Vavčer za statusno preoblikovanje družb

Razpisi

04. Marec 2022

Vavčer za statusno preoblikovanje družb

Namen in cilj javnega poziva je spodbuditi ciljne skupine iz točke 4 tega javnega poziva k statusnemu preoblikovanju: - samostojnega podjetnika posameznika v kapitalsko družbo, - delniške družbe v družbo z omejeno odgovornostjo ali obratno ali - zadruge v gospodarsko družbo ali obratno, z namenom pozitivnega vpliva na možnosti povečanja njihove konkurenčnosti, dodane vrednosti oz. prihodkov od prodaje.

Predmet razpisa

Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov svetovanja in izvedbe aktivnosti statusnega preoblikovanja

Upravičenci

Na poziv se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot
pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge.

Upravičeni stroški

Po tem javnem pozivu se sofinancirajo upravičeni stroški:

  • stroški zunanjega izvajalca za svetovanje glede statusnega preoblikovanja,
  • notarski stroški,
  •  stroški revizijske družbe ali samostojnega revizorja, ki ima po zakonu, ki ureja revidiranje, dovoljenje za opravljanje revidiranja.
    Strošek DDV ni upravičen strošek.

Višina subvencije

Minimalna višina subvencije je 1.000,00 EUR, maksimalna višina subvencije pa 5.000,00 EUR. 

 

E-novice

Naročite se na ključne informacije in praktične nasvete.

Required
Required

Partnerji

Generalni

Srebrni

Bronasti

Vsebinski