Razpisi

Razpisi po izboru podjetja Tiko Pro, ki je specializirano za svetovanje podjetjem pri pridobivanju nepovratnih in povratnih sredstev. Za več informacij pišite na: info@tiko-pro.si

Pretekli razpisi

Aktualni razpisi

Samo še 8 dni.

Javni razpis za sofinanciranje projektov v okviru programa blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje

K prijavi so vabljeni prijavitelji s projekti, ki prispevajo k povečanju proizvodnje energije iz obnovljivih virov, izboljšanju upravljanja trajnostne mobilnosti, uveljavljanju načel krožnega gospodarstva in izboljšanju upravljanja ekosistemov pod

Samo še 8 dni.

Javni razpis za sofinanciranje projektov v okviru programa izobraževanje – krepitev človeških virov

K prijavi so vabljeni prijavitelji s projekti, ki prispevajo k spodbujanju institucionalnega sodelovanja na vseh ravneh formalnega in neformalnega izobraževanja, izboljšanju podpornega okolja za naslovljene prikrajšane skupine ter izboljšanju uskl

Samo še 8 dni.

Nepovratna sredstva za krepitev trženja blagovnih znamk na tujih trgih preko showroomov

Pridobite lahko 70%, oziroma do 100.000 € nepovratnih sredstev za prodajno razstavni prostor v tujini.

Samo še 9 dni.

Mikrokredit P7R za podjetja iz problemskih občin

Namen produkta je neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja MSP za financiranje rasti in razvoja, tekočega poslovanja in investicijskih vlaganj na problemskih področjih.

Samo še 9 dni.

Javni razpis E-POSLOVANJE 2019-2022

Cilj javnega razpisa je izboljšati možnosti mikro, malih in srednjih podjetij pri vstopu oz. širitvi poslovanja na tuje trge in tako povečati njihovo mednarodno konkurenčnost.

Samo še 33 dni.

Javni razpis za dodeljevanje razvojnih posojil na obmejnih problemskih območjih – B5

Namen razpisa je dodeljevanje razvojnih posojil v podjetništvu projektom na obmejnih problemskih območjih na območju Republike Slovenije, ki zasleduje cilje spodbujanje gospodarstva na obmejnih problemskih območjih.

Samo še 69 dni.

PODPORA MIKRO, MALIM IN SREDNJE VELIKIM PODJETJEM S PODROČJA TURIZMA ZA POVEČANJE SNOVNE IN ENERGETSKE UČINKOVITOSTI

Namen javnega razpisa je izboljšati konkurenčnost MSP s področja turizma, s spodbujanjem ukrepov za rabo obnovljivih virov energije in zmanjšanje rabe energije in snovi.

Samo še 100 dni.

JAVNI POZIV 82FS-PO20 Finančne spodbude za nove naložbe v učinkovito rabo energije in obnovljive vire energije

Namen javnega poziva je spodbuditi izvedbo ukrepov učinkovite rabe energije v stavbah in tehnoloških procesih, ukrepov učinkovite rabe električne energije, rabe odpadne toplote v procesih ter ukrepov za povečanje rabe obnovljivih virov energije.&n

Samo še 100 dni.

SID banka - Covid19 - Likvidnostni kredit

Neposredno financiranje podjetij za olajšanje poslovanja v času epidemije COVID-19 v obliki kredita v višini od 100.000 € do 7 milijonov € (za MSP) oziroma do 12 milijonov (za veliko podjetje). Rok za oddajo vloge je do porabe sredstev.

Samo še 547 dni.

Vavčer za kibernetsko varnost

Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov za sistemski varnostni pregled in/ali vdorni (penetracijski) test.

Samo še 547 dni.

Vavčer za prototipiranje

Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov, povezanih z izdelavo fizičnega ali digitalnega prototipa.

Samo še 547 dni.

Vavčer za dvig digitalnih kompetenc

Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov usposabljanja za dvig digitalnih kompetenc.

Samo še 555 dni.

Vavčer za patente, modele, znamke

Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov: priprave patentne prijave, prijave modela, znamke, prijave in/ali vzdrževanja in/ali širjenja prijave v tujino, prevoda prijave.

Samo še 555 dni.

Vavčer za pridobitev certifikatov

Namen in cilj javnega poziva je spodbuditi ciljne skupine k pridobitvi novega certifikata oziroma osvojitev novih sistemov vodenja in vzdrževanja certifikatov za sisteme vodenja in proizvodov, s čemer se bo povečala njihova konkurenčnost, možnost

Samo še 555 dni.

Vavčer za pripravo digitalne strategije

Namen in cilj javnega poziva je spodbuditi podjetja k pripravi digitalne strategije z namenom digitalne transformacije podjetij, s čimer se bo povečala njihova konkurenčnost, dodana vrednost oz. prihodki od prodaje.

Samo še 555 dni.

Vavčer za digitalni marketing

Namen in cilj javnega poziva je spodbuditi podjetja k uvajanju digitalnega marketinga, s čimer se bo povečala njihova konkurenčnost, dodana vrednost oz. prihodki od prodaje.

Člani SBC

NASTAVITVE ZASEBNOSTI

Spletno mesto uporablja piškotke. Osnovni so nujni za delovanje, dodatni pa vam omogočajo boljšo uporabniško izkušnjo in dostop do kakovostne vsebine. Preberite več o piškotkih.

Nujni piškotki so potrebni za ustrezno delovanje spletnega mesta. Nastavijo se samodejno ob vaši interakciji s tem spletnim mestom. Analitični piškotki so namenjeni zbiranju podatkov o uporabi spletnega mesta za izboljšanje uporabniške izkušnje in zmogljivosti.