Javni razpis za spodbude za sofinanciranje začetnih investicij na obmejnih problemskih območjih – BIZI NOO

Razpisi SAMO ŠE 7 DNI

22. Maj 2023

Javni razpis za spodbude za sofinanciranje začetnih investicij na obmejnih problemskih območjih – BIZI NOO

NAMEN RAZPISA

Namen razpisa je spodbujanje začetnih trajnostnih projektov za razvoj in dvig konkurenčnosti podjetij na obmejnih problemskih območjih z namenom:
– Pozitivnega učinka na konkurenčnost, produktivnost ter tehnološko opremljenost,
– Ohranjanja oziroma povečevanja zaposlenih,
– Varstva okolja in spodbujanje učinkovite rabe virov.

UPRAVIČENCI

 • Subjekti, kot so opredeljeni v Zakonu o gospodarskih družbah, registrirani kot:
 • pravna oseba,
 • fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost,
 • zadruga.
 • Subjekt mora biti vpisan v sodni oz. poslovni register pred 1. 1. 2020.
 • Subjekt mora delovati na problemskem obmejnem območju*
 • Upravičena velikost: MSP (mikro, mala in srednje velika podjetja).

*Upravičene občine: Ajdovščina, Apače, Bistrica ob Sotli, Bohinj, Bovec, Brda, Brežice, Cankova, Cerkno, Cirkulane, Divača, Dobrovnik, Dolenjske Toplice, Dornava, Dravograd, Gorje, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Hrpelje - Kozina, Ilirska Bistrica, Jezersko, Kanal, Kobarid, Kobilje, Komen, Kostanjevica na Krki, Kostel, Kozje, Kočevje, Kranjska Gora, Kungota, Kuzma, Lendava, Lovrenc na Pohorju, Loška Dolina, Loški Potok, Luče, Majšperk, Metlika, Mežica, Miren - Kostanjevica, Moravske Toplice, Muta, Ormož, Osilnica, Pesnica, Pivka, Podlehnik, Podvelka, Podčetrtek, Poljčane, Postojna, Preddvor, Prevalje, Puconci, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Renče - Vogrsko, Ribnica na Pohorju, Rogatec, Rogašovci, Ruše, Selnica ob Dravi, Semič, Sežana, Slovenj Gradec, Solčava, Središče ob Dravi, Sveta Ana, Sveti Tomaž, Tišina, Tolmin, Tržič, Velika Polana, Videm, Vipava, Vuzenica, Zavrč, Črenšovci, Črna na Koroškem, Črnomelj, Šalovci, Šentjernej, Šmarje pri Jelšah, Žetale.

UPRAVIČENI STROŠKI

 • Gradnja, adaptacija in rekonstrukcija poslovnih zgradb/drugih poslovnih prostorov (do največ 50 %).
 • Nova strojna oprema in delovni stroji (brez gradbene mehanizacije) ter v primeru sheme de minimis tudi nova oprema in stroji za manjšo porabo energije (npr. sončne elektrarne), ki je namenjena za samooskrbo vlagatelja.
 • Neopredmetena sredstva, ki so lahko le v obliki programske opreme in v povezavi z ostalimi upravičenimi stroški pri projektu.

VIŠINA SOFINANCIRANJA

 

Občina

Mikro in mala podjetja

Srednja podjetja

Apače, Bistrica ob Sotli, Brežice, Cankova, Cirkulane, Črenšovci, Črna na Koroškem, Črnomelj, Dobrovnik, Dolenjske Toplice, Dornava, Dravograd, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Ilirska Bistrica, Kobilje, Kočevje, Kostanjevica na Krki, Kostel, Kozje, Kungota, Kuzma, Lendava, Loška dolina, Loški Potok, Lovrenc na Pohorju, Luče, Majšperk, Metlika, Mežica, Moravske Toplice, Muta, Ormož, Osilnica, Pesnica, Pivka, Podčetrtek, Podlehnik, Podvelka, Poljčane, Postojna, Prevalje, Puconci, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Ribnica na Pohorju, Rogašovci, Rogatec, Ruše, Selnica ob Dravi, Semič, Slovenj Gradec, Solčava, Središče ob Dravi, Sveta Ana, Sveti Tomaž, Šalovci, Šentjernej, Šmarje pri Jelšah, Tišina, Velika Polana, Videm, Vuzenica, Zavrč in Žetale.

50%

40%

Divača, Hrpelje - Kozina, Komen in Sežana.

45%

35%

Ajdovščina, Bohinj, Bovec, Brda, Cerkno, Gorje, Jezersko, Kanal, Kobarid, Kranjska Gora, Miren - Kostanjevica, Preddvor, Renče - Vogrsko, Tolmin, Tržič, Vipava.

35%

25%

 

 • Minimalna vrednost upravičenih stroškov je 100.000 €, najvišja vrednost pa 1.000.000 €.
 • Najvišji delež sofinanciranja projekta je odvisen od sheme državnih pomoči (max. 50% , odvisno od velikosti in regije projekta) ali de minimis sheme (max. 75%), oziroma maksimalno 160.000 EUR.

Roki za oddajo: 

16.06.2023, 28.07.2023 , 01.09.2023, 29.09.2023 oz. do porabe

E-novice

Naročite se na ključne informacije in praktične nasvete.

Zahtevano
Zahtevano