenega, okoljsko odgovornem ravnanju, večji energetski ter snovni učinkovitosti in

Samo še 227 dni.

SID banka ugodni krediti

Novi in razmeram prilagojeni programi za financiranje samostojnih podjetnikov, malih in srednje velikih ter velikih podjetij v času epidemije COVID-19.   Podjetje, ki želi zaprositi kredit na SID Banki: posluje vsaj 2 leti, ima v zadnjem

Samo še 227 dni.

Javni poziv 92FS-PO21 Finančne spodbude za nove naložbe v učinkovito rabo energije in obnovljive vire energije za gospodarstvo

Predmet javnega poziva so finančne spodbude za gospodarstvo v obliki: – nepovratnih sredstev in/ali – kredita, dodeljene po pravilu »de minimis« pomoči, za ukrepe učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije na celotnem območju Repu

Samo še 309 dni.

Vavčer za prototipiranje

Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov, povezanih z izdelavo fizičnega ali digitalnega prototipa.

Samo še 309 dni.

Vavčer za dvig digitalnih kompetenc

Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov usposabljanja za dvig digitalnih kompetenc.

Samo še 317 dni.

Vavčer za kibernetsko varnost/2

Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov za sistemski varnostni pregled in/ali vdorni (penetracijski) test.

Samo še 317 dni.

Vavčer za uvajanje poslovne odličnosti po modelu EFQM v mikro, mala in srednje velika podjetja

Namen in cilj javnega poziva je podpreti ciljne skupine iz točke 4 tega javnega poziva pri uvajanju poslovne odličnosti po veljavnem modelu EFQM 2020 (v nadaljevanju: model EFQM) v svoje poslovanje, s čimer se jim bo izboljšala konkurenčnost, pove

Samo še 317 dni.

Vavčer za statusno preoblikovanje družb

Namen in cilj javnega poziva je spodbuditi ciljne skupine iz točke 4 tega javnega poziva k statusnemu preoblikovanju: - samostojnega podjetnika posameznika v kapitalsko družbo, - delniške družbe v družbo z omejeno odgovornostjo ali obratno ali - z

Samo še 317 dni.

Vavčer za udeležbe na mednarodnih forumih

Namen in cilj javnega poziva je spodbuditi podjetja k aktivni udeležbi na mednarodnih forumih v tujini za povečanje njihove širše prepoznavnosti, njihovih dosežkov, izdelkov oz. storitev, vse s ciljem pridobitve novih poslovnih partnerjev in poslo

Samo še 317 dni.

Vavčer za celostno vrednotenje okoljskih vplivov (LCA)

Namen in cilj javnega poziva je ciljnim skupinam iz točke 4 tega javnega poziva omogočiti izvedbo» celostnega vrednotenja okoljskih vplivov (LCA: Life Cycle Assessment), ki nastajajo v življenjskem ciklu izdelka ( v nadaljevanju : LCA analiza)«

Samo še 317 dni.

Vavčer za udeležbo v gospodarskih delegacijah v tujino

Namen in cilj javnega poziva je spodbuditi podjetja k udeležbi v izhodnih gospodarskih delegacijah (vključno z bilateralnimi srečanji s podjetji – v nadaljevanju B2B), za povezovanje s potencialnimi poslovnimi partnerji in za iskanje novih poslovn

Samo še 317 dni.

Vavčer za patente, modele, znamke

Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov: priprave patentne prijave, prijave modela, znamke, prijave in/ali vzdrževanja in/ali širjenja prijave v tujino, prevoda prijave.

Samo še 320 dni.

Javni razpis - Spodbude za raziskovalno razvojne projekte NOO

Predmet javnega razpisa je skladno z NOO sofinanciranje izvajanja RRI projektov konzorcijev podjetij, usmerjenih v zeleni prehod in krožno gospodarstvo. RRI projekti bodo tehnološko nevtralni v smislu vpliva na okolje, na ravni njihove uporabe. Pr

Samo še 500 dni.

Vavčer za prenos lastništva

Namen in cilj javnega poziva je spodbuditi ciljne skupine iz točke 4 tega javnega poziva k izvedbi aktivnosti za pripravo in izvedbo prenosa lastništva z namenom, da se ohranijo delovna mesta, da poslovni subjekt posluje naprej in se poveča njegov

Člani SBC

NASTAVITVE ZASEBNOSTI

Spletno mesto uporablja piškotke. Osnovni so nujni za delovanje, dodatni pa vam omogočajo boljšo uporabniško izkušnjo in dostop do kakovostne vsebine. Preberite več o piškotkih.

Nujni piškotki so potrebni za ustrezno delovanje spletnega mesta. Nastavijo se samodejno ob vaši interakciji s tem spletnim mestom. Analitični piškotki so namenjeni zbiranju podatkov o uporabi spletnega mesta za izboljšanje uporabniške izkušnje in zmogljivosti.