Poslanstvo

Poslanstvo SBC – Kluba slovenskih podjetnikov je združevanje uspešnih lastnikov  slovenskih podjetij, ki so do poslovnih rezultatov prišli na pošten način s svojo lastno idejo ali kot nasledniki družinskih podjetij in z lastnim trudom. Člani združenja so politično neodvisni, niso pravnomočno obsojeni in imajo poravnane vse obveznosti do države.

SBC – Klub slovenskih podjetnikov si prizadeva:

ZA izboljševanje poslovnega okolja v Sloveniji (Program ZA prodorno Slovenijo za mandat 2018-2022)

ZA prepoznavnost in ugled kluba ter posledično poštenega podjetništva v Sloveniji (letni SBC Forum, SBC Akademija, sodelovanje v medijsko izpostavljenih projektih)

ZA gojenje ˝gentleman˝ kulture med člani (spodbuja se preko različnih aktivnosti kluba, z mreženjem na srečanjih članstva in drugih aktovnostih kluba)

ZA pospeševanje mednarodnega delovanja (povezovanje s sorodnimi klubi, že vzpostavljeno sodelovanje SBC – Kluba slovenskih podjetnikov z največjim nemškim Združenjem za mala in srednja podjetja, Nemčija in sosednje države)

shutterstock_686680501

Vizija

Vizija SBC – Kluba slovenskih podjetnikov je, da postane družbeno najbolj prepoznaven klub, ki z zgledom poštenega podjetništva spreminja dogajanje v slovenski družbi.