Vavčer za kibernetsko varnost/2

Razpisi SAMO ŠE 116 DNI

26. Avgust 2022

Vavčer za kibernetsko varnost/2

NAMEN IN CILJ RAZPISA

Namen in cilj javnega poziva je spodbuditi ciljne skupine k zagotavljanju povečanja kibernetske varnosti, s čimer se bo povečala njihova konkurenčnost, dodana vrednost oz. prihodki od prodaje.

Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov za sistemski varnostni pregled in/ali vdorni (penetracijski) test.

UPRAVIČENCI

Mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge.

UPRAVIČENI STROŠKI

  • Stroški izvedbe sistemskega varnostnega pregleda, vključno z izdelavo varnostnega poročila in tehničnega poročila s priporočili za odpravljanje napak. 
    Minimalna višina subvencije je 1.000,00 EUR, maksimalna višina subvencije pa 5.000,00 EUR.
  • Stroški izdelave vdornega (penetracijskega) testa, vključno z izdelavo tehničnega poročila s primeri in tehničnega poročila o odpravljenih napakah.
    Minimalna višina subvencije je 1.000,00 EUR, maksimalna višina subvencije pa 9.999,99 EUR.

VIŠINA SOFINANCIRANJA

  • Minimalna višina sofinanciranja 1.000,00 EUR, maksimalna 5.000,00 EUR oz. minimalna višina subvencije je 1.000,00 EUR, maksimalna višina subvencije pa 9.999,99 EUR.
  • Maksimalna stopnja sofinanciranja: do 60%

E-novice

Naročite se na ključne informacije in praktične nasvete.

Required
Required